We don't know whether the most recent response to this request contains information or not – if you are Linda Korhonen please sign in and let everyone know.

Nytt försök att få ut Anmälan av Trafikverket för brott mot arbetsmiljölagen och visselblåsarlagen

We're waiting for Linda Korhonen to read recent responses and update the status.

Till Arbetsmiljöverket,

Jag skrev till er 15 januari i samma ärende här på Handlingar.se. Trots att jag påminde och även begärde intern granskning har ni fortfarande lämnat min begäran helt utan svar. Här kan ni själva se det ärendet: https://handlingar.se/request/anmalan_av...

Eftersom det nu har gått över 2 månader utan svar från er gör jag nu ett nytt försök med en ny begäran om exakt samma sak. Jag gör detta också för att jag sett här på portalen att ni har svarat en annan person i samma ärende trots att han skrev mycket senare, men med en annan ingång. Men det var med utgångspunkt i min begäran 15 januari ovan. Han har i det också särskilt ifrågasatt att ni inte har svarat mig. Det är detta jag menar: https://handlingar.se/request/saknas_rut...

Jag uppdaterar min begäran med lite ny och först nu för mig känd information:

Den 24 mars 2023 klockan 13:19 anmäldes Trafikverket av en privatperson för Arbetsmiljöverket för brott mot arbetsmiljölagen och visselblåsarlagen. Jag vet nu att ämnesraden löd "Hårt drabbad arbetstagare till följd av abnormhandling hos Trafikverket – brott mot arbetsmiljölagen och/eller visselblåsarlagen”.

Jag begär nu av Arbetsmiljöverket att få ut den anmälan. Jag vet nu att den innehöll 6 bilagor och begär också ut dom. Jag begär också att få Arbetsmiljöverkets svar på denna anmälan och också eventuell annan dokumentation i ärendet. Också ärendets status idag önskar jag bli informerad om.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Linda Korhonen

Work Environment Authority

Arbetsmiljöverket har tagit emot ditt meddelande.

 

Arbetsmiljöverket är personuppgiftsansvarig för behandlingen av
personuppgifter i myndighetens e-postkommunikation. Arbetsmiljöverket
behandlar personuppgifter i inkommande och utgående e-post för att
uppfylla myndighetens skyldighet att vara tillgänglig för kontakter med
enskilda samt för att registrera och arkivera allmänna handlingar.
Uppgifterna kan därutöver komma att behandlas för de olika ändamål som
meddelandet ger upphov till. För ytterligare information om
Arbetsmiljöverkets behandling och dina rättigheter som registrerad,
vänligen gå till: [1]www.av.se

References

Visible links
1. http://www.av.se/

Work Environment Authority

Du anger i din begäran att du begärt ut handling den 15 januari 2024. Någon sådan begäran har inte inkommit till myndigheten.

Av de uppgifter du anger nedan kan vi inte hitta någon anmälan som stämmer med det du efterfrågar.
Om din begäran rör en anmälan som gjorts av en arbetstagare, så omfattas den av absolut sekretess enligt 28:14 2 OSL. Det görs inte någon koppling mellan arbetstagaren och den arbetsplats som anmälan gäller, varken till företagets namn eller organisationsnummer. Du kan begära att Arbetsmiljöverket ska fatta ett särskilt
myndighetsbeslut om begränsningen. Ett sådant beslut är nödvändigt för att du ska kunna överklaga bedömningen till domstol. Ange ärendereferens 24-1966.

Observera att vi av säkerhetsskäl inte öppnar några länkar som vi får i mail.

Med vänlig hälsning

Johanna Karhu Gjertz
Handläggare

Arbetsmiljöverket
Avdelningen för juridik och informationshantering
Enheten för informationshantering
171 09 Solna
Telefon växel: 010-730 90 00
Vi svarar på frågor på telefon om registrering och utlämnande av handlingar vardagar kl. 09.00-12.00
Telefon direkt 010-730 92 63
[AV e-postadress för begäran om allmän handling]
www.av.se

Vår vision: Ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av jobbet

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Linda Korhonen <[Registrators #2171 e-postadress]>
Skickat: den 23 mars 2024 14:46
Till: Registrator, Huvudkontoret <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Nytt försök att få ut Anmälan av Trafikverket för brott mot arbetsmiljölagen och visselblåsarlagen

Till Arbetsmiljöverket,

Jag skrev till er 15 januari i samma ärende här på Handlingar.se. Trots att jag påminde och även begärde intern granskning har ni fortfarande lämnat min begäran helt utan svar. Här kan ni själva se det ärendet: https://handlingar.se/request/anmalan_av...

Eftersom det nu har gått över 2 månader utan svar från er gör jag nu ett nytt försök med en ny begäran om exakt samma sak. Jag gör detta också för att jag sett här på portalen att ni har svarat en annan person i samma ärende trots att han skrev mycket senare, men med en annan ingång. Men det var med utgångspunkt i min begäran 15 januari ovan. Han har i det också särskilt ifrågasatt att ni inte har svarat mig. Det är detta jag menar: https://handlingar.se/request/saknas_rut...

Jag uppdaterar min begäran med lite ny och först nu för mig känd information:

Den 24 mars 2023 klockan 13:19 anmäldes Trafikverket av en privatperson för Arbetsmiljöverket för brott mot arbetsmiljölagen och visselblåsarlagen. Jag vet nu att ämnesraden löd "Hårt drabbad arbetstagare till följd av abnormhandling hos Trafikverket – brott mot arbetsmiljölagen och/eller visselblåsarlagen”.

