Royal Library

A public authority, also called KB

1 request
Hej,   Bifogar arkivbeskrivning för arkivet 1661-2012, upprättad enligt 6 § arkivlagen.   Arkivbeskrivning samt beskrivning över allmänna hand...

Only requests made using handlingar.se are shown. ?