Browse and search requests

  

About 482 FOI requests found

Hej Henrik, Tack för ditt mejl. Det avsätts inte något specifikt antal platser till fri kvot i förväg. Under ansökningsperioden går vi igenom samtlig...
Hej! Enligt uppgifter ska du inte fått ut din begäran om allmän handling. Skickar den på nytt och hoppas den kommer fram denna gången. Med vänlig h...
Frida Moden
Clarification sent to Alingsås municipality by Anon anonym on .

Long overdue.

Till Vard.Omsorg - VOO, Hej Informationen är till en blogg gällande kommunal verksamhet inom hemtjänsten. Så sökord borde vara ord såsom, hemtjän...
Förvaltningsplan för Stockholmskällan
Response by Stockholm city to Mr Erikssons on .

Long overdue.

Hej,   Vi har mottagit er begäran och arbetar med att handlägga denna.   Vi vill informera er om att det rör sig om en förvaltningsplan för hel...
Språk för begäran om allmän handling
Response by Järfälla municipality to Elin Persson on .

Awaiting classification.

Hej! Jag har sökt bland våra registrerade ärenden efter något beslut angående vilka språk man kan använda sig av när man gör begäran om allmän hand...
Språk för begäran om allmän handling
Response by Kommunstyrelsen Sollentuna Kommun to Elin Persson on .

Awaiting classification.

Hej Elin, Nej, Sollentuna kommun har inget sådant dokumenterat beslut. Hör av dig om du har ytterligare frågor eller funderingar. Med vänlig hälsning...
Licenskostnad för Pega och Odoo
Response by Employment Service to Leif Eriksson on .

Awaiting classification.

Hej igen Leif, Så som vi betonade tidigare kan vi ej yttra oss över uppgifter som är känsligt relaterade till leverantörssekretessen. Sekretessen gäll...
Hej, Handläggningen är nu klar. Enligt begäran kommer här lönelista på enhetschefer IT avd. 2016-2019. Se bilaga. Med vänlig hälsning HR-avdelning...
Hej Annika,   Det finns inte någon jävsdeklaration för den upphandlingen.   Hälsningar,   Pontus Mårtensson Inköp HR & IT Inköpsavdelni...
Hej Leif. Tack för din fråga. Här är det kontraktsvärde som fanns i upphandlingens TED-annons: Avsnitt II: Föremål • II.1) Upphandlingens omfattning o...
Postnummer-databasen och geografiska postnummerytor
Response by Post and Telecom Authority to Elenor Weijmar on .

Awaiting classification.

Hej, Bifogat är en förteckning över postnummer och postorter avseende postnummer som har en geografisk koppling, vilket är det som finns tillgängli...
Förstudie för projektet "Sakernas Internet" Gävle Kommun
Response by Gävle municipality to Anna-Karin Berg on .

Awaiting classification.

Hej,   Det finns inga handlingar gällande förstudien för projektet "Sakernas internet" hos kommunstyrelsen. Gävle Energi AB meddelade att en först...
Kommunikationsplan för Ungvägledning
Clarification sent to Järfälla municipality by Elenor Weijmar on .

Successful.

Hej, Ok, tack! Med vänliga hälsningar, Elenor
Hej Elenor! Tack för ditt mejl. Det finns ingen handling "budget" eller "tidsplan". För att du ska få den information du efterfrågar undrar jag därför...
Hej Elenor! Det finns ingen handling "budget" eller "tidsplan". För att du ska få den information du efterfrågar undrar jag därför om du önskar begära...
Påminnelse I det fallet att vi inte får återkoppling inom 24 timmar så kommer ärendet att stängas ner.   Hej,   Upphandlingen avseende sköts...
Hej Elenor!     Översänder här de begärda handlingarna. Vinnova har enligt offentlighets- och sekretesslagen 30 kap 23 § sekretessbelagt vissa u...
Dear Alexander, As per your request, see the attached communication between Google and the Ministry of Infrastructure, which coordinates digital pol...
Riskbedömningar från äldreboenden för covid19
Response by Umeå municipality to Johanna Persson on .

Awaiting classification.

Hej Du har mejlat och begärt att få ta del av alla riskbedömningar från alla äldreboenden i Umeå kommun, vilka gjorts från och med 1 mars 2020 till och...
Hej,   Bifogar nu äntligen arkivförteckningen. Hör av dig om det är några frågor. Noterat dock att vi uppmanats att i största utsträckning arbeta...
Rapport om Gävlebockens 50-årskalas
Response by Gävle municipality to Anna-Karin Berg on .

Successful.

Hej!   Bifogar Turistekonomisk mätning Gävlebocken 2016 enligt begäran.   Hälsningar   Annelie   Annelie Hydén Varumärkesstrateg Gävl...
-----Ursprungligt meddelande----- Från: LST-RB-Öppna Data <[email address]> Skickat: den 11 februari 2020 09:41 Till: Länsstyrelsen Jämtlands län <[Co...
Hej!   Bifogat finner du avslagsbeslut från gatu- och samhällsmiljönämnden.     Vänliga hälsningar,   Registrator för gatu och samhällsmi...
Begäran om samtliga aktiva lokala kollektivavtal
Response by Umeå municipality to Johanna Persson on .

Awaiting classification.

Här kommer bifogad fil enligt begäran. Hälsningar Kerstin Kerstin D Persson Personaladministratör 090-16 11 56 070-615 11 56 [email address] Umeå ko...
Översändes enligt önskemål. Hälsningar Kerstin Magnusson Registrator Umeå kommun -----Ursprungligt meddelande----- Från: Johanna Persson <[FOI #466...