Handlingar rörande EUs beslut om öppna data

Uppenbar Pseudonym made this Freedom of Information request to Government Offices

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was successful.

Uppenbar Pseudonym

Till Regeringskansliet,

Hej, enligt https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/v... är det nu mindre än ett år kvar innan Lantmäteriet (LM) tvingas släppa sina öppna geodata, tex Topografi 10 som jag skulle vilja ha tillgång till redan nu.

Jag önskar alla handlingar som rör budget och prat mellan er och LM i detta ärende.

Jag önskar även kontaktinformation till den chef hos er som håller i kontakten med LM.

Bakgrund:
Om jag förstått rätt är situationen ungefär såhär:
För tio år sen släpptes liknande geodata i Danmark. Det har lett till stora vinster i samhället där.
Sverige ligger långt efter och har inte ens släppt adresser i dagsläget. Det kostar liv och innebär en massa merkostnader för samhället för blåljuspersonal hittar inte fram, m.m. EU är ganska missnöjda och pressar på, LM ber om flera pengar innan de är beredda att släppa, men är nu tvungna att släppa datan iallafall 16 månader efter 2023-02-09 och förlorar därmed en av sina intäktskällor.

Regeringen verkar tyst om frågan så därför denna begäran. Jag önskar mera transparens och tydlighet så vi medborgare kan lita på att ni fixar att reformera/ändra/omstrukturera/äska eller whatever så vi har välfungerande offentligägd och förvaltat geodata som håller hög kvalitet även framöver efter denna dato infaller.

Den nuvarande röran påverkar även offentlig AI negativt vad jag kan se.

I dagsläget är tex LLMarna urkassa på geodata, gissningsvis delvis pga. bristen på offentlig geodata med hög kvalitet som är fritt tillgänglig under lämplig rekommenderat licens för alla att bädda in i diverse produkter.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

Mikaela Nilsson, Government Offices

4 Attachments

 • Attachment

  Fi2022 00677 2 Kompletterande BU 2023 2025 220523 8113789 1 1.PDF.pdf

  585K Download View as HTML

 • Attachment

  Fi2022 00677 1 Lantm teriets budgetunderlag och rsredovisning m.m 7834209 1 1.PDF.pdf

  343K Download View as HTML

 • Attachment

  Fi2022 00677 1 Budgetunderlag 2023 2025 Lantm teriet 7834210 1 1.PDF.pdf

  604K Download View as HTML

 • Attachment

  Fi2020 00764 1 Budgetunderlag 2021 2023 beslutad av styrelsen 5665425 2 1 1.PDF.pdf

  1.4M Download View as HTML

Eftersom alla handlingar inte kan levereras i ett mail kommer här ett mail till.

Med vänliga hälsningar

Mikaela Nilsson
Kansliråd
Enheten för samhällsplanering
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet Tfn 08-4052283 [e-postadress]
www.regeringen.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Uppenbar Pseudonym <[Registrators #1960 e-postadress]>
Skickat: den 8 augusti 2023 10:23
Till: FA Registrator <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Handlingar rörande EUs beslut om öppna data

Till Regeringskansliet,

Hej, enligt https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/v... är det nu mindre än ett år kvar innan Lantmäteriet (LM) tvingas släppa sina öppna geodata, tex Topografi 10 som jag skulle vilja ha tillgång till redan nu.

Jag önskar alla handlingar som rör budget och prat mellan er och LM i detta ärende.

Jag önskar även kontaktinformation till den chef hos er som håller i kontakten med LM.

Bakgrund:
Om jag förstått rätt är situationen ungefär såhär:
För tio år sen släpptes liknande geodata i Danmark. Det har lett till stora vinster i samhället där.
Sverige ligger långt efter och har inte ens släppt adresser i dagsläget. Det kostar liv och innebär en massa merkostnader för samhället för blåljuspersonal hittar inte fram, m.m. EU är ganska missnöjda och pressar på, LM ber om flera pengar innan de är beredda att släppa, men är nu tvungna att släppa datan iallafall 16 månader efter 2023-02-09 och förlorar därmed en av sina intäktskällor.

Regeringen verkar tyst om frågan så därför denna begäran. Jag önskar mera transparens och tydlighet så vi medborgare kan lita på att ni fixar att reformera/ändra/omstrukturera/äska eller whatever så vi har välfungerande offentligägd och förvaltat geodata som håller hög kvalitet även framöver efter denna dato infaller.

Den nuvarande röran påverkar även offentlig AI negativt vad jag kan se.

