We don't know whether the most recent response to this request contains information or not – if you are Arne Lilja please sign in and let everyone know.

Begäran att få ta del av uppgifter om eventuella bidrag till NTF i Östergötland

We're waiting for Arne Lilja to read recent responses and update the status.

Till Region Östergötland,

Såg nyligen nyheten om att regionen tvingas säga upp massor av anställda pga många saknade miljoner.

Har också sett här på Handlingar.se att flera har frågat om vilka olika regionala stöd NTF har fått och har förstått att anledningen är upptäckt av stort bidragsfusk mot Trafikverket. Läste lite nu i ett ärende och blir nästan arg eftersom jag själv haft med NTF att göra och trodde bara gott om dom.

Jag bor i länet och vill se att inte regionen prioriterar fuskande organisationer före vårdpersonal och annat viktigt. Jag vill därför nu veta om MTF här i vårt län fått av våra skattepengar. Om de har det skulle jag vilja se hur mycket de fått och även om de fått lika mycket som de har sökt. Det står att bidragsfusket ska ha börjat 2016 så jag vill se uppgifter för alla år sen dess fram till nu. Det finns ju flera NTF så ange också organisationsnummer tack.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Arne Lilja

Region Östergötland

Hej och tack för ditt epostmeddelande.

 

Vi hanterar ditt ärende så snart som möjligt. Ärenden som inkommer efter
kl. 15.00 hanteras nästa vardag.

 

Vi kan tyvärr inte hantera patientärenden eller besvara frågor om vård via
e-post.

Logga in på [1]www.1177.se för att kontakta vården på ett säkert sätt
eller kontakta din mottagning direkt via telefon.

 

Med vänliga hälsningar
Administratör

Kundtjänst Stöd och service
Region Östergötland

[Region Östergötland e-postadress för begäran om allmän handling]

När du skickar e-post till Region Östergötland så innebär det att Region
Östergötland behandlar dina personuppgifter och hanterar dem enligt
dataskyddsförordningen (GDPR). På vår webbplats kan du läsa mer om hur
Region Östergötland hanterar dina personuppgifter.
[2]https://www.regionostergotland.se/gdpr 

 

 

References

Visible links
1. http://www.1177.se/
2. https://www.regionostergotland.se/gdpr

Till Region Östergötland,

Den 25 mars svarade ni "Vi hanterar ditt ärende så snart som möjligt. Ärenden som inkommer efter
kl. 15.00 hanteras nästa vardag." Det har nu gått 8 hela veckor plus en dag sedan ni svarade så. Kanske drunknar ni i ärenden, jag vill inte verka otrevlig. Men jag skulle väldigt gärna vilja ha svar.

Jag ser nu att jag klantade till det när jag skrev då för nästan 2 månader sedan så det blev lite otydligt. Jag menade så klart att jag vill se uppgifter för både MHF och NTF, alla organisationsnummer som sökt och fått bidrag 2016 och senare.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Arne Lilja

Region Östergötland

Hej och tack för ditt epostmeddelande.

 

Vi hanterar ditt ärende så snart som möjligt. Ärenden som inkommer efter
kl. 15.00 hanteras nästa vardag.

 

Vi kan tyvärr inte hantera patientärenden eller besvara frågor om vård via
e-post.

Logga in på [1]www.1177.se för att kontakta vården på ett säkert sätt
eller kontakta din mottagning direkt via telefon.

 

Med vänliga hälsningar
Administratör

Kundtjänst Stöd och service
Region Östergötland

[Region Östergötland e-postadress för begäran om allmän handling]

När du skickar e-post till Region Östergötland så innebär det att Region
Östergötland behandlar dina personuppgifter och hanterar dem enligt
dataskyddsförordningen (GDPR). På vår webbplats kan du läsa mer om hur
Region Östergötland hanterar dina personuppgifter.
[2]https://www.regionostergotland.se/gdpr 

 

 

References

Visible links
1. http://www.1177.se/
2. https://www.regionostergotland.se/gdpr

Registrator, Region Östergötland

Hej

Vi har tagit emot din begäran och den är nu under behandling.
Vi återkommer så fort vi kan med svar.

Med vänliga hälsningar
------------------------------------------------
Huvudregistrator
Juridiska enheten
Regionledningskontoret 
Region Östergötland

När du skickar e-post till Region Östergötland så innebär det att Region Östergötland behandlar dina personuppgifter och hanterar dem enligt dataskyddsförordningen (GDPR). På vår webbplats kan du läsa mer om hur Region Östergötland hanterar dina personuppgifter.
https://www.regionostergotland.se/gdpr

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Arne Lilja <[Registrators #2175 e-postadress]>
Skickat: den 21 maj 2024 16:03
Till: Region Östergötland <[Region Östergötland e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: Re: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Begäran att få ta del av uppgifter om eventuella bidrag till NTF i Östergötland

Viktig information från IT: Detta meddelande är skickat från en avsändare utanför Region Östergötland. Var försiktig med att klicka på länkar och bifogade filer.
Important information from IT: This message is sent from a sender outside Region Östergötland. Be careful with links and attachments.

