Öppna data om statens utgiftsområden

Svar på denna begäran är mycket försenad. Enligt lag och under alla omständigheter så borde Regeringskansliet ha svarat vid det här laget (detaljer). Du kan överklaga genom begär en intern granskning.

Uppenbar Pseudonym

Till Regeringskansliet,

Enligt länkarna i nedan finns det fastställda utgiftsområden, men jag hittar inte dessa som öppna data.

Enligt lagen om öppna data önskar jag därför begära ut dem som öppna data. Ni har fyra veckor på er att behandla ärendet. Kolla vägledningarna från DIGG om ni är osäkra på vilket format eller licens som är lämpligt.

Dela också gärna datamängden på dataportal.se så alla lätt hittar den.

Bakgrund:
https://www.regeringen.se/contentassets/...
https://www.regeringen.se/sveriges-reger...

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym