Vi vet inte om det senaste svaret på denna begäran innehåller information eller inte – om du är Christer Hugosson vänligen logga in och låt alla veta.

Byggmötesprotokoll Wilhelsmrogårdens Äldreboende

Vi väntar på Christer Hugosson för att läsa det senaste svaret och uppdatera dess status.

Christer Hugosson

Till Jönköpings kommun,

Önskar att ta del av byggmötesprotokoll för byggnationen av Wilhelsmrogårdens Äldreboende

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Christer Hugosson

STK-Diariet, Jönköpings kommun

Detta är en automatisk bekräftelse på att vi har tagit emot ditt
meddelande. Vi läser inkommande e-post varje arbetsdag.

Din e-post hanteras i enlighet med gällande lagstiftning.

All e-post som skickas till och från Jönköpings kommun är allmän handling.
Jönköpings kommun hanterar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen
(GDPR). Mer information: jonkoping.se/personuppgifter

 

Vänliga Hälsningar
Kommunstyrelsens diarium
Jönköpings kommun

 

Fredrik Hyltse, Jönköpings kommun

1 Bilaga

Hej !

Här kommer lite protokoll från vår verksamhet.

Byggmöteprotoll har inte vi hos oss utan de görs av entreprenörena och
kommer inte till vår del.

 

 

Med vänliga hälsningar

Fredrik

 

Fredrik Hyltse

Byggnadsinspektör

Jönköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, bygglovavdelningen
551 89 Jönköping

Tfn 036-10 51 09

Fredrik.hyltse@ jonkoping.se

 

 

 

 

 

Christer Hugosson

Till Fredrik Hyltse,

Enligt AF-del ska Beställare protokollföra byggmötena.
Ni bör därför ha dessa.

AFC.333 Byggmöten
GE ska på B:s begäran delta i byggmöten var 3:e arbetsvecka under
entreprenadtiden. B kallar till dessa möten och svarar för protokollföring

Med vänliga hälsningar,

Christer Hugosson

Till Jönköpings kommun,

Vidarebefordra detta till den person eller myndighet, t.ex. Justitiekanslern, som bedriver granskningar kring hanteringar av allmänna handlingar.

Jag skriver för att begära en intern granskning av Jönköpings kommuns hantering av min begäran om allmän handling enligt offentlighetsprincipen - 'Byggmötesprotokoll Wilhelsmrogårdens Äldreboende'.

Saknar återkoppling i ärendet efter min kompletterande fråga.

En fullständig historik över min fråga och all korrespondens finns tillgänglig på Internet via den här adressen: https://handlingar.se/request/byggmotesp...

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Christer Hugosson

STK-Diariet, Jönköpings kommun

Detta är en automatisk bekräftelse på att vi har tagit emot ditt
meddelande. Vi läser inkommande e-post varje arbetsdag.

Din e-post hanteras i enlighet med gällande lagstiftning.

All e-post som skickas till och från Jönköpings kommun är allmän handling.
Jönköpings kommun hanterar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen
(GDPR). Mer information: jonkoping.se/personuppgifter

 

Vänliga Hälsningar
Kommunstyrelsens diarium
Jönköpings kommun

 

Vi vet inte om det senaste svaret på denna begäran innehåller information eller inte – om du är Christer Hugosson vänligen logga in och låt alla veta.