Till Region Östergötland,

Den 25 mars svarade ni "Vi hanterar ditt ärende så snart som möjligt. Ärenden som inkommer efter kl. 15.00 hanteras nästa vardag." Det har nu gått 8 hela veckor plus en dag sedan ni svarade så. Kanske drunknar ni i ärenden, jag vill inte verka otrevlig. Men jag skulle väldigt gärna vilja ha svar.

Jag ser nu att jag klantade till det när jag skrev då för nästan 2 månader sedan så det blev lite otydligt. Jag menade så klart att jag vill se uppgifter för både MHF och NTF, alla organisationsnummer som sökt och fått bidrag 2016 och senare.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Arne Lilja

show quoted sections

Registrator, Region Östergötland

1 Attachment

Hej

Här kommer efterfrågade handlingar.
Vad gäller MHF så har vi inga sådan uppgifter.

Återkom om du vill ha ett skriftligt överklagningsbart beslut på detta.

Om ingen återkoppling sker inom 14 dagar kommer din begäran att avslutas.

Med vänliga hälsningar
------------------------------------------------
Huvudregistrator
Juridiska enheten
Regionledningskontoret 
Region Östergötland

När du skickar e-post till Region Östergötland så innebär det att Region Östergötland behandlar dina personuppgifter och hanterar dem enligt dataskyddsförordningen (GDPR). På vår webbplats kan du läsa mer om hur Region Östergötland hanterar dina personuppgifter.
https://www.regionostergotland.se/gdpr 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Arne Lilja <[Registrators #2175 e-postadress]>
Skickat: den 21 maj 2024 16:03
Till: Region Östergötland <[Region Östergötland e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: Re: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Begäran att få ta del av uppgifter om eventuella bidrag till NTF i Östergötland

Viktig information från IT: Detta meddelande är skickat från en avsändare utanför Region Östergötland. Var försiktig med att klicka på länkar och bifogade filer.
Important information from IT: This message is sent from a sender outside Region Östergötland. Be careful with links and attachments.

Till Region Östergötland,

Den 25 mars svarade ni "Vi hanterar ditt ärende så snart som möjligt. Ärenden som inkommer efter kl. 15.00 hanteras nästa vardag." Det har nu gått 8 hela veckor plus en dag sedan ni svarade så. Kanske drunknar ni i ärenden, jag vill inte verka otrevlig. Men jag skulle väldigt gärna vilja ha svar.

Jag ser nu att jag klantade till det när jag skrev då för nästan 2 månader sedan så det blev lite otydligt. Jag menade så klart att jag vill se uppgifter för både MHF och NTF, alla organisationsnummer som sökt och fått bidrag 2016 och senare.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Arne Lilja

show quoted sections

Till Registrator,

Tack för tabellen. Den visar att ni inte verkar ha tagit någon hänsyn till omständigheterna som jag angav som skäl för att fråga er eftersom ni har fortsatt att betala även efter 2022 då brotten avslöjades. I utredningen står det att NTF Sörmland redovisade nästan 80 procent fler arbetstimmar än de sanna vilket ju är ett solklart brott och det framgår att det är samma organisation som får bidrag av er. Jag vill därför ställa några följdfrågor.

Hur ser ansökningarna om bidrag ut och vilken redovisning kräver ni av de som får bidrag? Jag vill se både ansökan och redovisningen för 2023.

Jag undrar också varför det tog så enormt lång tid för er att svara. Jag frågade ju redan 25 mars och det krävdes påminnelse för att få svar.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,

Arne Lilja

Registrator, Region Östergötland

Hej
Tack för ditt meddelande.

Vi hanterar ditt ärende så snart som möjligt. Ärenden som kommer till
funktionsbrevlådan efter klockan 15.00 hanteras i normalfallet nästa
vardag.

Med vänlig hälsning

Registrator
Juridiska enheten
Regionledningskontoret
Region Östergötland

När du skickar e-post till Region Östergötland så innebär det att Region
Östergötland behandlar dina personuppgifter och hanterar dem enligt
dataskyddsförordningen (GDPR). På vår webbplats kan du läsa mer om hur
Region Östergötland hanterar dina personuppgifter.
https://www.regionostergotland.se/gdpr

We don't know whether the most recent response to this request contains information or not – if you are Arne Lilja please sign in and let everyone know.