We don't know whether the most recent response to this request contains information or not – if you are Solveig Krook please sign in and let everyone know.

Bidragsansökningar från MHF och NTF efter bidragsfusk

We're waiting for Solveig Krook to read recent responses and update the status.

Till Trafikverket,

Jag har med med förvåning, sorg och ilska läst här på Handlingar.se om bedrägerier och bidragsfusk som MHF och NTF har begått. Jag har också läst att dessa trots det har fått beviljade många miljoner i nya bidrag till olika projekt. Jag begär nu att få en lista med alla ansökningar om bidrag som MHF och NTF har lämnat in från efter 1 januari 2021. Projektnamn, ansökt belopp, ansökande namn och organisationsnummer och uppgift om hur mycket som beviljats i stöd. Tack på förhand.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Solveig Krook

The Swedish Transport Administration

Trafikverket har nu tagit emot ditt meddelande.

Tack för att du har kontaktat oss!

Vi kommer behandla ditt ärende så snart som möjligt.

 

Vi vill göra dig uppmärksam på att om du vill anmäla fel, skador eller
hinder som kräver omedelbar åtgärd, ring då Kontaktcenter på telefon
0771-921 921. Där når du oss dygnet runt under årets alla dagar.

 

Med vänlig hälsning,

Trafikverket

utlamnanden@trafikverket.se, The Swedish Transport Administration

Hej!

Ditt ärende "Begäran om utlämnande av allmän handling gällande ansökningar
om bidrag - MHF och NTF" har fått ärendenummer TRV 2024/19485.

Vi tar ut en avgift enligt avgiftsförordningen. Det kostar ingenting att
begära ut upp till nio sidor om materialet är analogt. Detsamma gäller upp
till nio filer om materialet är digitalt. Den tionde sidan eller filen
kostar 50 kronor, och därefter kostar det 2 kronor per sida eller fil.

Detta är ett automatiskt svar, vi svarar på ditt ärende så snart som
möjligt.

 

Avsändaren har bedömt att meddelandet inte innehåller någon
sekretessbelagd

information enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Med vänlig hälsning,

Sophia Prokki

Arkivhandläggare

Arkivservice

 

Trafikverket

BOX 810

781 28 Borlänge

Telefon 0771-921 921

[1]trafikverket.se

[2]Facebook I [3]YouTube I [4]LinkedIn I [5]Instagram

 

References

Visible links
1. http://www.trafikverket.se/
2. https://www.facebook.com/Trafikverket/
3. https://www.youtube.com/user/Trafikverket
4. https://www.linkedin.com/company/909441/
5. https://www.instagram.com/trafikverket/

The Swedish Transport Administration

Hej!

 

Det är verksamhetsområde Planering som ska hantera din begäran om allmänna
handlingar. Jag hänvisar dig därför till Johan Lindberg som är chef
enheten som dina frågor gäller.

 

Till Utlämnandefunktionen – mitt förslag är att ärendet byter handläggare
då begäran ska hanteras av Johan Lindberg på Planering.

 

 

Avsändaren har bedömt att meddelandet inte innehåller någon
sekretessbelagd information enligt offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400).

Med vänlig hälsning

Leif Eriksson

Utredningsledare

 

[1][e-postadress]

Direkt 010 - 123 23 21

Mobil 076-275 74 37

 

Trafikverket

Internrevisionen

Röda vägen 1

781 89  Borlänge

Telefon: 0771 - 921 921

 

 

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]

The Swedish Transport Administration

1 Attachment

Solveig Krook,

 

Utifrån ert önskemål bifogas här en lista med alla ansökningar om
projektbidrag som MHF och NTF har lämnat in för åren 2021 – 2024.

 

Med vänlig hälsning

Johan Lindberg
Enhetschef Trafiksäkerhet väg Samverkan

[1][e-postadress]
Direkt: 010-123 62 95
Mobil: 072-742 42 85

För interna mejl gäller Trafikverkets interna konfidentialitetsnivå: 2
Intern. För externa mejl gäller konfidentialitetsnivå: 1 Ej känslig.
Avsändaren har bedömt att meddelandet inte innehåller någon
sekretessbelagd information enligt offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400).

