Browse and search requests

  

About 542 FOI requests found

Hej! Essunga kommuns IT-strategi finns publicerad på vår webbplats här: https://essunga.se/download/18.4d092e01759507d751236b/1604589300947/IT-strateg...
Hej! Vingåkers kommun har mottagit ditt e-postmeddelande. Vi läser inkommande e-post varje arbetsdag. Inkommande post och e-post blir i regel allmän...
Information om överenskommelse mellan Stockholm Stad och Lynk & co
Response by Stockholm city to Kieran Long on .

Awaiting classification.

Hej Kieran! Jag har mottagit ditt mejl med begäran om utlämnande av handlingar och ska försöka besvara dina frågor nedan. Detta evenemang har ställts...
Handlingar om offentlig gestaltning
Response by The Swedish Arts Grants Committee to Dnicole on .

Awaiting classification.

Hej Vi arbetar inte med offentlig utsmyckning. Jag föreslår att du vänder dig till tex: Statens konstråd, Region Stockholm, regionens kommuner och p...
Till Jenny Weimer, Tack så mycket för hjälpen. Med vänliga hälsningar, Nathalie Jakobsson
Gränshandlingar mellan 1 januari 2014 och 31 december 2020
Request to Police Authority by Geesje van Haren. Annotated by Geesje van Haren on .

Waiting clarification.

Google Translate: [Your rights] At [1] https: //polisen.se/persondatab/ratti ... you can read more about your rights and how the Police Authority...
Non-paper on EU Social Summit
Request sent to Ministry for Foreign Affairs by Alexander Fanta on .

Long overdue.

under Swedish freedom of information law, I would like to request the non-paper by Austria, Bulgaria, Denmark, Estonia, Finland, Ireland, Latvia, Li...
Hej Maria Här kommer efterfrågade handlingar. Med vänliga hälsningar Anette Christiernin Registrator [FORTE e-postadress för begäran om allmän han...
Mötesprotokoller dagarna 9-13 mars 2020
Response by The Public Health Agency of Sweden to Rodolfo Lapin on .

Awaiting classification.

Hej! Efterfrågade handlingar kommer här Vänliga hälsningar,   Folkhälsomyndigheten                                         Folkhälsomyndigheten 171 82...
Arbetsmarknadsstyrelsen 2007
Response by Employment Service to Tim Svensson on .

Successful.

    Hej!   Här kommer dom önskade handlingarna gällande din beställning. Se bifogad bilaga.   Mvh   Kim    
Begäran om förordnanden och entledigande 2016
Response by Employment Service to Tim Svensson on .

Awaiting classification.

Hej Tim Bifogar svaret vi fått från vår Ledningsstab. Hälsningar Patrik Eklund Huvudregistraturen E-post: [AF e-postadress för begäran om allmän handl...
Begäran om styrelseledamöters namn 2006
Response by Employment Service to Tim Svensson on .

Successful.

Hej   Här kommer önskade handlingar gällande ledamöter i Arbetsmarknadsstyrelsens styrelse 2006, se bilagor.   Med vänlig hälsning Jessica Ö...
Förordnande arbetsförmedlingens styrelse
Response by Employment Service to Tim Svensson on .

Successful.

Hej Tim, Här kommer förordnanden. Nedan personer satt i Arbetsförmedlingens styrelse under 2008, 2009, 2017 och 2018. 2008 Thomas Franzén Christin...
Begäran att få ta del av handlingar   Du har i ett e-postmeddelande till Regeringskansliet den 29 mars 2021, med komplettering den 20 april 2021,...
Begäran om styrelseledamöters förordnande
Response by Employment Service to Tim Svensson on .

Partially successful.

Hej,   Här kommer de handlingar jag hittade av det som efterfrågades, se bilagor. Ärendet från 2012 fanns inte här i arkivet.   Med vänlig häl...
Hej Elenor, Kärnavfallsfonden är en statlig myndighet (nämnd) som har till uppgift att ta emot och förvalta avgiftsmedel från kärnkraftsbolagen och an...
Hej, Bifogar årsredovisningarna för 2019 och 2020. Har skickat årsredovisningarna 2007-2020 fördelat i fyra mejl.   Åren 2012-2014 hade Fortifik...
Hej Elenor, FMV har nu genomfört en prövning av begärda handlingar och den sammanlagda utlämningen består av FMV arkivbeskrivning inkl. 3 bilagor. M...
Begäran om styrelseledamöters namn 2008
Response by Employment Service to Tim Svensson on .

Successful.

Hej   Bifogar handlingar med namn på styrelseledamöter 2008, se bilagor.   Med vänlig hälsning Jessica Östergren Lundkvist Arkivhandläggare...
Begäran om kontraktför upphandling
Response by The Swedish Transport Administration to Helena Weijsenburg on .

Awaiting classification.

    Med vänlig hälsning   Alma Engström Kvalificerad inköpare Inköp och Logistik Öst/Stockholm   [1][e-postadress] Direkt: 010-123 67...
Gränshandlingar mellan 1 januari 2014 och 31 december 2020
Follow up sent to Ministry of Justice by Geesje van Haren on .

Information not held.

Till myndigheten, Tack så mycket för ditt snabba svar. Jag kommer att fråga Polismyndigheten. Vänliga hälsningar, Geesje van Haren
Översänder efterfrågade handlingar. Med vänlig hälsning Therese Hass Administrativ chef, Administrativ enhet, Linköpings tingsrätt 013-251011 • [e-po...
Hej   Bifogar härmed efterfrågade handlingar.   1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt  ...
Kommunikationsplan Uppsala Klimatvecka 2019
Response by Municipality of Uppsala to Elenor Weijmar on .

Information not held.

Hej Kommunen har hanterat din begäran och handlingen finns inte att tillgå, därför kan den inte lämnas ut. Du har alltid rätt att få ett skriftligt be...