Hej igen, Som svar på dina frågor har vi inte gjort någon egen undersökning om vänskapskorruption utan tagit del av TRV utredningar samt ingår det int...

Only requests made using Handlingar.se are shown. ?