Browse and search requests

  

About 316 FOI requests found

Hello Jonathan Here is a summary of the nationalities of the employees at MSB. Our employees working in Sweden are all Swedish citizens. We do not h...
Begäran om ordlista som öppen data
Response by Swedish Prosecution Authority to Uppenbar Pseudonym on .

Awaiting classification.

Hej Kommunikationschef Karin Rosander ansvarar för ordlistan. Listan består av 47 sidor. Vi tar betalt enligt avgiftsförordningen 9 sidor gratis Där...
Statistik på användning av elchockvapen
Response by Police Authority to Uppenbar Pseudonym on .

Awaiting classification.

Detta är ett automatsvar från Polismyndigheten. Vi har mottagit ditt e-brev. Brevlådan öppnas under kontorstid varje helgfri måndag till fredag. Om d...
Hej!   Naturvårdsverket har tagit emot ditt e-postmeddelande och kommer att hantera det så snart som möjligt.   The Swedish Environmental Prot...
Lexin som öppna data
Follow up sent to Institutet för språk och folkminnen by Uppenbar Pseudonym on .

Successful.

Till SOF Registrator, Tusen tack! Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet...
Hej Ulla!   Du har lämnat in ett ärende om utlämnande av handlingar. De efterfrågade handlingarna finns bifogade i detta mail.     Med vänl...
Lönelista Södersjukhuset
Response by Södersjukhuset AB to Martin Nilsson on .

Awaiting classification.

Hej! Bifogar här efterfrågade löneuppgifter. Vänliga hälsningar Sofia Håkanson Rabe HR Generalist Sjukhusbacken 14 118 83 Stockholm -----Ursprun...
Fakturaunderlag stomkompletteringsentreprenad slussen bussterminal
Response by Exploateringskontoret to Joel K on .

Awaiting classification.

Hej Joel! Här kommer underlaget för oktober 2023. Det är 88 sidor och blir 206 kronor. Melike, vill du göra en faktura på det beloppet också? Samma s...
Lönelista Socialstyrelsen
Response by The National Board of Health and Welfare to Martin Nilsson on .

Awaiting classification.

Hej Det kommer att bli 22 sidor. Med hänvisning till avgiftsförordningen (1992:191) tar Socialstyrelsen betalt för kopior som vid utlämningstillfället...
JOs beslut att inte utreda
Response by Chancellor of Justice to Birgit Jonsson on .

Awaiting classification.

Hej, vi klickar inte på länkar och därför kan vi inte behandla din begäran. Du får skicka handlingarna till oss som PDF-filer, alternativt skicka in...
Lönelista med samtliga anställda på DIGG
Response by Authority For Digital Management to Martin Nilsson on .

Awaiting classification.

Hej igen! Nu är brevet postat, ingen kostnad uppstod för dig i samband med utlämnandet. Brevet bör nå dig inom några arbetsdagar. Med vänlig hälsnin...
  [1]Allmana Reklamationsnamnden Du har fått ett konfidentiellt meddelande   Sv: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Information gällande arns...
-----Ursprungligt meddelande----- Från: GUF Dalarna <[e-postadress]> Skickat: den 18 juni 2024 11:13 Till: Kultur diariet <[e-postadress]> Ämne: VB: be...
Hej Hugo!   Ber om ursäkt att du fått vänta på svar.   Din återkoppling hade skickats till [1][Trafikverket e-postadress för begäran om allmän...
Bidrag till MHF och/eller NTF
Response by Region Stockholm to Lennart Berg (Account suspended) on .

Awaiting classification.

Angående begäran om allmän handling Du har begärt att få ta del av allmänna handlingar från trafikförvaltningen i Region Stockholm. Din begäran avse...
Fluoxetin toxicitet
Response by Swedish Medical Products Agency to Arvid Löfgren on .

Awaiting classification.

Hej, Baserat på din begäran så har vi hittat följande bilagor som lämnas ut i sin helhet. Läkemedelsverket Namn Peter Thorildsson Titel Registrat...
Paraquat Documentation Request
Response by Swedish Board of Agriculture to Zoe Brewin on .

Long overdue.

Jordbruksverket har tagit emot ditt meddelande. Vi läser inkommande e-post varje arbetsdag. I princip blir all post till Jordbruksverket allmän hand...
Reports on incidents relating to wolf hunting in Sweden
Response by Police Authority to Ms mills on .

Awaiting classification.

Hi, We have no information about which persons or groups of persons have committed crimes in Sweden. This is not available in our statistical systems....
Dear Mr de Bengy,   Regarding your requests for information pertaining to Gavi and the Global Fund to Fight Giv/Aids, TB and Malaria – please find...
Lönelista med samtliga anställda
Response by E-Health Authority to Martin Nilsson on .

Successful.

Hej, Här kommer önskad handling bifogad i samma format som du fick den 17 november. Hör gärna av dig om du har några frågor eller funderingar så svara...
Lönlista
Response by Inera AB to Sahar Amdouni on .

Awaiting classification.

Hej, Vi har inga "Informatiker" eller "Hälsoinformatiker" så jag bifogar bara heltidslöner för de Informationsarkitekter vi har anställda. Informati...
Uppföljning status SFS 1999:175
Request to Government Offices by Magnus Sälgö. Annotated by Magnus Sälgö on .

Awaiting internal review.

Verkar som denna förfrågan gett upphov till Ju2023/02684 - Uppdrag om en säker och effektiv tillgång till rättsinformation https://github.com/salg...
Hej!   Vi har respekt för att 46 % av en projektbudget kan vara utmanande att finansiera. Att söka samverkan med andra organisationer som kanske k...
Arkivbeskrivning
Response by Police Authority to Uppenbar Pseudonym on .

Awaiting classification.

Hej igen! Jag ber om ursäkt men jag hänvisade till fel lagrum i tidigare meddelande. Det ska vara 2 kap. 16 § tryckfrihetsförordningen och inget annat...
Kopia på avtal med turistbussföretaget Ocean Bus
Response by Stockholm city to Jonas Malm on .

Awaiting classification.

Hej Stockholms stads organisation för inköp och upphandling är decentraliserad och ansvaret för försörjningen till den verksamheten ligger i stor utst...