Browse and search requests

  

About 494 FOI requests found

Till Polismyndigheten, Jag skulle vilja, stödd av offentlighetsprincipen, begära ut: All epost (och annan digital kommunikation) som skickats inom/...
Till Folkhälsomyndigheten, Jag vill få rubriker till alla mejl mellan Anders Tegnell och Peter Tüll under 2020. Alltså inte själva texten i mejlen u...
Byggplaner för Björklunds hage norra Ängby
Response by Exploateringskontoret to Elin Persson on .

Awaiting classification.

Hej, Den här informationen är inte tillräcklig för att vi ska kunna härleda vilket till ärende det gäller Med vänlig hälsning Anders Karlsson Servic...
Önskar ta del av föregående upphandling
Response by The Swedish Transport Administration to Daniel Sågström on .

Awaiting classification.

Hej! Ditt ärende "Begäran om utlämnande av allmän handling gällande utvärderingsprotokoll i upphandling av byggledare Underhåll el, kraft och vägbel...
Hej!   Översänder de dokument du efterfrågat.   Med vänlig hälsning Birgitta Bengtsson Ekonomiadministratör, Administrativa enheten, Central...
Hej Mikael, Vi har mottagit din begäran om att ta del av diarieakt Af-2015/254256 och vi hanterar det skyndsamt! Med vänlig hälsning Therése Winqvis...
Hej Dan, Bifogat ser du den del av källkoden för projektet barnens bästa som Migrationsverket bedömer att vi kan lämna ut. Med vänliga hälsningar,...
Epost från Peet Tüll och Anders Tegnell
Response by The Public Health Agency of Sweden to Johan Andersson on .

Partially successful.

Hej, De e-postmeddelanden som har skickats till dig är de som finns förvarade på myndigheten och har lämnats ut i sin helhet. Med vänlig hälsning,...
Hej Beklagar att du fått vänta på begärda handlingar. Begäran inkom alldeles nyss till socialtjänsten då ditt mejl tyvärr hamnat i fel inkorg - skräppo...
Kopia av avtal
Response by University West to Håkan Eweo on .

Successful.

Hej, Här kommer kopia på avtalet. Med vänlig hälsning Sofia Johansson Registrator Högskolan Väst -----Ursprungligt meddelande----- Från: Håkan Ew...
Lokaliseringsplan E18 och E20
Response by The Swedish Transport Administration to Robert Jonsson on .

Partially successful.

Hej! MKB och Teknik finns nu i vår ftp-server. De övriga handlingarna finns bara på Landsarkivet, inte här.   För att ladda ner din fil gå till...
IT/Digitaliserings strategi
Response by Halmstad Municipality to Medborgare on .

Successful.

Hej! Här kommer Halmstads kommuns digitaliseringsplan. Mvh Jenny Nordell Digitaliseringschef -----Ursprungligt meddelande----- Från: Medborgare <[Reg...
Byggplaner för Björklunds hage norra Ängby
Response by Stockholm city to Ängbybo on .

Partially successful.

Hej, Stadsbyggnadskontoret har inga ärenden på den här platsen men då den tillhör staden kan du även höra med Exploateringskontoret om de har några pl...
Frida Moden
Response by Alingsås municipality to Anon anonym on .

Partially successful.

Hej Nu är logglistan i sin helhet klar för avhämtning. Den är inte gallrad utefter de önskade sökorden. Den finns att hämta i receptionen i rådhuse...
Hej Henrik, Tack för ditt mejl. Det avsätts inte något specifikt antal platser till fri kvot i förväg. Under ansökningsperioden går vi igenom samtlig...
Hej! Enligt uppgifter ska du inte fått ut din begäran om allmän handling. Skickar den på nytt och hoppas den kommer fram denna gången. Med vänlig h...
Förvaltningsplan för Stockholmskällan
Response by Stockholm city to Mr Erikssons on .

Long overdue.

Hej,   Vi har mottagit er begäran och arbetar med att handlägga denna.   Vi vill informera er om att det rör sig om en förvaltningsplan för hel...
Språk för begäran om allmän handling
Response by Järfälla municipality to Elin Persson on .

Partially successful.

Hej! Jag har sökt bland våra registrerade ärenden efter något beslut angående vilka språk man kan använda sig av när man gör begäran om allmän hand...
Hej Elin, Nej, Sollentuna kommun har inget sådant dokumenterat beslut. Hör av dig om du har ytterligare frågor eller funderingar. Med vänlig hälsning...
Licenskostnad för Pega och Odoo
Response by Employment Service to Leif Eriksson on .

Partially successful.

Hej igen Leif, Så som vi betonade tidigare kan vi ej yttra oss över uppgifter som är känsligt relaterade till leverantörssekretessen. Sekretessen gäll...
Hej, Handläggningen är nu klar. Enligt begäran kommer här lönelista på enhetschefer IT avd. 2016-2019. Se bilaga. Med vänlig hälsning HR-avdelning...
Hej Annika,   Det finns inte någon jävsdeklaration för den upphandlingen.   Hälsningar,   Pontus Mårtensson Inköp HR & IT Inköpsavdelni...
Hej Leif. Tack för din fråga. Här är det kontraktsvärde som fanns i upphandlingens TED-annons: Avsnitt II: Föremål • II.1) Upphandlingens omfattning o...
Hej, Bifogat är en förteckning över postnummer och postorter avseende postnummer som har en geografisk koppling, vilket är det som finns tillgängli...
Hej,   Det finns inga handlingar gällande förstudien för projektet "Sakernas internet" hos kommunstyrelsen. Gävle Energi AB meddelade att en först...