We don't know whether the most recent response to this request contains information or not – if you are Ola Malm please sign in and let everyone know.

Begär att få se underlaget om varför Trafikverket inte polisanmälde MHF för bidragsfusket

We're waiting for Ola Malm to read recent responses and update the status.

Till Trafikverket,

Hej!

Jag har här på Handlingar.se läst en massa om det otroligt stora bidragsfusket hos MHF och NTF. Känner till båda organisationerna jätteväl och därför har det varit intressant att läsa men också sorgligt att förstå att bara för att de är ideella är de inte guds bästa barm som man brukar säga.

Det finns ganska många öppnade ärenden här på Handlingar.se på det spåret och det är väldigt mycket text. Kanske finns svaret på den fråga jag har där men det kä'nns för tidskrävande att leta efter det. Därför vill jag nu här i mitt eget begära att få se ert dokument som stöttar ert beslut att inte polisanmäla MHF trots att utredningen ju visar jättetydligt att de ägnat oss åt fusk med skattepengar i mångmiljonnivån. Jag menar ni polisanmälde ju faktiskt NTF och jag har inte riktigt kunnat förstå skillnaden mellan de olika brotten som begåtts. Varför polisanmälde ni NTF men inte MHF? Som jag förstått det har ni inte heller inte krävt tillbaka några pengar från MHF och varför har ni inte gjort det? Det är ju skattepengar och såna måste ju alltid användas där de behövs och på rätt sätt menar jag.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Ola Malm

The Swedish Transport Administration

Trafikverket har nu tagit emot ditt meddelande.

Tack för att du har kontaktat oss!

Vi kommer behandla ditt ärende så snart som möjligt.

 

Vi vill göra dig uppmärksam på att om du vill anmäla fel, skador eller
hinder som kräver omedelbar åtgärd, ring då Kontaktcenter på telefon
0771-921 921. Där når du oss dygnet runt under årets alla dagar.

 

Med vänlig hälsning,

Trafikverket

utlamnanden@trafikverket.se, The Swedish Transport Administration

Hej!

Ditt ärende "Begäran om utlämnande av allmän handling gällande MHF" har
fått ärendenummer TRV 2024/33545.

Vi tar ut en avgift enligt avgiftsförordningen. Det kostar ingenting att
begära ut upp till nio sidor om materialet är analogt. Detsamma gäller upp
till nio filer om materialet är digitalt. Den tionde sidan eller filen
kostar 50 kronor, och därefter kostar det 2 kronor per sida eller fil.

Detta är ett automatiskt svar, vi svarar på ditt ärende så snart som
möjligt.

 

Avsändaren har bedömt att meddelandet inte innehåller någon
sekretessbelagd

information enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Med vänlig hälsning,

Kirsi Urquhart

Arkivhandläggare

Arkivservice

 

Trafikverket

BOX 810

781 28 Borlänge

Telefon 0771-921 921

[1]trafikverket.se

[2]Facebook I [3]YouTube I [4]LinkedIn I [5]Instagram

 

References

Visible links
1. http://www.trafikverket.se/
2. https://www.facebook.com/Trafikverket/
3. https://www.youtube.com/user/Trafikverket
4. https://www.linkedin.com/company/909441/
5. https://www.instagram.com/trafikverket/

The Swedish Transport Administration

1 Attachment

Ola Malm,

 

Den utredning som Trafikverket lät göra genom en auktoriserad
revisionsbyrå utifrån visselblåsningen mot MHF visade på brister i deras
handläggning men den kunde inte påvisa att något brottsligt begåtts eller
att avvikelserna skett medvetet. Trafikverket valde därefter att inte
polisanmäla MHF. Rapporten bifogas.

 

Den utredning som Trafikverket lät göra genom en auktoriserad
revisionsbyrå utifrån visselblåsningen mot NTF visade bl.a. att NTF Riks
inte har kunnat styrka sina faktiska kostnader. Baserat på tillgänglig
information bedömde revisionsbyrån att NTF Riks inte följer
bokföringslagen. Trafikverket har därefter polisanmält NTF Riks som är den
juridiska person som Trafikverket haft samarbete och avtal med.

 

Med vänlig hälsning

Johan Lindberg
Enhetschef Trafiksäkerhet väg Samverkan

Trafikverket

Avsändaren har bedömt att meddelandet inte innehåller någon
sekretessbelagd information enligt offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400).

Till Trafikverket,

Johan Lindberg,

Det du skriver om MHF stämmer ju helt enkelt inte.

Jo visst stämmer det att EY rapporten ”visade på brister i deras handläggning” men det stämmer ju inte alls att den inte påvisar att något brottsligt begåtts. Man behöver verkligen inte vara jävulens advokat för att dra slutsatsen att de ekonomiska brotten både gjorts medvetet och systematiskt. EY har ju på en massa ställen skrivit att det inte gått att se hur bidragspengarna använts. Brott! Det är ju helt genomgående att MHF helt avsiktligt precis som NTF sett till att det inte skulle gå. Just så! Ni kan ju inte ta så lätt på ert ansvar att se till att skattepengar alltid används på det sätt som det var tänkt.

