Ärenden relaterade till Bokio Group
Follow up sent to Swedish Consumer Agency by Elenor on .

Awaiting classification.

Hej, Förstår. Skulle ni kunna skicka till [email address] ? Med vänliga hälsningar, Elenor
Hej Anders, Regleringen i FAL är inte mer utförlig och konkret än så och, som framgick av föregående svar, bestäms priset (premien) ofta utifrån indi...

Only requests made using Handlingar.se are shown. ?