 

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]

Till Trafikverket,

Tack för listan. Men jag saknar verkligen datum i den. Delar av listan skulle kunna tolkas som att ni bara har beviljat alla önskemål så länge det gått, tills era anslag tagit slut. Men så kan det väl ändå inte gå till? Jag ser nu att jag inte skrev det i min begäran men ni måste väl också ha registrerat datum för både ansökningstillfällen och för era beslut? Om ni har det begär jag att få listan uppdaterad med alla datum för ansökningar och beslut. Det är också viktigt för att kunna se datumen för visselblåsningarna i förhållande till dem för besluten om projektbidrag.

Ni har i era utredningar efter vissellåsningarna kommit fram till att både MHF och NTF-förbunden förskingrat många miljoner skattekronor även om ni i era texter verkar ha velat uttrycka det väldigt luddigt snarare än så tydligt som det faktiskt och utan svårighet går att tolka materialet. Brotten som begåtts framgår hur tydligt som helst. Ändå har ni tydligen varken polisanmält organisationerna eller begärt återbetalning av förskingrade skattemedel. Och ändå fortsätter ni att döma av listan jag fick bara betala ut massor av skattekronor i bidrag till dessa organisationer. Anser ni på Trafikverket att det är ett ansvarsfullt sätt att förvalta skattemedel?

Anser ni kanske på Trafikverket att man inte ska ställa lika hårda juridiska krav på ideella organisationer som på till exempel fysiska personer som fuskar med olika slags bidrag från t. ex. Försäkringskassan? Eller som på företag som fuskar med t. ex. momsredovisning? Om ni gör det, hur ser ert motiv ut?

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Solveig Krook

The Swedish Transport Administration

Trafikverket har nu tagit emot ditt meddelande.

Tack för att du har kontaktat oss!

Vi kommer behandla ditt ärende så snart som möjligt.

 

Vi vill göra dig uppmärksam på att om du vill anmäla fel, skador eller
hinder som kräver omedelbar åtgärd, ring då Kontaktcenter på telefon
0771-921 921. Där når du oss dygnet runt under årets alla dagar.

 

Med vänlig hälsning,

Trafikverket

Till Trafikverket,

Nu har det snart gått 3 veckor sedan ni skrev "Vi kommer behandla ditt ärende så snart som möjligt.”!

Jag bad ju bara om att få listan kompletterad med datum. Era beslut om bidrag och avslag måste väl ändå vara daterade och då måste det vara snabbt gjort att bara trycka ut uppgifterna igen med datum.

Jag hoppas jag inte ska behöva påminna mera.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Solveig Krook

The Swedish Transport Administration

2 Attachments

Solveig Krook,

 

Bifogar PM beslutsdatum för de projektansökningar som du tidigare har fått
information om.  

 

Med vänlig hälsning

 

Johan Lindberg

Enhetschef Trafiksäkerhet väg Samverkan

VO Planering, avd Transportkvalitet

 

[1][e-postadress]

Direkt: 010-123 62 95

Mobil: 072-742 42 85

 

 

Gasverksgatan 7

721 30 Västerås

0771-921 921

[2]www.trafikverket.se

 

Avsändaren har bedömt att meddelandet inte innehåller någon
sekretessbelagd information enligt offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400).

 

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://www.trafikverket.se/

Till Trafikverket,

Johan Lindberg, och Leif Eriksson,

Jag var tvungen att titta flera gånger innan jag förstod att det jag såg verkligen var sant.

Som skattebetalare blir jag inte bara bekymrad, jag blir skrämd. Och jag känner mig personligen kränkt av er.

Först får jag en odaterad lista i pdf-format, som ju är omöjlig att bearbeta digitalt. Den innehåller allt som är väsentligt, utom de mycket viktiga datumen. Jag begär då omedelbart att få listan kompletterad med datum.

