We don't know whether the most recent response to this request contains information or not – if you are Anders please sign in and let everyone know.

Offentliga upphandlingar statistik

We're waiting for Anders to read a recent response and update the status.

Till Försvarsmakten,

Hej, jag skulle vilja ta del av statistik på vilka de största privata leverantörerna till försvarsmakten har varit historiskt sett (2021 / 2022 / 2023).

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,
Anders

EXP-HKV, Armed Forces

1 Attachment

 

Hej!

 

Din begäran om att få ta del av en allmän handling hos Försvarsmakten är
under handläggning. Ditt ärendenummer är FM2024-9401.

 

Försvarsmakten återkommer till Dig när kopiorna av de allmänna
handlingarna finns färdigt för utlämning, antal sidor samt hur Du kan ta
del av Din begäran.

 

Försvarsmakten lämnar som huvudregel endast ut kopior av allmänna
handlingar i pappersformat.

 

Enligt avgiftsförordningen (1992:191) är myndigheter skyldiga att ta ut
avgift vid utlämnande av kopior av allmänna handlingar. Avgift tas ut från
och med sida 10.  Sida 1-9 är gratis. Sida 10 kostar 50 kr och från och
med sida 11 kostar det 2 kr per sida. Om den allmänna handlingen finns på
CD, DVD eller VHS är kostnaden 600 kr per kopia.

 

Med vänliga hälsningar,

Utlämningsfunktionen

 

[1]cid:image001.jpg@01D92A70.70DFA8F0

Dokumenthanteringssektionen
107 85  STOCKHOLM
Besöksadress: Lidingövägen 24

 

Telefon: 08-788 79 09 (öppettider 9-11, 12.30–14.30)

E-post: [2][MIL e-postadress för begäran om allmän handling]

[3]www.forsvarsmakten.se

Växel: 08-788 75 00

 

 

 

 

Informationsklassificering av Försvarsmaktens utgående e-post.
När du får ett e-postmeddelande från Försvarsmakten står det ES framför
rubriken på e-postmeddelandet. Detta står för att avsändaren bedömer att
meddelandet inte innehåller någon sekretessbelagd information enligt
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Varje medarbetare inom
Försvarsmakten klassificerar den information som man skickar via e-post
och det sker för att säkerställa att rätt information når behörig person.

Classification of information in e-mails from the Swedish Armed Forces.
When you receive an e-mail from the Swedish Armed Forces you will notice
the letters ES in front of the headline of the message. These letters
indicate that the sender of the message has assessed that the message does
not contain classified information.

 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Anders <[Registrators #2168 e-postadress]>
Skickat: den 21 mars 2024 14:57
Till: EXP-HKV <[MIL e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Offentliga upphandlingar
statistik

 

Till Försvarsmakten,

 

Hej, jag skulle vilja ta del av statistik på vilka de största privata
leverantörerna till försvarsmakten har varit historiskt sett (2021 / 2022
/ 2023).

 

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

 

Med vänlig hälsning,

Anders

 

-------------------------------------------------------------------

 

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818)
om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data
[4]https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

 

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och
pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar
till denna begäran:

[5][Registrators #2168 e-postadress]

 

Är [6][MIL e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen
till Försvarsmakten? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär
eller uppmärksamma det till [7][e-postadress]:

[8]https://handlingar.se/change_request/new...

 

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:

[9]https://handlingar.se/help/officers

 

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

 

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

 

 

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
2. mailto:[MIL e-postadress för begäran om allmän handling]
3. http://www.forsvarsmakten.se/
4. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...
5. mailto:[Registrators #2168 e-postadress]
6. mailto:[MIL e-postadress för begäran om allmän handling]
7. mailto:[e-postadress]
8. https://handlingar.se/change_request/new...
9. https://handlingar.se/help/officers

fmlog-utlamningsarende, Armed Forces

1 Attachment

Hej Anders,

 

För att vi ska kunna hantera ärendet behöver vi mer information vad som
efterfrågas.

Vi behöver veta följande så att vi kan ta ställning kopplat till
skyddsvärde etc.

·         Kan ni precisera vad  ni menar med största leverantör(kopplat
till vad?

·         Hur många leverantörer gäller det?

·         Vilka värden/parametrar efterfrågas?

 

 

 

Vänliga hälsningar
[1]FMLOG
Madeleine Bagge
Verksamhetsutvecklare

InköpsEnheten/Ledningsstöd

Funktionsbrevlåda: [2][e-postadress]

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Anders <[3][Registrators #2168 e-postadress]>
Skickat: den 21 mars 2024 14:57
Till: EXP-HKV <[4][MIL e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Offentliga upphandlingar
statistik

 

Till Försvarsmakten,

 

Hej, jag skulle vilja ta del av statistik på vilka de största privata
leverantörerna till försvarsmakten har varit historiskt sett (2021 / 2022
/ 2023).

 

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

 

Med vänlig hälsning,

Anders

 

-------------------------------------------------------------------

 

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818)
om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data
[5]https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

 

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och
pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar
till denna begäran:

[6][Registrators #2168 e-postadress]

 

Är [7][MIL e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen
till Försvarsmakten? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär
eller uppmärksamma det till [8][e-postadress]:

[9]https://handlingar.se/change_request/new...

 

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:

[10]https://handlingar.se/help/officers

 

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

 

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

Informationsklassificering av Försvarsmaktens utgående e-post.
När du får ett e-postmeddelande från Försvarsmakten står det ES framför
rubriken på e-postmeddelandet. Detta står för att avsändaren bedömer att
meddelandet inte innehåller någon sekretessbelagd information enligt
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Varje medarbetare inom
Försvarsmakten klassificerar den information som man skickar via e-post
och det sker för att säkerställa att rätt information når behörig person.

