Municipality of Uppsala

A public authority

2 requests
Hej! Kulturförvaltningen har tagit emot ditt meddelande. Vi läser inkommande e-post varje helgfri arbetsdag. Om du har ställt frågor i meddelandet...
Hej! Jag skulle vilja ha ut kommunikationsplanen för Uppsala Klimatvecka 2019 26-30 mars. Med vänlig hälsning, Elenor Weijmar

Only requests made using handlingar.se are shown. ?