Sen får jag vänta i en dryg månad, trots påminnelse, på att få en till lista. Den är också i pdf-format. Men den innehåller enbart projektnamn och datum. Inget mer, inte ens vilken organisation som har sökt bidrag innehåller den, inte heller belopp.

Detta är helt oacceptabelt. Dels vittnar det om stor brist på kompetens hos er att hantera IT-stöd. Dels vittnar det om en skrämmande likgiltighet inför mig som skattebetalare och engagerad medborgare.

Jag begär nu att omgående få en fullständig lista, i excel eller annat lämpligt format. Gärna en fullständig lästa även i pdf-format men eftersom jag vill kunna använda materialet måste det också nå mig i arbetbart skick.

Dessutom: Efter det att jag begärde detta material har massor av ytterligare inkommit här på Handlingar.se på det aktuella temat. Vi är av allt att döma numer ett ansenligt antal personer som har läst utredningarna om MHFs och alla NTF-organisationernas oerhörda bidragsfusk, och verkligen kommit fram till samma slutsats. Att alla dessa organisationer har begått ekonomiska brott med ett betydande värde. Det är ju fullständigt ställt utom rimligt tvivel. Och ni har själva utrett! Och meriterade Ernst o Young! Det handlar uppenbarligen tiotals miljoner i stöld/förskingring av mina och alla andra skattebetalares surt injobbade kronor.

Jag begär därför även svar på följande frågor:

Varför polisanmälde Trafikverket inte MHF, och varför polisanmälde ni inte de regionala NTF-förbunden?

Varför fortsätter ni trots deras bevisade brott att utbetala mångmiljonbelopp i ytterligare bidrag till dem?

Och, med tanke på vad vi alla får höra om Trafikverket i media, vad är det egentligen som pågår hos er? Verkar ju vara fullständigt kaos.

Jag hoppas också på en ursäkt!

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Solveig Krook

The Swedish Transport Administration

Trafikverket har nu tagit emot ditt meddelande.

Tack för att du har kontaktat oss!

Vi kommer behandla ditt ärende så snart som möjligt.

 

Vi vill göra dig uppmärksam på att om du vill anmäla fel, skador eller
hinder som kräver omedelbar åtgärd, ring då Kontaktcenter på telefon
0771-921 921. Där når du oss dygnet runt under årets alla dagar.

 

Med vänlig hälsning,

Trafikverket

The Swedish Transport Administration

Solveig Krook,

 

De uppgifter som begärs utlämnande i ert senaste brev har lämnats ut
tidigare i det format som är lämpligt för verket. Någon skyldighet
därutöver, så som att sortera uppgifterna på något särskilt sätt eller att
dessa ska överlämnas med något särskilt filformat, finns inte.

 

Trafikverket har polisanmält NTF Riks som är den juridiska person som
Trafikverket haft samarbete och avtal med. Trafikverket har inte haft
direkt samarbete eller avtal med NTF:s länsförbund.

 

Den utredning som Trafikverket lät göra genom en auktoriserad
revisionsbyrå utifrån visselblåsningen mot MHF visade på brister i deras
handläggning men den kunde inte påvisa att något brottsligt begåtts eller
att avvikelserna skett medvetet. Trafikverket valde därefter att inte
polisanmäla MHF.

 

Med vänlig hälsning

Johan Lindberg
Enhetschef Trafiksäkerhet väg Samverkan

Trafikverket

Till Trafikverket,

Bäste Johan Lindberg, Bästa Trafikverket!

När jag läste ert svar 28 mars var min första tanke att det inte är någon mening att fortsätta försöka få svar på frågorna ni fortsätter blunda för. Men nu såg jag att en annan person igår ställt nästan samma frågor som ni inte svarat mig och andra tidigare på. Det är så respektlöst av er, tycker jag, att bara blunda för dessa och likt en evighetsmaskin upprepa svaret på en fråga varken jag eller någon annan har ställt. Åtminstone har inte jag sett det. Att ni har polisanmält NTF riks menar jag så klart.

