Till Nacka kommun,

Hej, jag skulle vilja ta del av Nacka Kommuns avtal med bolaget Vocean AB 559120-7302 och eventuella fakturor som kommunen fått från Vocean.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

J Hammarlund

Info Nacka kommun, Nacka municipality

Hej!

Tack för att du kontaktar oss!

Vi har tagit emot ditt ärende som har fått ärendenummer: NK-2403-16500
Använd gärna ditt ärendenummer i vidare kontakt med oss.

Vänliga hälsningar

Kundserviceenheten
Nacka kommun

TEL: 08-7188000
FAX: 08-718 91 15
BESÖK: Nacka stadshus, Granitvägen 15
POST: Nacka kommun, 131 81 Nacka
E-POST: [Nacka kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
WEBB: www.nacka.se
Så här behandlar Nacka kommun personuppgifter:
https://www.nacka.se/om-webbplatsen/beha...

Registrator, Nacka municipality

Vi har mottagit din begäran om allmän handling.
Nacka kommun tar ut en avgift för kopior av allmänna handlingar, beroende på antal. Avgiften gäller både för pappershandlingar och digitala handlingar.

Här kan du läsa ett utdrag ur kommunfullmäktiges beslut om avgifter: https://www.nacka.se/kommun--politik/pol...

Vänliga hälsningar

Registrator
Juridik- och kanslistaben Registratur
Nacka kommun

Till Registrator,

Hej,
vi kan väl börja med de fakturor som eventuellt finns, de tre senaste räcker så slipper vi strula med betalning.

Med vänliga hälsningar,

J Hammarlund

Registrator, Nacka municipality

1 Attachment

Hej,
Här kommer även orderbekräftelsen.

Vänliga hälsningar!
Registratur
Nacka kommun
                                                                          
                              
TEL 08-718 80 00
FAX 08-718 91 15
BESÖK Nacka stadshus, Granitvägen 15
POST Nacka kommun, 131 81 Nacka
E-POST [1][Nacka kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
WEBB [2]www.nacka.se
[3]www.facebook.com/Nackakommun   
[4]Så här behandlar Nacka kommun personuppgifter

References

Visible links
1. mailto:[Nacka kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
2. http://www.nacka.se/
3. http://www.facebook.com/Nackakommun
4. https://www.nacka.se/om-webbplatsen/beha...