Offentlig upphandling av fibernät
Response by Bostadsaktiebolaget Mimer to Glenn Gregersson on .

Partially successful.

Hej Glenn, Här kommer handlingarna du efterfrågar förutom avtalet med vinnande anbudsgivare som är sekretessbelagt. Med vänlig hälsning ____________...

Only requests made using Handlingar.se are shown. ?