We don't know whether the most recent response to this request contains information or not – if you are Johan Larsson please sign in and let everyone know.

Polisanmälning av NTF som saknas

We're waiting for Johan Larsson to read recent responses and update the status.

Till Trafikverket,

Jag begär få se polisanmälan av NTF som ni gjorde 30/3 -22 och bilagor också om såna inlämnades. Ert ärendenummer ska enligt polisen vara 2022/124738 .

Jag har läst mycket om NTF-bedrägeriet här och sett att ni visat en annan polisanmälan som ni gjorde 9/6 -22 men inte den jag begär nu. Varför har ni inte visat den ?

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Johan Larsson

The Swedish Transport Administration

Trafikverket har nu tagit emot ditt meddelande.

Tack för att du har kontaktat oss!

Vi kommer behandla ditt ärende så snart som möjligt.

 

Vi vill göra dig uppmärksam på att om du vill anmäla fel, skador eller
hinder som kräver omedelbar åtgärd, ring då Kontaktcenter på telefon
0771-921 921. Där når du oss dygnet runt under årets alla dagar.

 

Med vänlig hälsning,

Trafikverket

utlamnanden@trafikverket.se, The Swedish Transport Administration

Hej!

Ditt ärende "Begäran om utlämnande av allmän handling gällande
polisanmälan" har fått ärendenummer TRV 2024/19494.

Vi tar ut en avgift enligt avgiftsförordningen. Det kostar ingenting att
begära ut upp till nio sidor om materialet är analogt. Detsamma gäller upp
till nio filer om materialet är digitalt. Den tionde sidan eller filen
kostar 50 kronor, och därefter kostar det 2 kronor per sida eller fil.

Detta är ett automatiskt svar, vi svarar på ditt ärende så snart som
möjligt.

 

Avsändaren har bedömt att meddelandet inte innehåller någon
sekretessbelagd

information enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Med vänlig hälsning,

Sophia Prokki

Arkivhandläggare

Arkivservice

 

Trafikverket

BOX 810

781 28 Borlänge

Telefon 0771-921 921

[1]trafikverket.se

[2]Facebook I [3]YouTube I [4]LinkedIn I [5]Instagram

 

References

Visible links
1. http://www.trafikverket.se/
2. https://www.facebook.com/Trafikverket/
3. https://www.youtube.com/user/Trafikverket
4. https://www.linkedin.com/company/909441/
5. https://www.instagram.com/trafikverket/

The Swedish Transport Administration

Hej!

 

Det är verksamhetsområde Planering som ska hantera din begäran om allmänna
handlingar. Jag hänvisar dig därför till Johan Lindberg som är chef för
enheten som dina frågor gäller.

 

Till Utlämnandefunktionen – mitt förslag är att ärendet byter handläggare
då begäran ska hanteras av Johan Lindberg på Planering.

 

Avsändaren har bedömt att meddelandet inte innehåller någon
sekretessbelagd information enligt offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400).

Med vänlig hälsning

Leif Eriksson

Utredningsledare

 

[1][e-postadress]

Direkt 010 - 123 23 21

Mobil 076-275 74 37

 

Trafikverket

Internrevisionen

Röda vägen 1

781 89  Borlänge

Telefon: 0771 - 921 921

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]

Till Trafikverket,

Jaha då är de väl bara för mig och vänta på svar från Lindberg då antar jag?

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Johan Larsson

The Swedish Transport Administration

Trafikverket har nu tagit emot ditt meddelande.

Tack för att du har kontaktat oss!

Vi kommer behandla ditt ärende så snart som möjligt.

 

Vi vill göra dig uppmärksam på att om du vill anmäla fel, skador eller
hinder som kräver omedelbar åtgärd, ring då Kontaktcenter på telefon
0771-921 921. Där når du oss dygnet runt under årets alla dagar.

