E-Health Authority

A public authority

2 requests
Budget för 2022
Response by E-Health Authority to Elenor Weijmar on .

Long overdue.

Hej Elenor! Jag bifogar E-hälsomyndighetens verksamhetsplan för 2022, där vår budget m.m. för innevarande år framgår. Med vänlig hälsning/Kathrine...
Hej! Vi har upprättat ett och samma dokument för 1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt 2) Myndighete...

Only requests made using handlingar.se are shown. ?