Men först lite mer om listorna jag fått och blev så arg och ledsen på. Lite som en örfil mot den samhällsengagerade i stället för ett respektfullt bemötande. Den första listan i innehåller allt jag begärt utom datum, låt vara att den är helt osorterad på annat än grovt på årtal. Sen får jag efter väldigt lång väntan en ny lista som bara innehåller projektnamn och datum! Inte en enda uppgift om vem som sökt bidrag! Inga uppgifter om belopp! Inga uppgifter om projekt beviljats stöd eller inte!

Tycker ni jag ska behöva skriva ut listorna och lägga dem bredvid varandra för att försöka få grepp om helheten? Hur skulle ni själva göra om ni fick sådana listor i pdf-format? Tänk att ni skulle vilja räkna fram hur mycket var och en av organisationerna fått av våra skattepengar. Skulle ni då sätta er med miniräknare och leta fram talen som ska adderas ett och ett? Är det vad som menas med effektivitet i statsförvaltningen?

Så till frågorna ni tydligen glömde att besvara. Igen. Kopierar från tidigare skrivet.

Ni har i era utredningar efter vissellåsningarna kommit fram till att både MHF och NTF-förbunden förskingrat många miljoner skattekronor även om ni i era texter verkar ha velat uttrycka det väldigt luddigt snarare än så tydligt som det faktiskt och utan svårighet går att tolka materialet. Brotten som begåtts framgår hur tydligt som helst. Ändå har ni tydligen varken polisanmält organisationerna eller begärt återbetalning av förskingrade skattemedel. Och ändå fortsätter ni att döma av listan jag fick bara betala ut massor av skattekronor i bidrag till dessa organisationer.

Anser ni på Trafikverket att det är ett ansvarsfullt sätt att förvalta skattemedel?

Anser ni kanske på Trafikverket att man inte ska ställa lika hårda juridiska krav på ideella organisationer som på till exempel fysiska personer som fuskar med olika slags bidrag från t. ex. Försäkringskassan?

Eller som på företag som fuskar med t. ex. momsredovisning?

Om ni gör det, hur ser ert motiv ut?

Varför polisanmälde Trafikverket inte MHF, och varför polisanmälde ni inte de regionala NTF-förbunden?

Varför fortsätter ni trots deras bevisade brott att utbetala mångmiljonbelopp i ytterligare bidrag till dem?

Jag såg som sagt att en annan person, jag minns förnamnet Ola, igår ställde samma frågor och gjorde det med mer detaljerad hänvisning till framförallt rapporten om MHF. Jag har själv uttryckt det som ” Brotten som begåtts framgår hur tydligt som helst”. Och det framgår ju hur tydligt som helst att de skäl ni i svaret till Ola angav för att polisanmäla NTF lika tydligt finns i fallet MHF.

Varför fortsätter ni bara att försvara ert agerande, eller snarare brist på agerande, på ett sätt som så uppenbart inte håller för granskning?

Trafikverket måste ta sitt ansvar gentemot oss skattebetalare. De som förskingrar våra skattepengar ska inte få er hjälp att göra det. Ni ska sätta stopp för bidragsbrott, inte underlätta dem! Och när någon bevisligen lyckats stjäla era och våra skattepengar måste ni göra vad ni kan för att få tillbaka dem. Det är er plikt. Alla bidragsskattepengar de fått som inte går att se, inte går att spåra vad de använts till måste krävas tillbaka. Spårbarhet är ett ansvar som alltid åvilar bidragstagaren. Alltid! Som Ola så fyndigt skrev igår, såg jag, klarar sig inte fortköraren undan böter genom att hävda att man inte förstod vad hastighetsskylten betyder. Exakt!

Kan vi vara överens om åtminstone det?

Varför kräver ni i så fall inte tillbaka pengarna, Trafikverket?

I dagens DN-ledare kunde vi läsa detta utdrag ur vårt viktiga partiprogram (m): ”Offentligt slöseri i alla former ska bekämpas. Respekten för skattebetalarnas pengar ska vara en ledstjärna i både statens finanspolitik och i den kommunala ekonomin”.

