Leverantörsreskontra för augusti 2022
Request sent to Kalmar municipality by Jonas Bränning on .

Delayed.

Till Kalmar kommun, Med hänvisning till den nya öppna datalag som trädde i kraft den 1 augusti 2022 (lag 2022:818) önskar jag begära ut data för vida...

Only requests made using Handlingar.se are shown. ?