I dagsläget är tex LLMarna urkassa på geodata, gissningsvis delvis pga. bristen på offentlig geodata med hög kvalitet som är fritt tillgänglig under lämplig rekommenderat licens för alla att bädda in i diverse produkter.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #1960 e-postadress]

Är [GO e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Regeringskansliet? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/w...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/w...

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Mikaela Nilsson, Government Offices

3 Attachments

 • Attachment

  Fi2020 00764 1 Lantm teriets rsredovisning och budgetunderlag 5665424 1 1.PDF.pdf

  432K Download View as HTML

 • Attachment

  Fi2021 00813 1 Lantm teriets BU 2022 2024 beslutad av styrelsen 210217 6722770 1 1 1.PDF.pdf

  612K Download View as HTML

 • Attachment

  LI2023 01521 1 Hemst llan High value data 8907849 1 1 1.PDF.pdf

  376K Download View as HTML

Hej,

Tack för ditt mail. Regeringen föreslog i vårändringsbudgeten att Lantmäteriets anslag för 2022 skulle ökas för att myndigheten ska kunna anpassa de tekniska standarderna för geografisk data som myndigheten tillhandahåller för att uppnå kraven som ställs i EU kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/128 av den 21 december 2022 om fastställande av en förteckning över särskilda värdefulla dataset och arrangemangen för offentliggörande och vidareutnyttjande av dessa. Riksdagen sa vidare ja till regeringens förslag. Du hittar handlingar och övriga information om vårändringsbudgeten här: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och...

Ansvarig huvudman för Lantmäteriet på Regeringskansliet är Lina Martinson du når henne genom Regeringskansliets växel 08-4051000

I övrigt finns handlingar som motsvarar din begäran bifogat.

Med vänliga hälsningar

Mikaela Nilsson
Kansliråd
Enheten för samhällsplanering
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet Tfn 08-4052283 [e-postadress]
www.regeringen.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Uppenbar Pseudonym <[Registrators #1960 e-postadress]>
Skickat: den 8 augusti 2023 10:23
Till: FA Registrator <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Handlingar rörande EUs beslut om öppna data

Till Regeringskansliet,

Hej, enligt https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/v... är det nu mindre än ett år kvar innan Lantmäteriet (LM) tvingas släppa sina öppna geodata, tex Topografi 10 som jag skulle vilja ha tillgång till redan nu.

Jag önskar alla handlingar som rör budget och prat mellan er och LM i detta ärende.

Jag önskar även kontaktinformation till den chef hos er som håller i kontakten med LM.

Bakgrund:
Om jag förstått rätt är situationen ungefär såhär:
För tio år sen släpptes liknande geodata i Danmark. Det har lett till stora vinster i samhället där.
Sverige ligger långt efter och har inte ens släppt adresser i dagsläget. Det kostar liv och innebär en massa merkostnader för samhället för blåljuspersonal hittar inte fram, m.m. EU är ganska missnöjda och pressar på, LM ber om flera pengar innan de är beredda att släppa, men är nu tvungna att släppa datan iallafall 16 månader efter 2023-02-09 och förlorar därmed en av sina intäktskällor.

Regeringen verkar tyst om frågan så därför denna begäran. Jag önskar mera transparens och tydlighet så vi medborgare kan lita på att ni fixar att reformera/ändra/omstrukturera/äska eller whatever så vi har välfungerande offentligägd och förvaltat geodata som håller hög kvalitet även framöver efter denna dato infaller.

Den nuvarande röran påverkar även offentlig AI negativt vad jag kan se.

I dagsläget är tex LLMarna urkassa på geodata, gissningsvis delvis pga. bristen på offentlig geodata med hög kvalitet som är fritt tillgänglig under lämplig rekommenderat licens för alla att bädda in i diverse produkter.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #1960 e-postadress]

Är [GO e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Regeringskansliet? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/w...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/w...

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Mikaela Nilsson, Government Offices

1 Attachment

Hej,

Tack för ditt mail. Regeringen föreslog i vårändringsbudgeten att Lantmäteriets anslag för 2022 skulle ökas för att myndigheten ska kunna anpassa de tekniska standarderna för geografisk data som myndigheten tillhandahåller för att uppnå kraven som ställs i EU kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/128 av den 21 december 2022 om fastställande av en förteckning över särskilda värdefulla dataset och arrangemangen för offentliggörande och vidareutnyttjande av dessa. Riksdagen sa vidare ja till regeringens förslag. Du hittar handlingar och övriga information om vårändringsbudgeten här: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och...

Ansvarig huvudman för Lantmäteriet på Regeringskansliet är Lina Martinson du når henne genom Regeringskansliets växel 08-4051000

I övrigt finns handlingar som motsvarar din begäran bifogat.