Enda skälet ni sa för att ni polisanmälde NTF var ”NTF Riks inte har kunnat styrka sina faktiska kostnader. Baserat på tillgänglig information bedömde revisionsbyrån att NTF Riks inte följer bokföringslagen.”

Men styrka sina kostnader kunde ju verkligen inte heller MHF göra! Inte för fem öre! Och det framgår ju på en ofantlig massa ställen i rapporten från EY att de inte heller följde bokföringslagen! Har ni på Trafikverket verkligen läst rapporten som ni har beställt ordentligt?
Jag kan inte riktigt få in hur ni kan hantera såna här viktiga frågor så otroligt godtyckligt som det verkar. Det är i alla fall lätt att få känslan att ni gjort det.

Jag har också sett att ni har gjort det när det gäller de regionala NTF. Där har ni ju flera gånger som enda skäl att inte polisanmäla dem svart att ni inte hade något avtal med dem eller samarbetat med dem som ni gjorde med NTF Riks. Men vad är nu det för skäl? Ogiltiga! Det är ju solklart i framför allt er egen rapport och även EYs att de begick de brott som NTF uppmanade till. Har ni egentligen insett hur mycket deras brott faktiskt har kostat skattebetalarna? Och verkligen försökt förstått det som ni har blivit utsatt för?

Jag skriver det igen, förstår inte hur ni kan ta så lått på att ni blivit utsatt för bedrägerier och att det är våra, skattebetalarnas många miljoner som bara har försvunnit.

Om ni inte haft något avtal med NTF och inte heller något samarbete. Hade ni då inte ens utrett om någon avslöjat att de skulle ha stulit era skattebetalarnas pengar? Inser ni inte att det är betydelsen av det ni skriver? Att vem som helst som tex lyckas hacka sig in i ert ekonomisystem och komma över skattepengar lugnt kan överföra dem till eget konto bara man inte har något avtal eller samarbete med Trafikverket.

Står ni fast vid svaret? I så fall vet jag inte vad jag ska tro så jag hoppas verkligen inte det.

Låt mig göra en annan liknelse. Kan man klara sig undan böter i trafiken om man bara säger att man inte visste vad hastighetsskylten betyder? Eller rödljus.

En annan tanke jag fått är varför tar Trafikverket på kepsen som åklagarmyndigheten har att bedöma om det finns anledning att tro att det ska kunna bli en fällande dom?

Till sist igen åter till era angivna skälen för att polisanmäla NTF.

Anser ni på Trafikverket att MHF kunde styrka sina faktiska kostnader?

Anser ni på Trafikverket att MHF följt bokföringslagen?

Jag ger er ett tips. Läs rapporten från EY noga innan ni svarar nästa gång.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Ola Malm

The Swedish Transport Administration

Trafikverket har nu tagit emot ditt meddelande.

 

Vi kommer behandla ditt ärende så snart som möjligt.

 

Vill du anmäla akuta fel, skador eller hinder som kräver omedelbar åtgärd?
Ring oss på 0771 – 921 921. Vi har öppet dygnet runt, året om.

 

Med vänlig hälsning,

Trafikverket

 

trafikverket@trafikverket.se, The Swedish Transport Administration

Hej!

Vi har tagit emot ditt ärende om "Begäran om utlämnande av allmän handling
gällande MHF" och det har fått ärendenummer TRV 2024/47375.

Vi svarar på ditt ärende så snart som möjligt.

 

Avsändaren har bedömt att meddelandet inte innehåller någon
sekretessbelagd information enligt offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400).

 

Med vänliga hälsningar

Kundservice och Diarium

 

Trafikverket

Box 810

781 28 Borlänge

Telefon 0771-921 921

 

[1]Trafikverket I [2]Facebook I [3]YouTube I [4]LinkedIn I [5]Instagram

References

Visible links
1. http://www.trafikverket.se/
2. https://www.facebook.com/Trafikverket/
3. https://www.youtube.com/user/Trafikverket
4. https://www.linkedin.com/company/909441/
5. https://www.instagram.com/trafikverket/

Till [email address],

"Vi har tagit emot ditt ärende om "Begäran om utlämnande av allmän handling
gällande MHF" och det har fått ärendenummer TRV 2024/47375. Vi svarar på ditt ärende så snart som möjligt."

Ja så skrev ni för över en månad sedan, den 18 april.

Kanske är ni nerlusade med ärenden men mina viktigaste frågor (Anser ni på Trafikverket att MHF kunde styrka sina faktiska kostnader? och Anser ni på Trafikverket att MHF följt bokföringslagen?) kan ju besvaras med bara Ja eller Nej.

Jag har sett att mina frågor har upprepats av några andra här på handlingar. Om det tycker jag inte även om jag kan förstå det. Men jag förutsätter att ni svarar mig först och åtminstone före midsommar.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Hälsningar,

Ola Malm

The Swedish Transport Administration

Trafikverket har nu tagit emot ditt meddelande.

 

Vi kommer behandla ditt ärende så snart som möjligt.

 

Vill du anmäla akuta fel, skador eller hinder som kräver omedelbar åtgärd?
Ring oss på 0771 – 921 921. Vi har öppet dygnet runt, året om.

 

Med vänlig hälsning,

Trafikverket

 

We don't know whether the most recent response to this request contains information or not – if you are Ola Malm please sign in and let everyone know.