 

Med vänlig hälsning,

Trafikverket

The Swedish Transport Administration

Johan Larsson,

 

Ni har begärt ut handlingar avseende en polisanmälan av NTF, som enligt er
ska ha skett den 30 mars 2022 och ha diarienummer TRV 2022/124738 hos oss.
Vi har inte gjort någon sådan polisanmälan och det angivna diarienumret är
ett helt annat ärende. Den polisanmälan som Trafikverket har gjort
gentemot NTF Riks skedde den 9 juni 2022 och har diarienummer TRV
2022/70458.   

 

Med vänlig hälsning

Johan Lindberg
Enhetschef Trafiksäkerhet väg Samverkan

[1][e-postadress]
Direkt: 010-123 62 95
Mobil: 072-742 42 85

För interna mejl gäller Trafikverkets interna konfidentialitetsnivå: 2
Intern. För externa mejl gäller konfidentialitetsnivå: 1 Ej känslig.
Avsändaren har bedömt att meddelandet inte innehåller någon
sekretessbelagd information enligt offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400).

 

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]

Till Trafikverket,

Johan Lindberg det kan völ ändå inte vara ett helt annat ärende när ni själva hänvisar det i er polisanmälan av NTF 9/6 -22??

Jag begärse ut handlingar om NTF bedrägeriet från polisen i höstas och då fick jag 2 papper eller filer för vara exakt. På ett står rubriken ”Kopia av din polisanmälan” och överst står 2023-09-13 och det är adresserat ”Trafikverket 78189 Borlänge”.

Man kan inte bifoga filer här men jag provar kopiera . All förstoring och fetstill osv försvinner ju men det går ju ändå se!! Om det nu är som du har skrivit Johan Lindberg att ni inte har gjort den polisanmälan hur kan ni då förklara att ni har fått det brevet med rubriken ”Kopia av din polisanmälan”?? DIN POLISANMÄLAN står det!! Och datumet för anmälan är precis som jag skrev 2022-03-30!!

Kopia av din polisanmälan
Anmälningsuppgifter
Anmälningsdatum: 2022-03-30 Diarienummer: 5000-K352982-22
Enhet: PKC-grupp 45 Rgn Sthlm
Anmälningssätt: Kontaktcenter
Brott/händelse
Brottsbeskrivning: Förskingring
Brottsplats: Skytteholmsvägen 2
Postort: Solna
Diarienummer: 5000-K352982-22
Datum/tid: fr.o.m. 2015-01-01 t.om. 2022-03-15
Beskrivning av händelsen
ANMÄLAN INKOMMEN MED E-POST
BROTTET
NTF har underlåtit att återbetala överskott från projektbidrag till Trafikverket och använt överskottet för annat än avsedda ändamål.
OMSTÄNDIGHETER Se e-brev med bilagor.
Trafikverkets ärendenummer: 2022/124738
TJÄNSTEANTECKNING
Ärendet överlämnat till Polismyndigheten från Ekobrottsmyndigheten.
Målsägare
Namn: Trafikverket
Organisationsnummer: 16202100-6297
Adress:
78189 Borlänge
Telefon: 0771921921
E-post: [email address]
-------------------------

Och om det nu ändå inte är ni som anmält det står ju OMSTÄNDIGHETER Se e-brev med bilagor.

Om ni har fått dessa från polisen begär jag att få ut dessa ”e-brev med bilagor” från er!

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Johan Larsson

The Swedish Transport Administration

Trafikverket har nu tagit emot ditt meddelande.

Tack för att du har kontaktat oss!

Vi kommer behandla ditt ärende så snart som möjligt.

 

Vi vill göra dig uppmärksam på att om du vill anmäla fel, skador eller
hinder som kräver omedelbar åtgärd, ring då Kontaktcenter på telefon
0771-921 921. Där når du oss dygnet runt under årets alla dagar.

 

Med vänlig hälsning,

Trafikverket

Till Trafikverket,

Kom igen nu verket!!

Ni skrev för över en månads sen "Vi kommer behandla ditt ärende så snart som möjligt"!!!!!!! Är de okej att lpåta mig vänta i över en månad kanske???

Vågar ni kanske inte svara för att de e så himlars pinsamt????

Med vänlig hälsning,

Johan Larsson

We don't know whether the most recent response to this request contains information or not – if you are Johan Larsson please sign in and let everyone know.