Med vänliga hälsningar

Mikaela Nilsson
Kansliråd
Enheten för samhällsplanering
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet Tfn 08-4052283 [e-postadress]
www.regeringen.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Uppenbar Pseudonym <[Registrators #1960 e-postadress]>
Skickat: den 8 augusti 2023 10:23
Till: FA Registrator <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Handlingar rörande EUs beslut om öppna data

Till Regeringskansliet,

Hej, enligt https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/v... är det nu mindre än ett år kvar innan Lantmäteriet (LM) tvingas släppa sina öppna geodata, tex Topografi 10 som jag skulle vilja ha tillgång till redan nu.

Jag önskar alla handlingar som rör budget och prat mellan er och LM i detta ärende.

Jag önskar även kontaktinformation till den chef hos er som håller i kontakten med LM.

Bakgrund:
Om jag förstått rätt är situationen ungefär såhär:
För tio år sen släpptes liknande geodata i Danmark. Det har lett till stora vinster i samhället där.
Sverige ligger långt efter och har inte ens släppt adresser i dagsläget. Det kostar liv och innebär en massa merkostnader för samhället för blåljuspersonal hittar inte fram, m.m. EU är ganska missnöjda och pressar på, LM ber om flera pengar innan de är beredda att släppa, men är nu tvungna att släppa datan iallafall 16 månader efter 2023-02-09 och förlorar därmed en av sina intäktskällor.

Regeringen verkar tyst om frågan så därför denna begäran. Jag önskar mera transparens och tydlighet så vi medborgare kan lita på att ni fixar att reformera/ändra/omstrukturera/äska eller whatever så vi har välfungerande offentligägd och förvaltat geodata som håller hög kvalitet även framöver efter denna dato infaller.

Den nuvarande röran påverkar även offentlig AI negativt vad jag kan se.

I dagsläget är tex LLMarna urkassa på geodata, gissningsvis delvis pga. bristen på offentlig geodata med hög kvalitet som är fritt tillgänglig under lämplig rekommenderat licens för alla att bädda in i diverse produkter.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #1960 e-postadress]

Är [GO e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Regeringskansliet? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/w...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/w...

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Mikaela Nilsson, Government Offices

2 Attachments

 • Attachment

  Fi2020 00764 1 Lantm teriets rsredovisning och budgetunderlag 5665424 1 1.PDF.pdf

  432K Download View as HTML

 • Attachment

  Fi2021 00813 1 Lantm teriets BU 2022 2024 beslutad av styrelsen 210217 6722770 1 1 1.PDF.pdf

  612K Download View as HTML

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Uppenbar Pseudonym <[Registrators #1960 e-postadress]>
Skickat: den 8 augusti 2023 10:23
Till: FA Registrator <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Handlingar rörande EUs beslut om öppna data

Till Regeringskansliet,

Hej, enligt https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/v... är det nu mindre än ett år kvar innan Lantmäteriet (LM) tvingas släppa sina öppna geodata, tex Topografi 10 som jag skulle vilja ha tillgång till redan nu.

Jag önskar alla handlingar som rör budget och prat mellan er och LM i detta ärende.

Jag önskar även kontaktinformation till den chef hos er som håller i kontakten med LM.

Bakgrund:
Om jag förstått rätt är situationen ungefär såhär:
För tio år sen släpptes liknande geodata i Danmark. Det har lett till stora vinster i samhället där.
Sverige ligger långt efter och har inte ens släppt adresser i dagsläget. Det kostar liv och innebär en massa merkostnader för samhället för blåljuspersonal hittar inte fram, m.m. EU är ganska missnöjda och pressar på, LM ber om flera pengar innan de är beredda att släppa, men är nu tvungna att släppa datan iallafall 16 månader efter 2023-02-09 och förlorar därmed en av sina intäktskällor.

Regeringen verkar tyst om frågan så därför denna begäran. Jag önskar mera transparens och tydlighet så vi medborgare kan lita på att ni fixar att reformera/ändra/omstrukturera/äska eller whatever så vi har välfungerande offentligägd och förvaltat geodata som håller hög kvalitet även framöver efter denna dato infaller.

Den nuvarande röran påverkar även offentlig AI negativt vad jag kan se.

I dagsläget är tex LLMarna urkassa på geodata, gissningsvis delvis pga. bristen på offentlig geodata med hög kvalitet som är fritt tillgänglig under lämplig rekommenderat licens för alla att bädda in i diverse produkter.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #1960 e-postadress]

Är [GO e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Regeringskansliet? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/w...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/w...

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------