Kommunens gällande kontoplan för 2022
Response by Municipality of Uppsala to John Riggebo on .

Successful.

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ [1]Image Ditt ärende har behandlats och stängts. │ │ Ämne │ │ begära...
Hej Vi har stämt av er begäran men Uppsala kommuns enhet för budget, bolag och finans som meddelat att bifogade budgetdokument från Mål och budget 202...
Kommunala polisrapporter 1/2 1933 - 31/12 1941
Response by Municipality of Uppsala to Christoph Andersson on .

Awaiting classification.

Hej, Jag har vidarebefordrat din förfrågan till Uppsala stadsarkiv som får återkomma till dig. Med vänlig hälsning MY NORDENDAG Registrator, kommun...
Spärrade webadresser
Response by Municipality of Uppsala to J Johnson on .

Information not held.

Hej! Kommunen har hanterat din begäran och handlingen finns inte att tillgå, därför kan den inte lämnas ut. Du har alltid rätt att få ett skriftligt b...
Upphandlingsplan
Response by Municipality of Uppsala to PublicInsight on .

Partially successful.

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ [1]Image Nedan följer en översikt av det ärende du har registrerat o...
Kommunikationsplan Uppsala Klimatvecka 2019
Response by Municipality of Uppsala to Elenor Weijmar on .

Information not held.

Hej Kommunen har hanterat din begäran och handlingen finns inte att tillgå, därför kan den inte lämnas ut. Du har alltid rätt att få ett skriftligt be...
Hej!   Bifogat finner du avslagsbeslut från gatu- och samhällsmiljönämnden.     Vänliga hälsningar,   Registrator för gatu och samhällsmi...
Hej! Jag skulle vilja ha ut kommunikationsplanen för Uppsala Klimatvecka 2019 26-30 mars. Med vänlig hälsning, Elenor Weijmar

Only requests made using handlingar.se are shown. ?