Handlingar rörande strategi för sociala medier

Uppenbar Pseudonym made this Freedom of Information request to Government Offices

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Government Offices did not have the information requested.

Uppenbar Pseudonym

Till Regeringskansliet,

Jag undrar om det finns en mediestrategi på kansliet? Kan jag få ut den isf? (https://www.regeringen.se/sokresultat/?q... gav inget resultat)

Jag undrar om denna strategi beaktar de risker som framförs i länken nedan.
Tex: inlåsningseffekter när proprietära system används av myndigheterna, främmande makts påverkan via kommersiella sociala medier, m.m.

Jag undrar även om det finns en rörelse mot fria och öppna system baserade på öppna standarder som dem som omnämns i länken nedan.

Vem är ansvarig för kansliets kommunikation? Önskar namn så jag kan fråga in vid behov.

Bakgrund:
https://www.svd.se/a/P4BXQb/dags-att-lam...

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

FA Utlämnandeärenden, Government Offices

1 Attachment

Hej,

 

RK Kom har ingen mediestrategi. Det finns en kommunikationspolicy på
regeringen.se
 [1]https://regeringen.se/regeringskansliet/...

 

Regeringskansliets kommunikationsdirektör är Eva Corp.

 

Mvh

 

Erika Yokoichi
Kansliråd/Rättslig rådgivare
Förvaltningsavdelningen
Rättssekretariat
103 33 Stockholm
Tfn 08-405 49 59
[2][e-postadress]
[3]www.regeringen.se

 

 

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Uppenbar Pseudonym <[4][Registrators #1964 e-postadress]>

Skickat: den 14 augusti 2023 11:07

Till: FA Registrator <[5][e-postadress]>

Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Handlingar rörande strategi
för sociala medier

 

Till Regeringskansliet,

 

Jag undrar om det finns en mediestrategi på kansliet? Kan jag få ut den
isf? ([6]https://www.regeringen.se/sokresultat/?q... gav
inget resultat)

 

Jag undrar om denna strategi beaktar de risker som framförs i länken
nedan.

Tex: inlåsningseffekter när proprietära system används av myndigheterna,
främmande makts påverkan via kommersiella sociala medier, m.m.

 

Jag undrar även om det finns en rörelse mot fria och öppna system baserade
på öppna standarder som dem som omnämns i länken nedan.

 

Vem är ansvarig för kansliets kommunikation? Önskar namn så jag kan fråga
in vid behov.

 

Bakgrund:

[7]https://www.svd.se/a/P4BXQb/dags-att-lam...

 

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

 

Med vänlig hälsning,

 

Uppenbar Pseudonym

 

-------------------------------------------------------------------

 

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818)
om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data
[8]https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

 

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och
pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar
till denna begäran:

[9][Registrators #1964 e-postadress]

 

Är [10][GO e-postadress för begäran om allmän handling] fel för
förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Regeringskansliet? Om så
är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till
[11][e-postadress]:

[12]https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/w...

 

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:

[13]https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/w...

 

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

 

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

 

 

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. https://regeringen.se/regeringskansliet/...
2. mailto:[e-postadress]
3. http://www.regeringen.se/
4. mailto:[Registrators #1964 e-postadress]
5. mailto:[e-postadress]
6. https://www.regeringen.se/sokresultat/?q...
7. https://www.svd.se/a/P4BXQb/dags-att-lam...
8. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...
9. mailto:[Registrators #1964 e-postadress]
10. mailto:[GO e-postadress för begäran om allmän handling]
11. mailto:[e-postadress]
12. https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/w...
13. https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/w...