Kostnadsestimat för AI Sweden's "AI-strategi för Sverige"

Response to this request is long overdue. By law, under all circumstances, Lindholmen Science park should have responded by now (details). You can complain by requesting an internal review.

Till Lindholmen Science park,

Nyligen har AI Sweden släppt sin "AI-strategi för Sverige". Som jag förstår det är ni formellt sett ägare till AI Sweden, därav skickar jag denna förfrågan till Er.

Jag skulle vilja veta, så gott som det går, hur mycket det har kostat att ta fram denna AI-strategi och hur många som har varit inblandade i projektet?

Jag är också nyfiken på om det är lite mer konkret bakom kulisserna än texten på sidan? Har allt manifesterat i denna text som säger att vi ska bli världsbäst på olika mätvärden m.h.a "bold leadership, broad collaboration, and significant investments" och lite vackra figurer eller är det mer detaljrik plan? Var i så fall hittar man den?

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

David Svensson

Till Lindholmen Science park,

Jag har nu fått vänta länge på att få svar på detta ärende, så jag passar på att påminna er.

Med vänlig hälsning,

David Svensson