Hej!   Vi har tagit fram från vår leverantörsreskontra de uppgifter som finns om utbetalda belopp från Region Dalarna. Av bifogade dokument fram...
Leverantörsreskontra för september 2022
Response by Region Dalarna to Jonas Bränning on .

Successful.

Tack desamma! Med vänlig hälsning Mimmi Gemensam utlämningsfunktion Region Dalarna – Regionstyrelsens förvaltning – Planeringsenhet Telefon: 023-4...

Only requests made using Handlingar.se are shown. ?