Vi vet inte om det senaste svaret på denna begäran innehåller information eller inte – om du är Arne Lilja vänligen logga in och låt alla veta.

Begäran att få ta del av uppgifter om eventuella bidrag till NTF i Östergötland

Vi väntar på Arne Lilja för att läsa det senaste svaret och uppdatera dess status.

Till Region Östergötland,

Såg nyligen nyheten om att regionen tvingas säga upp massor av anställda pga många saknade miljoner.

Har också sett här på Handlingar.se att flera har frågat om vilka olika regionala stöd NTF har fått och har förstått att anledningen är upptäckt av stort bidragsfusk mot Trafikverket. Läste lite nu i ett ärende och blir nästan arg eftersom jag själv haft med NTF att göra och trodde bara gott om dom.

Jag bor i länet och vill se att inte regionen prioriterar fuskande organisationer före vårdpersonal och annat viktigt. Jag vill därför nu veta om MTF här i vårt län fått av våra skattepengar. Om de har det skulle jag vilja se hur mycket de fått och även om de fått lika mycket som de har sökt. Det står att bidragsfusket ska ha börjat 2016 så jag vill se uppgifter för alla år sen dess fram till nu. Det finns ju flera NTF så ange också organisationsnummer tack.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Arne Lilja

Region Östergötland

Hej och tack för ditt epostmeddelande.

 

Vi hanterar ditt ärende så snart som möjligt. Ärenden som inkommer efter
kl. 15.00 hanteras nästa vardag.

 

Vi kan tyvärr inte hantera patientärenden eller besvara frågor om vård via
e-post.

Logga in på [1]www.1177.se för att kontakta vården på ett säkert sätt
eller kontakta din mottagning direkt via telefon.

 

Med vänliga hälsningar
Administratör

Kundtjänst Stöd och service
Region Östergötland

[Region Östergötland e-postadress för begäran om allmän handling]

När du skickar e-post till Region Östergötland så innebär det att Region
Östergötland behandlar dina personuppgifter och hanterar dem enligt
dataskyddsförordningen (GDPR). På vår webbplats kan du läsa mer om hur
Region Östergötland hanterar dina personuppgifter.
[2]https://www.regionostergotland.se/gdpr 

 

 

References

Visible links
1. http://www.1177.se/
2. https://www.regionostergotland.se/gdpr

Vi vet inte om det senaste svaret på denna begäran innehåller information eller inte – om du är Arne Lilja vänligen logga in och låt alla veta.