Jag begär nu av Arbetsmiljöverket att få ut den anmälan. Jag vet nu att den innehöll 6 bilagor och begär också ut dom. Jag begär också att få Arbetsmiljöverkets svar på denna anmälan och också eventuell annan dokumentation i ärendet. Också ärendets status idag önskar jag bli informerad om.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Linda Korhonen

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2171 e-postadress]

Är [AV e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Arbetsmiljöverket? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------
Behandling av personuppgifter. Arbetsmiljöverket är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i myndighetens e-postkommunikation. Arbetsmiljöverket behandlar personuppgifter i inkommande och utgående e-post för att uppfylla myndighetens skyldighet att vara tillgänglig för kontakter med enskilda samt för att registrera och arkivera allmänna handlingar. Uppgifterna kan därutöver komma att behandlas för de olika ändamål som meddelandet ger upphov till. För ytterligare information om Arbetsmiljöverkets behandling och dina rättigheter som registrerad, vänligen gå till: www.av.se.

Till Arbetsmiljöverket,

Jag tröttnade lite förut men vill nu ta upp den här bollen igen som har legat still i nästan 2 mån.

Jag har nu kollat ordentligt, allting som är viktigt i det här sammanhanget. Jag kontaktade tom personen som gjorde anmälan till Arbetsmiljöverket för att få direktinfo. Jag vet nu att allt jag skrivit är helt sant, och tom att JK har fått in en anmälan och undersöker ärendet.

Jag vet att det ni skrivit helt enkelt inte stämmer.

Står ni trots det fast vid era tidigare svar till mig?

Med vänlig hälsning,

Linda Korhonen

Work Environment Authority

Arbetsmiljöverket har tagit emot ditt meddelande.

 

Arbetsmiljöverket är personuppgiftsansvarig för behandlingen av
personuppgifter i myndighetens e-postkommunikation. Arbetsmiljöverket
behandlar personuppgifter i inkommande och utgående e-post för att
uppfylla myndighetens skyldighet att vara tillgänglig för kontakter med
enskilda samt för att registrera och arkivera allmänna handlingar.
Uppgifterna kan därutöver komma att behandlas för de olika ändamål som
meddelandet ger upphov till. För ytterligare information om
Arbetsmiljöverkets behandling och dina rättigheter som registrerad,
vänligen gå till: [1]www.av.se

References

Visible links
1. http://www.av.se/

Work Environment Authority

Hej Linda!

Den 26 mars 2024 har du fått ett e-postsvar i vårt ärende om utlämnande: 24-1966 att utifrån de uppgifter du angav i den begäran kunde begärda handlingar eller en tidigare begäran du gjort inte lokaliseras.

Du informerades också om nedanstående.

Om din begäran rör en anmälan som gjorts av en arbetstagare, så omfattas den av absolut sekretess enligt 28:14 2 OSL. Det görs inte någon koppling mellan arbetstagaren och den arbetsplats som anmälan gäller, varken till företagets namn eller organisationsnummer. Detta gäller fortfarande.

Du kan begära att Arbetsmiljöverket ska fatta ett särskilt myndighetsbeslut om begränsningen. Ett sådant beslut är nödvändigt för att du ska kunna överklaga bedömningen till domstol.

Ange ärendereferens: 24-3160

Med vänlig hälsning

Fred Ring
Handläggare

Arbetsmiljöverket
Avdelningen för juridik och informationshantering
Enheten för informationshantering
Box 9082
171 09 Solna
Växel: 010-730 90 00
Direkt: 070-586 37 78
[AV e-postadress för begäran om allmän handling]
www.av.se
Vår vision: Ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av jobbet

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Linda Korhonen <[Registrators #2171 e-postadress]>
Skickat: den 21 maj 2024 15:32
Till: Registrator, Huvudkontoret <[e-postadress]>
Ämne: Re: Sv: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Nytt försök att få ut Anmälan av Trafikverket för brott mot arbetsmiljölagen och visselblåsarlagen, 24-1966

Till Arbetsmiljöverket,

Jag tröttnade lite förut men vill nu ta upp den här bollen igen som har legat still i nästan 2 mån.

Jag har nu kollat ordentligt, allting som är viktigt i det här sammanhanget. Jag kontaktade tom personen som gjorde anmälan till Arbetsmiljöverket för att få direktinfo. Jag vet nu att allt jag skrivit är helt sant, och tom att JK har fått in en anmälan och undersöker ärendet.

Jag vet att det ni skrivit helt enkelt inte stämmer.

Står ni trots det fast vid era tidigare svar till mig?

Med vänlig hälsning,

Linda Korhonen

show quoted sections

Till Arbetsmiljöverket,

Ert svar är riktigt förvånande särskilt som jag ju skrev att flera saker ni skrev tidigare inte stämmer. Varför kollar ni inte upp lite mer noggrant?

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Linda Korhonen

Work Environment Authority

Arbetsmiljöverket har tagit emot ditt meddelande.

 

Arbetsmiljöverket är personuppgiftsansvarig för behandlingen av
personuppgifter i myndighetens e-postkommunikation. Arbetsmiljöverket
behandlar personuppgifter i inkommande och utgående e-post för att
uppfylla myndighetens skyldighet att vara tillgänglig för kontakter med
enskilda samt för att registrera och arkivera allmänna handlingar.
Uppgifterna kan därutöver komma att behandlas för de olika ändamål som
meddelandet ger upphov till. För ytterligare information om
Arbetsmiljöverkets behandling och dina rättigheter som registrerad,
vänligen gå till: [1]www.av.se

References

Visible links
1. http://www.av.se/

We don't know whether the most recent response to this request contains information or not – if you are Linda Korhonen please sign in and let everyone know.