Till sist begär jag nu ut de nio (9) ansökningar från MHF, enbart huvuddokumenten, ett per ansökan, som är störst vad gäller de ansökta beloppen under åren 2021-2024. Jag förutsätter att ni enklare än jag med mina pdf-listor snabbt kan få fram vilka de är!

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Solveig Krook

The Swedish Transport Administration

Trafikverket har nu tagit emot ditt meddelande.

 

Vi kommer behandla ditt ärende så snart som möjligt.

 

Vill du anmäla akuta fel, skador eller hinder som kräver omedelbar åtgärd?
Ring oss på 0771 – 921 921. Vi har öppet dygnet runt, året om.

 

Med vänlig hälsning,

Trafikverket

 

utlamnanden@trafikverket.se, The Swedish Transport Administration

Hej!

Ditt ärende "Begäran om utlämnande av allmän handling gällande nio
ansökningar från MHF, enbart huvuddokumenten" har fått ärendenummer TRV
2024/42909.

Vi tar ut en avgift enligt avgiftsförordningen. Det kostar ingenting att
begära ut upp till nio sidor om materialet är analogt. Detsamma gäller upp
till nio filer om materialet är digitalt. Den tionde sidan eller filen
kostar 50 kronor, och därefter kostar det 2 kronor per sida eller fil.

Detta är ett automatiskt svar, vi svarar på ditt ärende så snart som
möjligt.

 

Avsändaren har bedömt att meddelandet inte innehåller någon
sekretessbelagd

information enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Med vänlig hälsning,

Sophia Prokki

Arkivhandläggare

Arkivservice

 

Trafikverket

BOX 810

781 28 Borlänge

Telefon 0771-921 921

[1]trafikverket.se

[2]Facebook I [3]YouTube I [4]LinkedIn I [5]Instagram

 

References

Visible links
1. http://www.trafikverket.se/
2. https://www.facebook.com/Trafikverket/
3. https://www.youtube.com/user/Trafikverket
4. https://www.linkedin.com/company/909441/
5. https://www.instagram.com/trafikverket/

The Swedish Transport Administration

9 Attachments

 • Attachment

  2023 127830 R rlig media f r b ttre trafiks kerhetsinformation och opinionsbildning.pdf

  487K Download View as HTML

 • Attachment

  2022141024 Anso kan Konsumentsto d och konsultation alkola s och alkoholma tare i trafik.pdf

  332K Download View as HTML

 • Attachment

  2022 141426 Anso kan Ro rlig media fo r ba ttre trafiksa kerhetsinformation och opinionsbildning.pdf

  744K Download View as HTML

 • Attachment

  2022 141541 Anso kan om projektbidrag organisationsbidrag till Trafikverket fo r 2023.MHF Ungdom Sign.pdf

  444K Download View as HTML

 • Attachment

  2023 45389 Ans kan Aktionspaket f r kad nykter och drogfri trafik.pdf

  284K Download View as HTML

 • Attachment

  2023 45403 Ans kan Rattfylleritips.pdf

  281K Download View as HTML

 • Attachment

  2023 127751 Riktade insatser f r kad b ltesanv ndning och b ttre s kerhetst nk hos prioriterade grupper.pdf

  311K Download View as HTML

 • Attachment

  2023 127784 Konsumentst d och konsultation alkol s och alkoholm tare i trafik.pdf

  392K Download View as HTML

 • Attachment

  2023 127792 Lokalt aktionspaket f r kad nykter och drogfri trafik.pdf

  375K Download View as HTML

Solveig Krook,

 

Bifogar enligt begäran de nio (9) ansökningar från MHF, enbart
huvuddokumenten, ett per ansökan, som är störst vad gäller de ansökta
beloppen under åren 2021-2024.

