Hej Linda! Ska vi tolka ditt föregående mail som att du begär att Arbetsmiljöverket ska fatta ett särskilt myndighetsbeslut om begränsningen? Ett såda...
Arbetsmiljöverket har tagit emot ditt meddelande.   Arbetsmiljöverket är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i myndighetens...
Anmälan av Trafikverket för brott mot arbetsmiljölagen och visselblåsarlagen
Begäran om intern granskning skickad till Arbetsmiljöverket av Linda Korhonen vid .

Inväntar intern granskning.

Vidarebefordra detta till den person eller myndighet, t.ex. Justitiekanslern, som bedriver granskningar kring hanteringar av allmänna handlingar. Jag...
Vokabulär med begrepp som öppen data
Svar från Arbetsmiljöverket till Uppenbar Pseudonym den .

Informationen fanns ej.

Hej, Du har efterfrågat "en vokabulär i RDF eller liknande format med alla relevanta begrepp som ni använder i er myndighetsutövning som kan maskinläs...

Endast förfrågningar som görs med hjälp av Handlingar.se visas. ?