Browse and search requests

  

About 130 FOI requests found

Uppgifter om kurs
Response by Region Värmland to Mikael Johansson on .

Awaiting classification.

Hej, Vi har tagit emot ditt ärende och återkommer så snart som möjligt. Vänliga hälsningar, Region Värmland We have received your e-mail and will...
Uppgifter om övning mot terrorism.
Follow up sent to Armed Forces by Mikael Johansson on .

Long overdue.

Till EXP-HKV, Hej Vad är anledningen till att svaret dröjer? Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för...
Uppgifter om övning mot terrorism.
Response by Police Authority to Mikael Johansson on .

Awaiting classification.

Detta är ett automatsvar från Polismyndigheten. Vi har mottagit ditt e-brev. Brevlådan öppnas under kontorstid varje helgfri måndag till fredag. Om d...
Dokumentationsskyldighet - FFFS 2018:10
Response by Swedish Financial Supervisory Authority to Anders Svensson on .

Awaiting classification.

Hej!   Du har i e-postmeddelande den 7 augusti 2023 ställt en fråga till FI angående ett försäkringsbolags dokumentationsskyldighet vid tecknande...
Protokoll från justitieutskottets sammanträde 2023/24:1
Response by Parliament Administration to Mattias Axell on .

Awaiting classification.

Hej, Översänder önskade dokument, se bilagor. Med vänlig hälsning Virpi Torkkola Utskottsassistent • Justitieutskottet • Riksdagsförvaltningen Tel...
Statistik socialtjänsten, domar
Response by Älvsbyn Municipality to Josefine Beckasin on .

Awaiting response.

Hej, Jag har skickat frågan vidare till verksamheten som tar fram underlaget, återkopplar hur många sidor begäran kommer att avse. Tim Berggren Kval...
Statistik för domar, individ och familj
Response by Ängelholm municipality to Josefine Beckasin on .

Awaiting response.

Hej ,   Tack för att du kontaktat oss! Jag har fått din begäran om att få utfall på samtliga domar i ärenden hos individ och familj år 2021 samt...
Hej, Din begäran har fått dnr 15-23/1579. Vänliga hälsningar Registrator Institutet för språk och folkminnen -----Ursprungligt meddelande----- Från:...
EU Open Source Policy Summit
Request sent to Government Offices by Uppenbar Pseudonym on .

Awaiting response.

Till Regeringskansliet, The EU Open Source Policy Summit 2024 2 February, Brussels börjar närma sig. I linje med regeringens digitaliseringsstrateg...
Digital strategi och handlingsplan
Response by Parliament Administration to Uppenbar Pseudonym on .

Partially successful.

Hej Uppenbar Pseudonym, Riksdagsförvaltningens digitala strategi återfinns i myndighetens strategiska plan, bifogas här. Se särskilt sidan 7 i dokumen...
Hej, Jag vill härmed bekräfta att vi har mottagit din begäran som inkom idag. Vi vill dock informera dig om att det kommer att ta lite tid innan vi ka...
Hej!  Länsstyrelsen Västernorrland har tagit emot din e-post. Vi läser inkommande e-post varje helgfri vardag. Har du ställt frågor i e-posten så å...
Protokoll från justitieutskottets sammanträde 2023/24:1
Response by Ministry of Justice to Mattias Axell on .

Awaiting classification.

Hej Mattias, Se bifogat promemoria för regeringens överläggning med justitieutskottet om Europaparlamentets och rådets förordning om förebyggande och...
Öppna data om parkeringszoner
Response by Sollentuna municipality to Uppenbar Pseudonym on .

Long overdue.

Vi har mottagit din komplettering i begäran och utreder saken vidare. Vi återkommer med svar snarast möjligast. Mvh arkivarie samhällsbyggnadsavdelnin...
Till Härnösands kommun, Jag hittade nyligen en parkeringsplan från Sollentuna kommun och undrar om en liknande finns för Härnösand? https://www.soll...
Härmed expedieras regeringsbeslut från 2023-09-14 gällande Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande.     Med vänlig hälsning...
Ärenden relaterade till Bokio Group
Follow up sent to Swedish Consumer Agency by Elenor on .

Awaiting classification.

Hej, Förstår. Skulle ni kunna skicka till [email address] ? Med vänliga hälsningar, Elenor
Översikt hallbokningar och ansökningar för idrottshallar
Response by Stockholm city to Constantin Nottbeck on .

Awaiting classification.

Hej Constantin Din begäran om utlämnande av ansökningar gällande halltider består uppskattningsvis av cirka 1 500 sidor till en kostnad av cirka 3 000...
Hej   Jag tror detta är efterfrågade handlingar. Med vänlig hälsning Örjan Magneson Projektledare ═══════════════════════════════════════════...
Avdelningar som öppna data
Response by Region Västernorrland to Uppenbar Pseudonym on .

Long overdue.

Ditt meddelande har kommit till Region Västernorrlands diarium. Meddelandet öppnas under dagen eller nästkommande vardag vid helgdag. Därefter förde...
Statistik om RUT-avdrag
Response by The Swedish Tax Agency to Uppenbar Pseudonym on .

Long overdue.

Hej! Vi har tagit emot ditt mejl och kommer att svara så snart vi kan. Om du vill kontakta Skatteverket i det här ärendet, ange följande ärendenummer...
Föreningsregister som öppna data
Follow up sent to Ragunda municipality by Uppenbar Pseudonym on .

Long overdue.

Till Ragunda kommun, Jag väntar fortfarande på svar. Ni måste svara mig skyndsamt i ärenden om utlämning av data. Vad händer? Om utlämnandet är för...
Öppna geodata om grillplatser
Follow up sent to Härnösand Municipality by Uppenbar Pseudonym on .

Long overdue.

Till Härnösands kommun, Jag väntar fortfarande på svar. Ni bryter mot lagen när ni inte svarar på sånt här i tid, är ni medvetna om det? Om utlämna...
Uppgifter om övning mot terrorism.
Response by Swedish Security Service to Mikael Johansson on .

Awaiting classification.

Säkerhetspolisens beslut finns bifogat.   Med vänlig hälsning, Säkerhetspolisen   Sakerhetspolisen beslut Datum: 2023-08-31 Mottagare: Dia...
Uppgifter om övning SVEA 2017
Response by Government Offices to Mikael Johansson on .

Information not held.

Hej,   Jag har hanterat din begäran om allmänna handlingar, vänligen se bifogat dokument för svar i ditt ärende.   Med vänliga hälsningar, S...