Till Region Västerbotten,

Jag skulle vilja ta del av eventuella avtal med, eller fakturor från, Canucci AB (org. nr. 559266-0004)

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

J Hammarlund

Regionen, Region Västerbotten

Region Västerbotten har tagit emot ditt meddelande.

Regionen, Region Västerbotten

Hej!

Jag har sökt i vårt upphandlingssystem och regionens diarium samt stämt av med leverantörfaktureringsavdelningen och vi hittar inget om företag Canucci AB.

Så det finns inget att lämna ut.

Med vänlig hälsning
_____________________________________________
Märta Hellman
Registrator

Region Västerbotten
Ledningsstaben
Kanslienheten, diariet
[Region Västerbotten e-postadress för begäran om allmän handling]
regionvasterbotten.se
1177.se/vasterbotten

Postadress: 901 89 Umeå
Besöksadress: Köksvägen 11, Umeå

Så hanterar vi dina personuppgifter:
regionvasterbotten.se/gdpr
Vår vision: Från fjäll till kust skapar vi gemensamt
en attraktiv region med goda livsvillkor för alla.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: J Hammarlund <[Registrators #2181 e-postadress]>
Skickat: den 5 april 2024 12:00
Till: Regionen <[Region Västerbotten e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Fakturor eller avtal från Canucci?

Till Region Västerbotten,

Jag skulle vilja ta del av eventuella avtal med, eller fakturor från, Canucci AB (org. nr. 559266-0004)

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

J Hammarlund

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2181 e-postadress]

Är [Region Västerbotten e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Region Västerbotten? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------