Till Skellefteå kommun,

Jag skulle vilja ta del av eventuella avtal med, eller fakturor från, Canucci AB (org. nr. 559266-0004)

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

J Hammarlund

Skellefteå kommun, Skellefteå municipality

1 Attachment

Tack för att du kontaktat oss!

 

Vi har tagit emot ditt ärende och kommer att återkomma till dig så snart
vi kan.

Om ditt ärende är akut vänligen ring oss på 0910-73 50 00.

 

Kundtjänst bemannas vardagar kl.  07:00 - 16:00.

 

Med vänlig hälsning

Skellefteå kommun
931 85 Skellefteå
Tel 0910-73 50 00
Ditt ärende
_______________________________________________________________________
Ärendenummer: [2024SKE56091]
Ärendebeskrivning: Till Skellefteå kommun, Jag skulle vilja ta del av
eventuella avtal med, eller fakturor från, Canucci AB (org. nr.
559266-0004) Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha
information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker. Med vänlig
hälsning, J Hammarlund
-------------------------------------------------------------------
Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818)
om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...
Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och
pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar
till denna begäran: [Registrators #2182 e-postadress] Är
[Skellefteå kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Skellefteå kommun? Om så är fallet, kontakta
oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...
Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy: https://handlingar.se/help/officers
Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd. Om du som
tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör
att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.
-------------------------------------------------------------------

_______________________________________________________________________

 

Skellefteå kommun, Skellefteå municipality

Hej,

Jag har sökt i vår avtalsdatabas och kan inte se att vi har några avtal
med Canucci AB.

 

MVH

Inköpsenheten

 

Från: J Hammarlund <[Registrators #2182 e-postadress]>
Skickat: den 5 april 2024 12:01
Till: Skellefteå kommun <[Skellefteå kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Avtal eller fakturor från
Canucci?
Till Skellefteå kommun,

Jag skulle vilja ta del av eventuella avtal med, eller fakturor från,
Canucci AB (org. nr. 559266-0004)

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

J Hammarlund

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818)
om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och
pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar
till denna begäran:
[Registrators #2182 e-postadress]

Är [Skellefteå kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Skellefteå kommun? Om så är fallet, kontakta
oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------