Browse and search requests

  

About 600 FOI requests found

avfallshantering och integration på kommunnivå för Helsingborg
Response by Helsingborg city to Mariam on .

Awaiting classification.

Hej! Tyvärr kan jag nog inte tillföra mycket när det gäller svaret på din fråga om integration kopplat till Återbruk men jag kan föra samman dig med...
Begäran om en organisationskarta
Response by Police Authority to Kasem on .

Awaiting response.

Hej   It-avdelningen har mottagit din begäran och hänvisar som svar till Polisen.se, där alla organisationskartor finns att tillgå. [1]https://p...
Vaccinationsstatistik på DeSO-nivå
Response by The Public Health Agency of Sweden to Staffan Betnér on .

Awaiting classification.

Hej,   Det finns en excelfil per region, dvs 21 stycken, vilket motsvarar en kostnad på 72kr. Återkom med fakturaadress om du fortfarande är intr...
Begäran om en organisationskarta
Response by Employment Service to Kasem on .

Successful.

Hej! Vänligen se bifogad för utlämnande av efterfrågade handlingar. Med vänliga hälsningar Ledningsstaben -----Ursprungligt meddelande----- Från: R...
Till Folkhälsomyndigheten, Jag har en fråga angående statistiken över antalet smittade av Covid-19. Har ni tillgång till uppgifter om vilket Ct-vär...
Detta är ett automatiskt svar från Kammarkollegiet. Vi har tagit emot ditt meddelande.
Vi har mottagit ditt mejl och kommer att behandla det så snart vi kan. Vill du ha uppgifter från våra register, exempelvis skulduppgifter, kan du so...
Vi har mottagit ditt mejl och kommer att behandla det så snart vi kan. Vill du ha uppgifter från våra register, exempelvis skulduppgifter, kan du so...
Begäran om en organisationskarta
Response by Employment Service to Kasem on .

Awaiting classification.

Huvudregistraturen har tagit emot din e-post och kommer att fördela det för vidare handläggning.   Vänliga hälsningar,   Huvudregistraturen...
API- och datamodells-dokumentation för tidningar.kb.se
Request sent to Royal Library by A. Larsson on .

Delayed.

Till Kungliga Biblioteket, Jag vill ta del av: 1) API dokumentation för alla externt exponerade APIer som tjänsten tidningar.kb.se använder. 2) Dok...
Begäran om allmän handling
Response by Social Insurance to verkutospi on .

Successful.

Hej!   Här kommer den information du efterfrågat. Se bif filer.   /Pernilla   Försäkringskassan Pernilla Gyllner Verksamhetsområdeschef...
Sophantering, integration och kollektivtrafik
Response by Falkenberg municipality to Miss R.G on .

Awaiting classification.

Hej Miss R.G! Eftersom du inte begär ut några specifika handlingar så får du ett allmänt hållet svar med information angående hur kommunen arbetar ino...
Policy för licenser för bilder i tjänsten
Response by National Heritage Board to Jan Ainali on .

Successful.

Hej Jan, Bifogar Riksantikvarieämbetets regler för klarering och öppet tillgängliggörande av digitalt material, det bör vara det dokument som du söker....
Integration
Response by Järfälla municipality to Emmy Andersson on .

Awaiting classification.

Hej Emmy,   Tack för att du har kontaktat oss!  För att vi ska kunna hjälpa dig behöver vi lite mer information. * Vilken eller vilka slags handl...
Avfallshantering
Response by Järfälla municipality to Emmy Andersson on .

Awaiting classification.

Hej Emmy!         Tack för din förfrågan om att få ta del om allmänna handlingar angående Avfallshanteringen i Järfälla kommun. Inom avfallshanter...
Vad får Naturvårdsverket föreskriva om?
Request sent to Government Offices by Jan Ainali on .

Long overdue.

Till Regeringskansliet, Regeringen kan enligt Miljöbalken bestämma att olika föreskrifter får meddelas av en myndighet. Jag undrar för vilka paragraf...
Hej Eva! Jag hittar inget av det du efterfrågar på fastigheterna i arkiven efter Vägverket eller Banverket. Din begäran är också skickat till projekte...
Hej Leif,   Bifogat finns två styrande dokument som kan vara till hjälp för din dotters arbete med C-uppsatsen hon skriver. Vi önskar henne lycka...
Lista över utlandsmyndigheter
Response by Ministry for Foreign Affairs to Jan Ainali on .

Successful.

Hej Jan, Det finns 109 utlandsmyndigheter: 93 ambassader, 9 Generalkonsulat och 7 representationer och delegationer. Se en lista över dessa bifogad....
Dear Arne Enclosed you will find the requested information. Should you have any further questions, please refer to your case nr 2021/1596/2.9.1 Best...
Hej Martin! Tack för ditt mail.   Vinnova är enligt enligt 30 kap 23 § Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) skyldig att svärta/sekretessbelägg...
Dear Alexander, Enclosed to this email you will find the joint non-paper that you requested. Best regards, Linn Berggren -----Ursprungligt medde...
Söker intygande av Vårdexpressen
Response by Västra Götalandsregionen to Nils Hult on .

Successful.

Översänder härmed handling enligt begäran.   Med vänlig hälsning, Cecilia Larsson Administrativ Koordinator Mobil: 072-5017691 [1][e-postadre...
Hej Jesper, Betalningen är erlagd. Den bör väl ankomma er i början av kommande vecka. Om dokumentationen sänds per post önskar vi få den tillställd:...
Hej! Essunga kommuns IT-strategi finns publicerad på vår webbplats här: https://essunga.se/download/18.4d092e01759507d751236b/1604589300947/IT-strateg...