Jönköping Municipality

A public authority

3 requests
Fakturakopior Jet Luft i Jönköping AB
Request sent to Jönköping Municipality by Christer Hugosson on .

Long overdue.

Till Jönköpings kommun, Önskar att ta del av samtliga leverantörsfakturor från Jet Luft i Jönköping AB (556231-3055) samt en kopia av det ramavtal som...
Leverantörsreskontra 2019, 2020 och 2021H1
Response by Jönköping Municipality to Anders Thoresson on .

Awaiting classification.

Mail 5 av 5 Vänliga hälsningar, Andrea Renblad Redovisningschef   Jönköpings kommun Stadskontoret 551 89 JÖNKÖPING Tel: 036-10 57 42 [e-postadress]...
Hej! Jönköpings kommuns digitaliseringsstrategi finns att läsa på kommunens hemsida: https://www.jonkoping.se/download/18.45ced1a71633eda93ff2a4a3/153...

Only requests made using handlingar.se are shown. ?