Arbetsmiljöverket har tagit emot ditt meddelande.   Arbetsmiljöverket är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i myndighetens...
Du anger i din begäran att du begärt ut handling den 15 januari 2024. Någon sådan begäran har inte inkommit till myndigheten. Av de uppgifter du anger...
Anmälan av Trafikverket för brott mot arbetsmiljölagen och visselblåsarlagen
Internal review request sent to Work Environment Authority by Linda Korhonen on .

Awaiting internal review.

Till Arbetsmiljöverket, Vidarebefordra detta till den person eller myndighet, t.ex. Justitiekanslern, som bedriver granskningar kring hanteringar av...
Vokabulär med begrepp som öppen data
Response by Work Environment Authority to Uppenbar Pseudonym on .

Information not held.

Hej, Du har efterfrågat "en vokabulär i RDF eller liknande format med alla relevanta begrepp som ni använder i er myndighetsutövning som kan maskinläs...

Only requests made using Handlingar.se are shown. ?