Uppenbar Pseudonym

Till Regeringskansliet,

Jag vill gärna veta vem som ansvarar för semantisk interoperabilitet på regeringskansliet så jag kan följa arbetet med semantisk interoperabilitet framledes och ställa uppföljande frågor.

Bakgrund:
Jag läser i https://www.regeringen.se/rattsliga-doku... att de pratar om semantisk interoperabilitet.

För att lyckas med det MÅSTE de som konsumerar data veta vad som menas med olika begrepp som används i datamängder som delas mellan system och aktörer.

I dagsläget verkar det inte finnas någon som helst ordning på begreppen som används inom svenska myndigheter. Inte heller märks data upp med relevanta internationella vokabulärer från tex EU.

Vi kan ta ett exempel: var kan jag ladda ner öppna data om begreppet övertid. Jag vill på ett strukturerat sätt kunna utläsa om det finns flera än en typ av övertid. Någon sådan resurs finns inte vad jag eller Arbetsmiljöverket vet i dagsläget. Se https://handlingar.se/request/vokabular_...

I förlängningen så vet vi inte heller vad följande begrepp betyder eller hur de relaterar till begreppet "övertid":
* anställning
* anställd
* anställningsavtal
* kollektivavtal
* job-life balance
* m.m.

Vi vet därför inte heller om det svenska begreppet övertid som det används i en given datamängd från tex Arbetsmiljöverket är exakt samma som tex https://www.wikidata.org/wiki/Q667022 eller https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabular...

Om inte regeringen klarar av att skapa eller be någon skapa en maskinläsbar vokabulär för centrala begrepp som förekommer i statsapparaten och säkerställa att den används i datamängder och underhålls över tid då är alla insatser för ökad interoperabilitet fullständigt spill av skattemedel i mina ögon.

Ett annat exempel från ISOF:
I den nysläppta öppna data från ISOF verkar de inte själva veta vad datan de delar betyder. Det är nästintill fullständigt värdelöst. Se https://handlingar.se/request/forklaring...

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

Finansdepartementet brev, Government Offices

1 Attachment

Hej,

 

Vi har tagit emot ditt mejl där du vill veta vem som ansvarar för
semantisk interoperabilitet på Regeringskansliet, så att du kan följa
arbetet i den frågan och ställa uppföljande frågor. Du hänvisar bl.a. till
SOU 2023:96 där utredningen pratar om semantisk interoperabilitet.

 

Utredningen om interoperabilitet vid datadelning överlämnade sitt
betänkande [1]En reform för datadelning (SOU 2023:96) till regeringen i
december 2023. Utredningens förslag bereds för närvarande i
Regeringskansliet, Finansdepartementet.

Du är välkommen att höra av dig igen om du har några fler frågor.

 

Hälsningar

 

Catrin Arhusiander

Brevhandläggare
Finansdepartementet

               

 

 

 

 

 

 

References

Visible links
1. https://www.regeringen.se/rattsliga-doku...