Budget för 2022
Response by Region Östergötland to Elenor Weijmar on .

Successful.

Hej Kommer här. Vänliga hälsningar   Ellen Nilsson Processägare för regionövergripande verksamhetsstyrning Verksamhetscontroller  Ekonomienheten Re...
Upphandlingsplan
Response by Region Östergötland to PublicInsight on .

Information not held.

Hej,   Ni har, i ett mail daterat 2021-09-09 till Region Östergötland, begärt ut Region Östergötlands aktuella upphandlingsplan.   Härvid får...
Hej Här kommer begärda excelfiler Med vänlig hälsning Suzanne Fredriksson Registrator Regionledningskontoret Region Östergötland 581 91 Linköping E-p...

Only requests made using handlingar.se are shown. ?