Sophantering, integration och kollektivtrafik
Response by Falkenberg municipality to Miss R.G on .

Partially successful.

Hej Miss R.G! Eftersom du inte begär ut några specifika handlingar så får du ett allmänt hållet svar med information angående hur kommunen arbetar ino...
Hej! Översänder begärd handling. Den finns även på https://kommun.falkenberg.se/download/18.2f10ec5b1627233901b23a5b/1523400629776/It-infrastrukturpro...

Only requests made using handlingar.se are shown. ?