National Audit Office

A public authority

2 requests
Ansvarig öppna data
Response by National Audit Office to Axel Magnusson on .

Awaiting classification.

Hej Riksrevisionen har ingen särskilt utpekad ansvarig för området och det finns inte heller någon specifik projektgrupp för dessa frågor i dagsläget....
Hej!   Riksrevisionens beskrivning av allmänna handlingar enligt 4 kap 2§ OSL bifogas.   Myndighetens arkivbeskrivning är ännu inte färdigstäl...

Only requests made using handlingar.se are shown. ?