Royal Library

A public authority, also called KB

3 requests
Regler för användarkonto i Svensk mediedatabas (SMDB)
Response by Royal Library to Tore Danielsson on .

Partially successful.

Ditt ärende med ID: PUB0025152 med ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Regler för användarkonto i Svensk mediedatabas (SMDB) har fått en ny...
API- och datamodells-dokumentation för tidningar.kb.se
Request sent to Royal Library by A. Larsson on .

Long overdue.

Till Kungliga Biblioteket, Jag vill ta del av: 1) API dokumentation för alla externt exponerade APIer som tjänsten tidningar.kb.se använder. 2) Dok...
Hej,   Bifogar arkivbeskrivning för arkivet 1661-2012, upprättad enligt 6 § arkivlagen.   Arkivbeskrivning samt beskrivning över allmänna hand...

Only requests made using handlingar.se are shown. ?