Browse and search requests (page 5)

  

About 106 FOI requests found

Ramavtal markarbeten 2023-13
Request sent to Aktiebolaget Bostäder i Lidköping by Mikael Bertilsson on .

Long overdue.

Till Aktiebolaget Bostäder i Lidköping, Vi vill ta del av alla entreprenörers anbudshandlingar enligt Ramavtal markarbeten 2023-13 Om utlämnandet ä...
Hej [Authority name]! Jag skulle vilja begär ut kommunens arkivbeskrivning och eller beskrivning av kommunens allmänna handlingar. Om den finns på...
Medication, gender dysphoria
Request sent to Region Stockholm by Rachel Sanger on .

Long overdue.

What medication will be prescribed to a gender-dysphoric girl of 16? Yours faithfully, Rachel Sanger
Leverantörsreskontra för december 2022
Response by Stockholm city to Fredrik on .

Waiting clarification.

Hej Fredrik, Då din begäran avser ett större sökningsarbete kan det komma att ta tid att ta fram handlingarna. Stockholms stad tar ut en avgift för k...
Varaktigheten av anställningstävlingen
Response by Nyköping Municipality to MarioDBK on .

Long overdue.

Hej Sänder dig härmed svar på din fråga nedan: Hänvisar till vårat tidigare svar: Rekryteringsprocessen inom Nyköpings kommun tar olika lång tid....
Hej! Ditt ärende "Begäran om utlämnande av allmän handling gällande Innovationsupphandlingen KOM-405140" har fått ärendenummer TRV 2023/18008. Vi...