Leverantörsreskontra för augusti 2022
Request sent to Region Uppsala by Jonas Bränning on .

Delayed.

Till Region Uppsala, Med hänvisning till den nya öppna datalag som trädde i kraft den 1 augusti 2022 (lag 2022:818) önskar jag begära ut data för vid...

Only requests made using Handlingar.se are shown. ?