 

De uppgifter som tidigare begärts utlämnande har lämnats ut i det format
som är lämpligt för verket. Någon skyldighet därutöver, så som att sortera
uppgifterna på något särskilt sätt eller att dessa ska överlämnas med
något särskilt filformat, finns inte.

 

Vi har tidigare svarat på frågor om varför vi endast har polisanmält NTF
Riks, men inte NTFs länsförbund eller MHF. Vi har en kontinuerlig dialog
med både MHF och NTF kring vikten av att följa de skärpta rutiner som vi
har infört för hantering och redovisning av erhållna projektmedel. Vi
anser att vi härigenom gör det vi kan för att säkerställa att våra skärpta
rutiner följs av berörda parter. Om ni inte är nöjd med vårt svar eller
vårt agerande i denna fråga vill vi påtala möjligheten för er att själv
göra en polisanmälan eller att vända er till Justitieombudsmannen (JO) i
ärendet.

 

Med vänlig hälsning

Johan Lindberg
Trafikverket

För interna mejl gäller Trafikverkets interna konfidentialitetsnivå: 2
Intern. För externa mejl gäller konfidentialitetsnivå: 1 Ej känslig.
Avsändaren har bedömt att meddelandet inte innehåller någon
sekretessbelagd information enligt offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400).

 

Till Trafikverket,

Tack för ansökningshandlingarna.

Varför saknas ansökan om projektbidrag till ”Rattfylleritips” daterad 2023-04-14 i listan?

Varför finns inte heller ansökan om projektbidrag till ”Lokalt aktionspaket för ökad nykter och drogfri trafik. En del av den brottsförebyggande verksamheten i kommunerna.” daterad 2023-04-14 med i listan?

Helt uppenbart motsvarar inte verksamheten som avses i de två ansökningarna 2023 med namnet ” Konsumentstöd och konsultation alkolås och alkoholmätare i trafik” kriterierna för att vara ett projekt. Det handlar solklart om löpande verksamhet. Trots det har båda ansökningarna om projektmedel beviljats. Såvitt jag kan se har samma löpande verksamhet beviljats projektbidrag även 2021 (370000 kr) och 2022 (597480 kr). Hur försvarar Trafikverket detta?

Uppenbarligen kan inte heller den verksamhet som avses i de två ansökningarna med namnet ”Lokalt aktionspaket för ökad nykter och drogfri trafik. En del av den brottsförebyggande verksamheten i kommunerna.” anses motsvara kriterierna för att vara ett projekt. Det handlar solklart om löpande verksamhet. Detta avslöjar rentav namnet på ”projektet”! Trots det har åtminstone den ena ansökan om projektbidrag beviljats (den andra saknas som sagt i listan). Hur försvarar Trafikverket detta?

Som avslutning konstaterar jag att ni fortfarande inte besvarat de flesta av de viktiga rättsliga frågor jag tidigare har ställt. Jag har sett att samma frågor ställts av även andra engagerade efter mig och att ni inte heller gett dem ordentliga svar. Obegripligt för mig att ni inte verkar inse att detta skadar Trafikverket. Skulle ni bemöda er att verkligen svara, ordentligt, skulle ni säkert själva också snabbare kunna få avslut på dessa ärenden! Slöseri med skattemedel får många av oss att se rött. Och ännu rödare ser vi nog när vi upplever att våra synpunkter och frågor bara nonchaleras. I vart fall är det så för min del. Det tog också en god stund att tolka informationen ni gett i bara PDF-filer, irriterar helt i onödan!

Tycker ni borde låta någon kvalificerad jurist svara på de frågor som ställts av flera personer med anledning av er lämnade motivering att inte polisanmäla MHF. Åtminstone på dem! Den håller inte juridiskt och den är djupt orättvis. Jag syftar som ni säkert förstår främst på dessa ärenden:

https://handlingar.se/request/begar_att_...

https://handlingar.se/request/utredninga...

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Solveig Krook

The Swedish Transport Administration

Trafikverket har nu tagit emot ditt meddelande.

 

Vi kommer behandla ditt ärende så snart som möjligt.

