Browse and search requests

  

Omkring 2000 förfrågningar funna

Request for access to public information
Svar från Statsrådsberedningen till Vera Deleja-Hotko den .

Inväntar klassificering.

Dear Vera,   As i understand it, your questions mainly cover operators, such as television and media companies. It is therefore my assessment that...
Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat
Svar från Linköpings kommun till Mattias Axell den .

Inväntar klassificering.

Hej Du har klickat på länk i e-post för att nå formulär eller information. För inloggning krävs en pinkod som lösenord. Använd följande 4-siffriga pin...
Ansvarig öppna data
Svar från Inspektionen För Vård Och Omsorg till Axel Magnusson den .

Inväntar klassificering.

  Hej, Det tog något längre tid att besvara denna fråga. Vi kan konstatera utifrån vad vi vet, att ingen är utsedd som ansvarig för detta, och int...
Ansvarig öppna data
Svar från Kommerskollegium till Axel Magnusson den .

Inväntar klassificering.

This is the mail system at host handlingar.se. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients. It'...
Ansvarig inom öppna data
Svar från Vetenskapsrådet till Axel Magnusson den .

Inväntar klassificering.

Hej! Vetenskapsrådet arbetar löpande med att säkerställa att verksamheten uppfyller krav som följer av lagar och andra föreskrifter. Myndigheten har d...
Ansvarig öppna data
Svar från Försvarsmakten till Axel Magnusson den .

Inväntar klassificering.

Hej här kommer Försvarsmaktens svar.   1. Enligt Försvarsmaktens juridiska stab finns det ingen projektgrupp. 2. Se under punkten 1, och därför i...
Budget Töjnaskolan
Svar från Sollentuna kommun till Caroline Gustafsson den .

Framgångsrik.

  Hej,   Budgeten läggs per kalenderår. Bifogar budgeten för Töjnaskolan för kalenderår 2021 + 2022.       Med vänliga hälsningar  ...
Avtal med Visma för Ciceron dokument- och ärendehanteringssystem 2022
Svar från Töreboda kommun till Alex von Grefvé den .

Inväntar klassificering.

-----Ursprungligt meddelande----- Från: [e-postadress] <[e-postadress]> Skickat: den 29 september 2022 17:03 Till: Peter Andersson <[e-postadress]> Äm...
Ansvarig öppna data
Svar från Folkbildningsrådet till Axel Magnusson den .

Inväntar klassificering.

Hej Axel, Tack för dina frågor till Folkbildningsrådet. Folkbildningsrådet är en ideell förening med myndighetsuppdrag, och inte en myndighet. Vi har...
Ansvarig öppna data
Svar från Finanspolitiska Rådet till Axel Magnusson den .

Inväntar klassificering.

Hej Axel, Tack för dina frågor. 1. Det finns i dagsläget ingen projektgrupp eller någon budget avsatt för öppna data/den offentliga sektorns tillg...
Avtal Visma Ciceron dokument- och ärendehanteringssystem 2022
Svar från Trollhättans stad till Alex von Grefvé den .

Inväntar klassificering.

[1]Trollhättans Stad Tack för att du kontaktar Trollhättans Stad Vi har tagit emot ditt ärende. Vid kontakt med oss vänligen uppge ditt ärendenumme...
Utdrag
Begäran skickad till Norrmalms stadsdelsförvaltning av Johan Gahlin den .

Försenad.

Vill ha ut all information ni har om mig. Mailas till [email address] Johan Gahlin
Ansvarig öppna data
Svar från Försvarets Materielverk till Axel Magnusson den .

Inväntar klassificering.

Hej, 1. Det finns inte något särskilt projekt eller särskild budget för detta. 2. Det finns inte någon särskild utsedd projektledare i dagsläget. 3....
Öppna data om vandringsleder
Svar från Sotenäs kommun till Uppenbar Pseudonym den .

Mycket sena.

Hej, Sotenäs kommun har tagit emot din e-post. Gäller ditt ärende en felanmälan så anmäl gärna direkt i vårt felanmälningssystem som du hittar gen...
Driftkostnad Lillsjönäs Herrgård
Svar från Exploateringskontoret till david andersson den .

Försenad.

Härmed bekräftas att vi har tagit emot din epost.   Med vänlig hälsning   Exploateringskontoret, Stockholms stad Registraturet Box 8189, 104...
Ansvarig öppna data
Svar från Arbetsgivarverket till Axel Magnusson den .

Inväntar klassificering.

Hej Axel.   Tack för din frågor.   Våra svar följer här:   1)      Nej vi har inte någon specifik projektgrupp men vi tillgängliggör på vå...
Ansvarig öppna data
Svar från Statens Väg- Och Transportforskningsinstitut till Axel Magnusson den .

Inväntar klassificering.

Hej,   Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) har i dagsläget ingen utpekad ansvarig specifikt inom öppna data och det finns ingen spe...
Ansvarig öppna data
Svar från Riksrevisionen till Axel Magnusson den .

Inväntar klassificering.

Hej Riksrevisionen har ingen särskilt utpekad ansvarig för området och det finns inte heller någon specifik projektgrupp för dessa frågor i dagsläget....
Ansvarig öppna data
Svar från Rättsmedicinalverket till Axel Magnusson den .

Inväntar klassificering.

Hej, Här kommer svar på de frågor som du har ställt till Rättsmedicinalverket. I nuläget överväger vi att tillsätta en arbetsgrupp som ska arbeta me...
Ansvarig öppna data
Svar från Statens Museer För Världskultur till Axel Magnusson den .

Inväntar klassificering.

Hej,   Här kommer svar på din begäran och dina frågor:   Jag önskar begära ut information gällande ansvarig/ansvariga inom öppna data Ansvar...
Ansvarig öppna data
Svar från Diskrimineringsombudsmannen till Axel Magnusson den .

Inväntar klassificering.

Hej, DO har i nuläget ingen utsedd projektgrupp med anledning av den nya lagen. Frågor som rör öppna data ex. begäran om tillgängliggörande av data fö...
Ansvarig öppna data

Inväntar klassificering.

Hej Axel, För IFAU:s del finns annan lagstiftning som gör att vi inte omfattas av (2022:818). Varför beskrivs nedan: IFAU är ett statligt forskningsi...
Ansvarig öppna data
Svar från Statskontoret till Axel Magnusson den .

Inväntar klassificering.

Hej Axel, Du har hos Statskontoret ställt frågor gällande myndighetens tillämpning av den s.k. datalagen. Vårt tillgängliggörande av data syftar sedan...
Ansvarig öppna data
Svar från Statens Servicecenter till Axel Magnusson den .

Inväntar klassificering.

Hej Följande lämnas som Statens servicecenters svar på de ställda frågorna. 1) Statens servicecenter har ingen sådan projektgrupp och någon särskild...
Ansvarig öppna data
Svar från Inspektionen För Socialförsäkringen till Axel Magnusson den .

Framgångsrik.

Hej, Den data som ISF har i kärnverksamheten omfattas av sekretess och kan inte göras tillgänglig för vidarenyttjande i form av öppna data. ISF:s publ...