Översikt hallbokningar och ansökningar för idrottshallar
Response by Stockholm city to Constantin Nottbeck on .

Awaiting classification.

Hej Constantin Din begäran om utlämnande av ansökningar gällande halltider består uppskattningsvis av cirka 1 500 sidor till en kostnad av cirka 3 000...
Lönelista
Response by Stockholm city to Isabelle Campbell on .

Long overdue.

Hej!   Tack för ditt mejl! Du är välkommen till vår reception på Virkesvägen 3 i Hammarby Sjöstad. Där har vi en pärm med lönelistor som du är väl...
Öppna geodata om vandringsleder
Response by Stockholm city to Uppenbar Pseudonym on .

Long overdue.

Hej Lantmäteriet bekräftade idag att deras Geodatasupport kommer att kontakta dig. Vänliga hälsningar Barbro Widbäck Registraturet Stadsledningskont...
Beslutsunderlag angående omplacering
Response by Stockholm city to Pierre on .

Information not held.

Vår HR-avdelning svarar på rubricerad framställan, att ingen omplacering har genomförts och därav finns ingen sådan handling upprättad. Med vänlig häl...
Mejl nr 5 Vänliga hälsningar Elif Topcu Registrator/Utskottssekreterare Tillståndsenheten Socialförvaltningen Box 44, 123 21 Farsta www.stockholm....
Leverantörsreskontra för december 2022
Response by Stockholm city to Fredrik on .

Waiting clarification.

Hej Fredrik, Då din begäran avser ett större sökningsarbete kan det komma att ta tid att ta fram handlingarna. Stockholms stad tar ut en avgift för k...

Only requests made using Handlingar.se are shown. ?