Browse and search requests

  

About 310 FOI requests found

Får MHF och NTF bidrag av oss?
Request sent to Västra Götalandsregionen by Anders Eriksson on .

Awaiting response.

Till Västra Götalandsregionen, Jag vill veta om trafikorganisatiionerna MHF och NTF får bidragspengar från oss skattebetalare i länet. Detta efterso...
Tack för ditt mejl! Det kommer att skickas vidare till rätt person som sedan återkommer till dig. Ärenden som rör dig som patient kan vi inte svar...
Underlag om användning av elchockvapen
Response by Police Authority to Uppenbar Pseudonym on .

Awaiting classification.

  Hej!   Ärendet är avslutat och det finns inget mer att tillägga. Vi har skickat det du har efterfrågat. Du kommer inte att bli debiterad fö...
Hej! Vi har tagit emot ditt e-postmeddelande. E-postmeddelanden som inkommer till MSB är som utgångspunkt allmänna handlingar. Ditt e-postmeddelande...
Till Lindholmen Science park, Nyligen har AI Sweden släppt sin "AI-strategi för Sverige". Som jag förstår det är ni formellt sett ägare till AI Swede...
Bidrag till Propell sen 2004
Response by Hudiksvall Municipality to Uppenbar Pseudonym on .

Awaiting classification.

Hej igen, Nuvarande diarium för Hudiksvalls kommunstyrelse inkluderar allmänna handlingar från 2005 till idag. När jag söker på ordet "propell" får jag...
Hej! Vi har tagit emot ditt ärende om "Begäran om utlämnande av allmän handling gällande MHF" och det har fått ärendenummer TRV 2024/47375. Vi sva...
Hej! Vi har tagit emot ditt ärende om "Begäran om utlämnande av allmän handling gällande utredningar avseende NTF och MHF" och det har fått ärendenu...
Fakturor gällande produktion av årsredovisning
Response by Second Ap-fund to Anders Brandin on .

Partially successful.

Hej Anders, Med hänvisning till er förfrågan nedan, bifogar vi fakturorna från Solberg avseende åren 2022 och 2023. Vissa uppgifter i fakturorna är ma...
Hej, Bifogar föreläggande och utlåtande för skyddsrum 153988-1. Med vänlig hälsning Malin Rindestrand Skyddsrumshandläggare Myndigheten för samh...
Hej! Vi har tagit emot ditt e-postmeddelande. E-postmeddelanden som inkommer till MSB är som utgångspunkt allmänna handlingar. Ditt e-postmeddelande...
Offentliga upphandlingar statistik
Response by Armed Forces to Anders on .

Awaiting classification.

  Hej,   Bifogat finner Du svar gällande de uppgifter Du begärt i ärende FM2024-9401.     Med vänlig hälsning, Utlämningsfunktionen [1...
Lönelista samtliga anställda hos PTS
Response by Post and Telecom Authority to Martin Nilsson on .

Awaiting classification.

Hej, Här kommer den begärda lönelistan. Vänliga hälsningar, ___________________________   Siamak Dehghan HR-administratör Post- och telestyrelsen...
Till Trafikverket, Tre veckor av tystnad nu. Är Trafikverkets, eller i vart fall er planeringsavdelnings, taktik försök till utmattning? Att ärendena...
Hej! Ditt ärende "Begäran om utlämnande av allmän handling gällande nio ansökningar från MHF, enbart huvuddokumenten" har fått ärendenummer TRV 202...
Till Monica Blomström, Bättre sent än aldrig, tack så mycket för ert uttömmande svar! Med vänliga hälsningar, Eva Smith
Ta del av avtal och fakturor
Response by Nacka municipality to J Hammarlund on .

Awaiting classification.

Hej, Här kommer även orderbekräftelsen. Vänliga hälsningar! Registratur Nacka kommun                                                             ...
Kod för parsing av
Response by Institutet för språk och folkminnen to Uppenbar Pseudonym on .

Successful.

Hej, Via länkarna nedan kan du nu komma åt kod som hjälper dig att läsa formaten. https://github.com/sprakradet/tbx-conversion https://github.com/s...
Lönelista avd 64, 74 och barnakuten
Response by Södersjukhuset AB to Anna on .

Waiting clarification.

Hej! Jag kan ta fram uppgifterna som du eftersöker. Vi mailar inte den typen av information så du är välkommen att hämta handlingarna i receptionen på...
Avtal eller fakturor från Canucci?
Response by Skellefteå municipality to J Hammarlund on .

Awaiting classification.

Hej, Jag har sökt i vår avtalsdatabas och kan inte se att vi har några avtal med Canucci AB.   MVH Inköpsenheten   Från: J Hammarlund <[Re...
Fakturor eller avtal från Canucci?
Response by Region Västerbotten to J Hammarlund on .

Awaiting classification.

Hej! Jag har sökt i vårt upphandlingssystem och regionens diarium samt stämt av med leverantörfaktureringsavdelningen och vi hittar inget om företag C...
Till ESF, Jag vill ha svar på min fråga om självfinansierings som jag tror är relevant för många i Civilsamhället. Detta är inte en begäran om utläm...
Lönelista för Miljöenheten
Response by Region Stockholm to Fredrin on .

Awaiting classification.

Hej! Här kommer uppgifterna. Med vänlig hälsning Registraturen Nina Kallin Huvudregistrator Kansli Direkt: 08-123 142 17 E-post: [e-postadress] Re...
Hej, Koden finns nu nedladdningsbar på https://rikstermbanken.se/static/public/RikstermbankenDjango_publik.zip Med vänlig hälsning Registrator Inst...
Bidrag och handlingar, Propell innovationshub
Response by Region Gävleborg to Uppenbar Pseudonym on .

Partially successful.

Hej! Ditt e-postmeddelande har kommit till den officiella e-postadressen för Region Gävleborg. Vi öppnar e-posten regelbundet under kontorstid på he...