Lönelista

Isabelle Campbell made this Freedom of Information request to Stockholm city

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Response to this request is long overdue. By law, under all circumstances, Stockholm city should have responded by now (details). You can complain by requesting an internal review.

Isabelle Campbell

Till Stockholms stad,

Jag skulle vilja ha lönelista för år 2022/2023 på barnskötare som arbetar på kommunala förskolor på Södermalm i Stockholm.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Isabelle Campbell

Funktion Kommunstyrelsen, Stockholm city

Hej,

din begäran är vidarebefordrad till Södermalms stadsdelsförvaltning.

Vänliga hälsningar
Registraturet

Stadsledningskontoret
Juridiska avdelningen - KF/KS kansli
Stadshuset, 105 35 Stockholm
E-post: [Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]
 
Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag
som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig.
På stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling
av personuppgifter.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Isabelle Campbell <[Registrators #1946 e-postadress]>
Skickat: den 6 juli 2023 12:21
Till: Funktion Kommunstyrelsen <[Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Lönelista

Detta e-postmeddelande kommer från en extern avsändare. Klicka inte på länkar och öppna inte bilagor om du inte känner igen avsändaren och vet att innehållet är säkert.

Till Stockholms stad,

Jag skulle vilja ha lönelista för år 2022/2023 på barnskötare som arbetar på kommunala förskolor på Södermalm i Stockholm.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Isabelle Campbell

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #1946 e-postadress]

Är [Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Stockholms stad? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Administration soder@stockholm.se, Stockholm city

1 Attachment

Hej!

 

Tack för ditt mejl! Du är välkommen till vår reception på Virkesvägen 3 i
Hammarby Sjöstad. Där har vi en pärm med lönelistor som du är välkommen
att komma och titta i.

 

Öppettider

1 september–30 april:
Måndag–torsdag: 8.00–16.50
Fredag: 8.00–16.15

1 maj–31 augusti:
Måndag–torsdag: 8.00–16.15
Fredag: 8.00–15.15

 

Ulrika Trygg-Wiberg
Dokumentcontroller

Södermalms stadsdelsförvaltning
Stadsdelsdirektörens stab och kansli 
Virkesvägen 3
Box 90 185, 120 22 Stockholm
[1]https://start.stockholm/

[2]https://intranat.stockholm.se/PageFiles/...

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Funktion Kommunstyrelsen <[Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]>
Skickat: den 6 juli 2023 13:15
Till: Administration [e-postadress] <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Lönelista

 

 

 

Med vänliga hälsningar

Asmita Palmgren

Registrator

Stadsledningskontoret

Juridiska avdelningen KF/KS kansli 

Stadsledningskontoret, 105 35 Stockholm

Telefon: 08-508 29 840

E-post: [3][e-postadress]

 

 

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Isabelle Campbell <[4][Registrators #1946 e-postadress]>

Skickat: den 6 juli 2023 12:21

Till: Funktion Kommunstyrelsen <[5][Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]>

Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Lönelista

 

Detta e-postmeddelande kommer från en extern avsändare. Klicka inte på
länkar och öppna inte bilagor om du inte känner igen avsändaren och vet
att innehållet är säkert.

 

 

Till Stockholms stad,

 

Jag skulle vilja ha lönelista för år 2022/2023 på barnskötare som arbetar
på kommunala förskolor på Södermalm i Stockholm.

 

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

 

Med vänlig hälsning,

 

Isabelle Campbell

 

-------------------------------------------------------------------

 

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818)
om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data
[6]https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

 

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och
pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar
till denna begäran:

[7][Registrators #1946 e-postadress]

 

Är [8][Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Stockholms stad? Om så är fallet, kontakta oss
genom detta formulär eller uppmärksamma det till [9][e-postadress]:

[10]https://handlingar.se/change_request/new...

 

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:

[11]https://handlingar.se/help/officers

 

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

 

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

 

 

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://start.stockholm/
3. mailto:[e-postadress]
4. mailto:[Registrators #1946 e-postadress]
5. mailto:[Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]
6. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...
7. mailto:[Registrators #1946 e-postadress]
8. mailto:[Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]
9. mailto:[e-postadress]
10. https://handlingar.se/change_request/new...
11. https://handlingar.se/help/officers