Leverantörsreskontra för december 2022
Response by Stockholm city to Fredrik on .

Awaiting classification.

Hej Fredrik, Då din begäran avser ett större sökningsarbete kan det komma att ta tid att ta fram handlingarna. Stockholms stad tar ut en avgift för k...
Leverantörsreskontra för augusti 2022
Request sent to Stockholm city by Jonas Bränning on .

Long overdue.

Till Stockholms stad, Med hänvisning till den nya öppna datalag som trädde i kraft den 1 augusti 2022 (lag 2022:818) önskar jag begära ut data för vi...

Only requests made using Handlingar.se are shown. ?