Hej Uppenbar Pseudonym! Din begäran enligt nedan har inkommit till Regeringskansliet. Handläggning av ärendet har påbörjats. Med vänlig hälsning  ...

Only requests made using Handlingar.se are shown. ?