 

Vill du anmäla akuta fel, skador eller hinder som kräver omedelbar åtgärd?
Ring oss på 0771 – 921 921. Vi har öppet dygnet runt, året om.

 

Med vänlig hälsning,

Trafikverket

 

The Swedish Transport Administration

1 Attachment

Solveig Krook,

 

Du saknade ett par projektansökningar i den lista som du tidigare har
fått. Det stämmer att några projektansökningar för 2023 saknades i listan.
Vi bifogar därför en PM som en komplettering av tidigare utlämnad
sammanställning, vilken omfattar projektansökningar från MHF och NTF som
ej beviljats medel under ansökningsomgång nummer 2 år 2023.

 

Du har även frågor kring de beslut som fattats om tilldelning av
projektbidrag. Vi beviljar bidrag till projekt som bäst bedöms bidra till
de transportpolitiska målen utifrån en samlad bedömning av inkomna
ansökningar och tillgängliga medel.

 

Med vänlig hälsning

Johan Lindberg
Trafikverket

För denna mejl gäller konfidentialitetsnivå: 1 Ej känslig. Avsändaren har
bedömt att meddelandet inte innehåller någon sekretessbelagd information
enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

 

Till Trafikverket,

Nåväl det förklarar ju de saknade ansökningarna i listorna. Tack Johan Lindberg.

Kan jag räkna med att ni återkommer med svar på de avgjort mycket viktigare och fortfarande helt obesvarade frågorna i fallet?

Jag tror de ställdes först av en Ola Malm, så jag kopierar nedan från hans inlägg https://handlingar.se/request/begar_att_...

Jag ser förresten i det att ni lovade besvara hans frågor den 18 april, alltså för nästan en månad sedan. Men ser också att ni fortfarande inte gjort det. Det kan väl inte vara så svårt!

Frågorna var som sagt:

Anser ni på Trafikverket att MHF kunde styrka sina faktiska kostnader?

Anser ni på Trafikverket att MHF följt bokföringslagen?

Som man kan förstå av sammanhanget fick ni dessa frågor efter att ni hade angett skälen för att polisanmäla NTF (jag kopierar igen, det ni skrev den 5 april):

"Den utredning som Trafikverket lät göra genom en auktoriserad
revisionsbyrå utifrån visselblåsningen mot NTF visade bl.a. att NTF Riks
inte har kunnat styrka sina faktiska kostnader. Baserat på tillgänglig
information bedömde revisionsbyrån att NTF Riks inte följer
bokföringslagen. Trafikverket har därefter polisanmält NTF Riks som är den
juridiska person som Trafikverket haft samarbete och avtal med."

Jag tar om frågorna en gång till så ska ni väl inte kunna missa dem!

Anser ni på Trafikverket att MHF kunde styrka sina faktiska kostnader?

Anser ni på Trafikverket att MHF följt bokföringslagen?

Samma frågor har som sagt upprepats av andra skribenter. När ni nu angett skälen för att polisanmäla NTF på det sätt ni gjort men inte MHF måste ni helt enkelt kunna svara.

Jag förstår förresten inte varför ni inte gjorde det mycket enklare för er. Det framgår ju av utredningarna att NTF medvetet och systematiskt redovisningsfuskade med arbetstid i projekt med skattepengar i bidrag! För vissa medarbetare handlade det ju om flera hundra procent står det ju i er egen rapport. Jag föredrar alltid klarspråk men kanske vill ni skydda och skona inblandade personer?

Med vänlig hälsning,

Solveig Krook

The Swedish Transport Administration

Trafikverket har nu tagit emot ditt meddelande.

 

Vi kommer behandla ditt ärende så snart som möjligt.

 

Vill du anmäla akuta fel, skador eller hinder som kräver omedelbar åtgärd?
Ring oss på 0771 – 921 921. Vi har öppet dygnet runt, året om.

 

Med vänlig hälsning,

Trafikverket

 

We don't know whether the most recent response to this request contains information or not – if you are Solveig Krook please sign in and let everyone know.