Classification of information in e-mails from the Swedish Armed Forces.
When you receive an e-mail from the Swedish Armed Forces you will notice
the letters ES in front of the headline of the message. These letters
indicate that the sender of the message has assessed that the message does
not contain classified information.

 

References

Visible links
2. mailto:[e-postadress]
3. mailto:[Registrators #2168 e-postadress]
4. mailto:[MIL e-postadress för begäran om allmän handling]
5. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...
6. mailto:[Registrators #2168 e-postadress]
7. mailto:[MIL e-postadress för begäran om allmän handling]
8. mailto:[e-postadress]
9. https://handlingar.se/change_request/new...
10. https://handlingar.se/help/officers

Hej Madeleine,

Vänligen se svar nedan:
•Kan ni precisera vad ni menar med största leverantör (kopplat till vad?)
+ De privata aktörer som fakturerat största summan till försvaret under 2022 och 2023.

• Hur många leverantörer gäller det?
+ Gärna top 50 eller top 100 om det är möjligt.

• Vilka värden/parametrar efterfrågas?
+ Det räcker gott med: Företag och Fakturerat värde 2022 och 2023

Tack!

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,

Anders

EXP-HKV, Armed Forces

2 Attachments

 

Hej,

 

Bifogat finner Du svar gällande de uppgifter Du begärt i ärende
FM2024-9401.

 

 

Med vänlig hälsning,

Utlämningsfunktionen

[1]cid:image003.jpg@01D7E77F.11915900

Dokumenthanteringssektionen
107 85  STOCKHOLM
Besöksadress: Lidingövägen 24

 

Telefon: 08-788 79 09 (öppettider 9-11, 12.30–14.30)

E-post: [2][MIL e-postadress för begäran om allmän handling]

[3]www.forsvarsmakten.se

Växel: 08-788 75 00

 

 

 

Från: EXP-HKV
Skickat: den 22 mars 2024 09:02
Till: 'Anders' <[Registrators #2168 e-postadress]>
Ämne: [ES] Utlämningsärende FM2024-9401

 

 

Hej!

 

Din begäran om att få ta del av en allmän handling hos Försvarsmakten är
under handläggning. Ditt ärendenummer är FM2024-9401.

 

Försvarsmakten återkommer till Dig när kopiorna av de allmänna
handlingarna finns färdigt för utlämning, antal sidor samt hur Du kan ta
del av Din begäran.

 

Försvarsmakten lämnar som huvudregel endast ut kopior av allmänna
handlingar i pappersformat.

 

Enligt avgiftsförordningen (1992:191) är myndigheter skyldiga att ta ut
avgift vid utlämnande av kopior av allmänna handlingar. Avgift tas ut från
och med sida 10.  Sida 1-9 är gratis. Sida 10 kostar 50 kr och från och
med sida 11 kostar det 2 kr per sida. Om den allmänna handlingen finns på
CD, DVD eller VHS är kostnaden 600 kr per kopia.

 

Med vänliga hälsningar,

Utlämningsfunktionen

 

[4]cid:image001.jpg@01D92A70.70DFA8F0

Dokumenthanteringssektionen
107 85  STOCKHOLM
Besöksadress: Lidingövägen 24

 

Telefon: 08-788 79 09 (öppettider 9-11, 12.30–14.30)

E-post: [5][MIL e-postadress för begäran om allmän handling]

[6]www.forsvarsmakten.se

Växel: 08-788 75 00

 

 

 

 

 

Informationsklassificering av Försvarsmaktens utgående e-post.
När du får ett e-postmeddelande från Försvarsmakten står det ES framför
rubriken på e-postmeddelandet. Detta står för att avsändaren bedömer att
meddelandet inte innehåller någon sekretessbelagd information enligt
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Varje medarbetare inom
Försvarsmakten klassificerar den information som man skickar via e-post
och det sker för att säkerställa att rätt information når behörig person.

Classification of information in e-mails from the Swedish Armed Forces.
When you receive an e-mail from the Swedish Armed Forces you will notice
the letters ES in front of the headline of the message. These letters
indicate that the sender of the message has assessed that the message does
not contain classified information.

 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Anders <[7][Registrators #2168 e-postadress]>
Skickat: den 21 mars 2024 14:57
Till: EXP-HKV <[8][MIL e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Offentliga upphandlingar
statistik

 

Till Försvarsmakten,

 

Hej, jag skulle vilja ta del av statistik på vilka de största privata
leverantörerna till försvarsmakten har varit historiskt sett (2021 / 2022
/ 2023).

 

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

 

Med vänlig hälsning,

Anders

 

-------------------------------------------------------------------

 

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818)
om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data
[9]https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

 

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och
pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar
till denna begäran:

[10][Registrators #2168 e-postadress]

 

Är [11][MIL e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen
till Försvarsmakten? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär
eller uppmärksamma det till [12][e-postadress]:

[13]https://handlingar.se/change_request/new...

 

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:

[14]https://handlingar.se/help/officers

 

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

 

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

 

 

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
2. mailto:[MIL e-postadress för begäran om allmän handling]
3. http://www.forsvarsmakten.se/
5. mailto:[MIL e-postadress för begäran om allmän handling]
6. http://www.forsvarsmakten.se/
7. mailto:[Registrators #2168 e-postadress]
8. mailto:[MIL e-postadress för begäran om allmän handling]
9. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...
10. mailto:[Registrators #2168 e-postadress]
11. mailto:[MIL e-postadress för begäran om allmän handling]
12. mailto:[e-postadress]
13. https://handlingar.se/change_request/new...
14. https://handlingar.se/help/officers

We don't know whether the most recent response to this request contains information or not – if you are Anders please sign in and let everyone know.