Budget för 2022
Request sent to Region Örebro län by Elenor Weijmar on .

Long overdue.

Hej! Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, kanske handlingen heter driftbudget/budget/finansplan för 2022 etc. Om utlämnadet är förk...
Upphandlingsplan
Response by Region Örebro län to PublicInsight on .

Partially successful.

Hej, Upphandlingsplanen är planerad att vara fastställt under oktober/ november. Med vänlig hälsning,   Edvin Pettersson Upphandlare Region Örebro...

Only requests made using handlingar.se are shown. ?