The Swedish Defence Materiel Administration

Defense in Sweden, Administrative authority and Försvarsdepartementet, also called FMV

1 request
Hej, Bifogar begärda handlingar med detta mail. Enligt sekretesslagen ska myndigheter göra en sekretessbedömning av handlingar innan de lämnas ut. De...

Only requests made using Handlingar.se are shown. ?