Browse and search requests

  

About 800 FOI requests found

Detta meddelande går inte att svara på   Åklagarmyndighetens huvudkontor har tagit emot ditt meddelande. Vi läser inkommande e-post varje helgfri...
Handlingar B 17420-21
Response by Stockholm District Court to Janne on .

Awaiting response.

Stockholms tingsrätt har tagit emot ditt meddelande. Vi läser inkommande e-post varje arbetsdag. Om du har ställt frågor i meddelandet återkommer vi ti...
Lönelista Näsbydalskolan
Response by Täby municipality to Anders Persson on .

Awaiting classification.

Tack för att du kontaktat oss! Vi bekräftar att vi har tagit emot ditt ärende. Ditt ärende har ärendenummer: 118654 Inkom: 2022-07-01 11:00:03 Vill...
Geodata om vandringsleder, m.m.
Response by Sundsvall Municipality to Uppenbar Pseudonym on .

Awaiting classification.

  Sundsvalls kommun har tagit emot ditt meddelande. Vi läser inkommande e-post varje arbetsdag.   I princip blir all post till Sundsvalls kommun...
Det här är ett automatiskt meddelande som du inte kan svara på.   Hej! Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har tagit emot ditt e-postmeddelan...
Geodata om vandringsleder
Response by Härnösand Municipality to Uppenbar Pseudonym on .

Refused.

Hej! Härnösands kommun har ännu inte fattat något beslut om att lägga ut öppna data. Just nu pågår ett stort arbete med Säkerhetsklassning av bl.a. al...
Öppna data om vandringsleder
Response by Orust municipality to Uppenbar Pseudonym on .

Refused.

Hej igen Vi har kikat på den här förfrågan om att ta del av kommunens vandringsleder. Orust kommun har ingen egen API för hämtning av öppna data, mater...
Hej Solveig Mckenzie, Jag skulle vilja ta del av ett skriftligt beslut om att RAÄ inte lämnar ut mer underlag kring beslutet att ge Föreningen Svensk...
Hej, Du har begärt att få ta del av samtliga löner fördelat på titlar inom yrken som arbetar med ekonomisk analys såsom controller, budgethandläggare...
Lönelista Controller Stadsledningskontoret Stockholm
Response by Stadsledningskontoret to Anna on .

Awaiting classification.

Hej, Bifogar lönelista på controllers på stadsledningskontoret. Med vänlig hälsning Yvonne Wennström HR-administratör Stadsledningskontoret Persona...
Lönelista på idrottslärare i Sundbyskolan
Response by Stockholm city to Malika Fernane on .

Awaiting classification.

Hej Här kommer önskad lönelista gällande maj 2022. Listan "haltar" lite eftersom det är olika månader för utbetalning av ny lön för 2022 (facklig till...
Lönelista Torekällgymnasiet
Response by Municipality of Södertälje to Anders Persson on .

Awaiting classification.

Hej, Då vi helst inte skickar dessa handlingar digitalt så behöver jag veta vart jag ska skicka dessa, alt. så kan du hämta upp dessa efter ök i recep...
Hej Vera! Tack för ditt mejl till Göteborgs Stad. Vet du vilken förvaltning eller bolag som har hyresavtalet? Så vi vet vart vi ska sända din begä...
Löne lista i rinkby_kista hemtjänst
Response by Stockholm city to Anstäld on .

Awaiting classification.

Hej! Lönelista bifogad. Hälsningar, Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltningen HR-avdelningen Borgarfjordsgatan 14, Box 7049, 164 07 Kista www.stockholm....
Hej! Tack för ditt meddelande. SBU:s uppdrag är att systematiskt utvärdera utvalda metoder i hälso- och sjukvården. Detta gör vi genom att granska for...
Mejl 2 Hej, Använd följande lösenord: Lösenord: V8!tMArk62 (måste skrivas in, kan ej kopieras) Med vänlig hälsning Carin Karlsson Arkivarie [e-po...
Lönelista Häggviksskolan
Response by Sollentuna municipality to Anders Persson on .

Awaiting classification.

Hej! Översänder uppgifter enligt begäran. Se bifogad fil.   Med vänlig hälsning     Morgan Svensson Löneadministratör Personalavdelning...
Begäran om källkod
Clarification sent to Karolinska Institute by Axel Wickman on .

Long overdue.

Till Ulf Morgell, Jag syftar alltså på de källkods-filer som används för att driva den webbserver som är värd för Karolinska Instituets hemsida, samt...
Dear Sir,   You have requested access to the following documents: Communication with the Government of the Netherlands concerning the purchase of...
Hej!   Eftersom skyltarna redan är uppsatta, och således tillgängliga för allmänheten, så är de redan offentliggjorda.   De informationsskylta...
Key messages to EU member states on Frontex
Response by Ministry for Foreign Affairs to Matthias Döring on .

Information not held.

Dear Mr Döring,   Thank you for your request for access to key messages regarding Frontex, sent together with 13 other EU Member States, in view o...
Hej! 13 juni är datumet för kommunfullmäktiges sammanträde. Föredragningslista och handlingar hittar du på kommunens hemsida, [1]2022-06-13 Kommunf...
Löner Rinkeby-Kista Dagliga verksamheter
Response by Stockholm city to Rinkeby-Kista on .

Successful.

Hej! Bifogat hittar du lönerna för anställda i Rinkeby-Kista Dagliga verksamheter.     Med vänliga hälsningar Julia Jonsson arkivarie/regis...
Verkshöjd för valdata
Response by Election Authority to Eric Luth on .

Partially successful.

Hej, Vi anser inte att det är någon verkshöjd i datat som presenteras på den aktuella sidan. Med glada hälsningar, -- Carl-Niclas Carl-Niclas Odenb...
Hej, Se svar på dina frågor nedan från ansvarig chef, direkt efter dina frågor. Med vänlig hälsning Yvonne Wennström HR-administratör Stadslednings...