The Swedish Defence Materiel Administration

A public authority, also called FMV

2 requests
Hej, Går igenom förfrågningar och kan inte se att denna är besvarad. Vänligen bekräfta eller dementera. Mvh Cornelia Billberg Inköpsadministratör/R...
Hej, Jag vill ta del av: 1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt 2) Myndighetens beskrivning av all...

Only requests made using handlingar.se are shown. ?