Browse and search requests

  

About 640 FOI requests found

Kommunikation mellan Tina Ghasemi Liljekvist och Stockholm Stad
Clarification sent to Stockholm city by Sara Larsson on .

Awaiting response.

Till Funktion Kommunstyrelsen, Då vill jag testa specifikt med all kommunikation till och från [email address] Med vänliga hälsningar, Sara Lar...
Tack för ditt meddelande till trafikkontoret. Detta är ett automatiskt svarsmeddelande för att bekräfta att vi har tagit emot din e-post.   Vill d...
Dear Aurimas,   Thank you for your letter regarding Folkhögskola. Your questions are rather extensive and unfortunately the ministry does not have...
Kommunikation mellan Voi och Moderaterna
Response by Stockholm city to Sara Larsson on .

Successful.

Hej, Jag beklagar att vårt svar dröjt något. Bifogat är den kommunikation som framkom vid genomgång mellan VOI och våra representanter. Med vänliga...
Legal entity to apply for social entrepreneurial funding
Response by The Swedish Tax Agency to Jane Doe on .

Awaiting classification.

Hej, Registering a business for tax purposes in Sweden differs depending on if you are currently operating a business abroad that you want to establ...
Källkod till vaccinbevis-verifieringsapp
Follow up sent to Authority For Digital Management by Jacob Karlsson on .

Successful.

Till DIGG, Men gud tack så mycket! Trodde inte att det skulle ligga uppe redan innan jag frågade :) (hittade ingen länk på hemsidan) Kul med moder...
under Swedish freedom of information legislation, I would like to ask for the document "Alliance for the future of Internet - Authorisation to nego...
Digital Services Act / Digital Markets Act
Response by Ministry of Enterprise and Innovation to Margarida Silva on .

Awaiting classification.

  Från: Berfin Eken Skickat: den 1 december 2021 13:12 Till: '[Registrators #1225 e-postadress]' <[Registrators #1225 e-postadress]> Ämne: Sv: VB...
Hej, De begärda handlingarna omfattar 2 031 sidor. I enlighet med kommunfullmäktiges beslut (2020-03-23 § 12) tar vi ut en avgift ut för utlämnande a...
We are exploring how to open a folkhögskola in Lithuania and are looking for some data to prove our concept and to have arguments to ask for funding...
We are exploring how to open a folkhögskola in Lithuania and are looking for some data to prove our concept. As Sweden has had folk highschools for...
Korrespondans mellan Trafikförvaltning och elsparksoperatörer
Response by Stockholm city to Sara Larsson on .

Awaiting classification.

Hej, De minnesanteckningarna är inte renskrivna, så det finns inga att begära ut än. Återkom om en vecka så borde de vara klara,     Med vänliga hälsn...
Hej! Det ärendenummer som det refereras till i förfrågningen är inte ett ärendenummer som återfinns hos DIGG. Troligen är detta ett ärendenummer som t...
Gränshandlingar mellan 1 januari 2014 och 31 december 2020
Response by Police Authority to Geesje van Haren on .

Awaiting classification.

Hej,   Tjänstemannaprövning Med tjänstemannaprövning avses en prövning om en handling ska lämnas ut eller om det föreligger hinder mot detta på g...
loggade In och utpasseringstider Stockholms Stadshus
Response by Stockholm city to Peppar Peppar70 on .

Awaiting classification.

Hej Du kan vända dig till Justitieombudsmannen med din begäran om granskning. I övrigt när det gäller granskningar av in och ut-passeringar hänvisar v...
Hej Per,   Jag kan inte se att vi mottagit en respons av dig gällande min fråga om tidsspann kopplat till den avgift som tas vid begäran av handli...
Brott på adress
Response by Uddevalla District Court to Victor O on .

Awaiting classification.

Hej Vårat system tillåter inte sökningar på adress, vi behöver namn eller personnummer för att kunna ta fram information. Med vänlig hälsning Regist...
Handlingar som reglerar access till Stockholms Stadshus som skyddsobjekt
Internal review request sent to Stockholm city by Peppar Peppar70 on .

Awaiting internal review.

Till Stockholms stad, Vidarebefordra detta till den person eller myndighet, t.ex. Justitiekanslern, som bedriver granskningar kring hanteringar av al...
Leverantörsreskontra 2019, 2020 och 2021H1
Follow up sent to Jönköping Municipality by Anders Thoresson on .

Long overdue.

Hej! Jag skickade denna begäran i augusti, men väntar fortfarande på svar. Var har den tagit stopp? Med vänliga hälsningar, Anders Thoresson
Skyddsmaterial leveranser Covid-19 maj 2020
Response by Vingåker municipality to Mattias Axell on .

Information not held.

Hej Mattias År först och främst be om ursäkt att jag inte svart tidigare. Men först semester sen får jag erkänna att jag glömde bort. Så tack för din...
Utpassering Stockholm Stadshus enskild folkvald
Response by Stockholm city to Peppar Peppar70 on .

Information not held.

Hej,   Enheten för intern service har inte fått någon träff på loggar för utpassering för Linnéa Vinge de datum som efterfrågas. Personalen rekom...
Hej Den 16 september kl. 16:23 mailade du direkt till en kronofogde på myndigheten och begärde att få ut nedanstående handling. Den 17 september...
Brott på adress
Response by Uddevalla District Court to Victor O on .

Awaiting classification.

Hej vi har inte den sökfunktionen i vårat system som gör att vi kan söka på adresser. Med vänlig hälsning Andreas Nordenstam Ordningsvakt, Uddevalla...
Hej, De kliniska mikrobiologiska laboratorierna rapporterar veckovis till Folkhälsomyndigheten: Antal individer som testats för pågående infektion av...
Leverantörsreskontra 2019, 2020 och 2021H1
Response by Helsingborg city to Anders Thoresson on .

Awaiting classification.

Hej Anders, Kan du bifogade det excelunderlag som du fått av oss sedan tidigare? Mvh Henrik -----Ursprungligt meddelande----- Från: Anders Thoresso...