We don't know whether the most recent response to this request contains information or not – if you are J Johnson please sign in and let everyone know.

Konsekvensbedömning, Unikum

We're waiting for J Johnson to read recent responses and update the status.

Till Uppsala kommun,

Hej! Jag vill ta del av Konsekvensbedömning avseende dataskydd Unikum Grundskola och Gymnasieskola, UBN-2023-01385-2.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Jon Arvid

Uppsala kommun Kontaktcenter, Municipality of Uppsala

Hej!

Tack för ditt mejl!

Vi läser inkommande mejl varje helgfri arbetsdag. Om du har ställt frågor
i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

 

Vänliga hälsningar

Kontaktcenter
Uppsala Kommun
------------------------------------------------------
Postadress: Uppsala kommun
753 75 Uppsala
Besöksadress: Stadshusgatan 2
Telefon: 018-727 00 00
E-post: [1][Uppsala kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
[2]www.uppsala.se

Kommunstyrelsen i Uppsala kommun behandlar personuppgifter för att kunna
utföra sina uppdrag. [3]Information om dina rättigheter och hur Uppsala
kommun behandlar personuppgifter.

 

References

Visible links
1. mailto:[Uppsala kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
2. file:///tmp/www.uppsala.se
3. https://www.uppsala.se/gdpr

Uppsala kommun Kontaktcenter, Municipality of Uppsala

Hej!

Tack för ditt mejl! Jag har vidarebefordrat det till registrator för utbildningsförvaltningen för hantering.

Vänliga hälsningar,

CECILIA KARLSEN
Kommunvägledare, Kontaktcenter
-------------------------------------------------
Postadress: Uppsala kommun,
Kontaktcenter, 753 75 Uppsala
Besöksadress: Stadshusgatan 2
Telefon: 018-727 00 00
E-post: [Uppsala kommun e-postadress för begäran om allmän handling]

Kommunstyrelsen i Uppsala kommun behandlar personuppgifter för att kunna utföra sina uppdrag.
Information om dina rättigheter och hur Uppsala kommun behandlar personuppgifter.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: J Johnson <[Registrators #2196 e-postadress]>
Skickat: den 23 april 2024 16:26
Till: Uppsala kommun Kontaktcenter <[Uppsala kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Konsekvensbedömning, Unikum

[Du får inte e-post ofta från [Registrators #2196 e-postadress]. Läs om varför det här är viktigt på https://aka.ms/LearnAboutSenderIdentific... ]

EXTERN AVSÄNDARE: E-postmeddelandet har sitt ursprung utanför kommunen. Klicka inte på några länkar eller öppna några bilagor om du inte litar på avsändaren och vet att innehållet är säkert.
EXTERNAL SENDER: Do not click any links or open any attachments unless you trust the sender and know the content is safe.

Till Uppsala kommun,

Hej! Jag vill ta del av Konsekvensbedömning avseende dataskydd Unikum Grundskola och Gymnasieskola, UBN-2023-01385-2.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Jon Arvid

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2196 e-postadress]

Är [Uppsala kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Uppsala kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Utbildningsförvaltningen (UBF), Municipality of Uppsala

1 Attachment

  • Attachment

    UBN 2023 01385 2 Konsekvensbed mning avseende dataskydd Unikum GR GY 1783893 1 1.pdf

    1.1M Download View as HTML

Hej Jon Arvid,

Här kommer din begäran, UBN-2023-01385-2.

Med vänlig hälsning

Ann-Kristine Hjelte
Registrator
Enheten för registratur
____________________________________
Postadress: Uppsala kommun,
Kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala
Besöksadress: Stadshuset, Stadshusgatan 2
Telefon 018-7271253
E:post: [e-postadress]

Uppsala kommuns nämnder och bolag behandlar personuppgifter för att kunna utföra sina uppdrag.

Information om dina rättigheter och hur Uppsala kommun behandlar personuppgifter.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Karlsen Cecilia <[e-postadress]> För Uppsala kommun Kontaktcenter
Skickat: den 23 april 2024 16:51
Till: Utbildningsförvaltningen (UBF) <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Konsekvensbedömning, Unikum

Vänliga hälsningar,

CECILIA KARLSEN
Kommunvägledare, Kontaktcenter
-------------------------------------------------
Postadress: Uppsala kommun,
Kontaktcenter, 753 75 Uppsala
Besöksadress: Stadshusgatan 2
Telefon: 018-727 00 00
E-post: [Uppsala kommun e-postadress för begäran om allmän handling]

Kommunstyrelsen i Uppsala kommun behandlar personuppgifter för att kunna utföra sina uppdrag.
Information om dina rättigheter och hur Uppsala kommun behandlar personuppgifter.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: J Johnson <[Registrators #2196 e-postadress]>
Skickat: den 23 april 2024 16:26
Till: Uppsala kommun Kontaktcenter <[Uppsala kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Konsekvensbedömning, Unikum

[Du får inte e-post ofta från [Registrators #2196 e-postadress]. Läs om varför det här är viktigt på https://aka.ms/LearnAboutSenderIdentific... ]

EXTERN AVSÄNDARE: E-postmeddelandet har sitt ursprung utanför kommunen. Klicka inte på några länkar eller öppna några bilagor om du inte litar på avsändaren och vet att innehållet är säkert.
EXTERNAL SENDER: Do not click any links or open any attachments unless you trust the sender and know the content is safe.

Till Uppsala kommun,

Hej! Jag vill ta del av Konsekvensbedömning avseende dataskydd Unikum Grundskola och Gymnasieskola, UBN-2023-01385-2.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Jon Arvid

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2196 e-postadress]

Är [Uppsala kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Uppsala kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

We don't know whether the most recent response to this request contains information or not – if you are J Johnson please sign in and let everyone know.