The Swedish Defence Materiel Administration

A public authority, also called FMV

2 requests
Hej Elenor, FMV har nu genomfört en prövning av begärda handlingar och den sammanlagda utlämningen består av FMV arkivbeskrivning inkl. 3 bilagor. M...
Hej, Jag vill ta del av: 1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt 2) Myndighetens beskrivning av all...

Only requests made using handlingar.se are shown. ?