We don't know whether the most recent response to this request contains information or not – if you are Uppenbar Pseudonym please sign in and let everyone know.

Bidrag till Propell sen 2004

We're waiting for Uppenbar Pseudonym to read a recent response and update the status.

Uppenbar Pseudonym

Till Hudiksvalls kommun,

Jag önskar en översikt över alla bidrag till Propell https://propell.se/ sen 2004 samt en lista på handlingar som omnänmnar detta bolag från diariet så långt tillbaka det går.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

kommun@hudiksvall.se, Hudiksvall Municipality

Detta meddelande skickas ut automatiskt.

Tack för ditt e-postmeddelande. E-postkontot bemannas alla helgfria
vardagar.

Vänligen uppmärksamma att inkommande post och e-post till kommunen blir
allmän handling, enligt offentlighets- och sekretesslagen. Det innebär att
uppgifter som sänds in till oss kan komma att lämnas ut till någon annan
som begär att få ta del av dem, om inte särskilda sekretessregler gäller.

Kommunledningsförvaltningen, servicecenter
[1][Hudiksvalls kommun e-postadress för begäran om allmän handling]

Hudiksvalls kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 4
824 80 Hudiksvall
Växel: 0650-190 00
[2]hudiksvall.se
[3]facebook.com/hudiksvallskommun

Hudiksvalls kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med
dataskyddsförordningen och kompletterande dataskyddsregler. Besök gärna
[4]hudiksvall.se/personuppgifter[5]länk till annan webbplats för att läsa
mer om kommunens hantering av personuppgifter.

References

Visible links
1. mailto:[Hudiksvalls kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
2. länk till annan webbplats
http://www.hudiksvall.se/
3. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
https://www.facebook.com/hudiksvallskomm...
4. länk till annan webbplats
http://www.hudiksvall.se/personuppgifter
5. http://www.hudiksvall.se/personuppgifter

Kaulich, Magnus, Hudiksvall Municipality

1 Attachment

Hej!
Här kommer en lista över utbetalningar vi kan hitta när vi söker på detta företag.

Vänliga hälsningar

Magnus Kaulich
Ekonom
Ekonomienheten
________________________________________ 
HUDIKSVALLS KOMMUN
Trädgårdsgatan 4
824 30 Hudiksvall

Dir: 0650-19116
Växel: 0650-19000
Hudiksvall.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: [e-postadress] <[e-postadress]>
Skickat: den 20 mars 2024 14:20
Till: Kaulich, Magnus <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Bidrag till Propell sen 2004
Prioritet: Hög

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: [Hudiksvalls kommun e-postadress för begäran om allmän handling] <[Hudiksvalls kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Skickat: den 20 mars 2024 14:16
Till: [e-postadress]
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Bidrag till Propell sen 2004
Prioritet: Hög

Kan ni besvara nedan?

Hälsningar
Mandy Eriksson Neu
Centraldiariet
Hudiksvalls kommun
Tele nr: 0650-191 40
[e-postadress]
[e-postadress]

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Uppenbar Pseudonym <[Registrators #2166 e-postadress]>
Skickat: den 20 mars 2024 11:51
Till: [Hudiksvalls kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Bidrag till Propell sen 2004

Till Hudiksvalls kommun,

Jag önskar en översikt över alla bidrag till Propell https://smtp.hudiksvall.se/fmlurlsvc/?fe... sen 2004 samt en lista på handlingar som omnänmnar detta bolag från diariet så långt tillbaka det går.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://smtp.hudiksvall.se/fmlurlsvc/?fe...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2166 e-postadress]

Är [Hudiksvalls kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Hudiksvalls kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://smtp.hudiksvall.se/fmlurlsvc/?fe...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://smtp.hudiksvall.se/fmlurlsvc/?fe...

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Uppenbar Pseudonym

Till Hudiksvalls kommun,

Kan jag få listan från diariet också?

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

kommun@hudiksvall.se, Hudiksvall Municipality

Hej!

Vi förstår inte riktigt vad det är du efterfrågar. "Listan från diariet" - vad syftar du på med det?
Utveckla gärna din begäran så ska vi se hur vi kan hjälpa dig.

Med vänlig hälsning
Registrator
Hudiksvalls kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 4
824 80 Hudiksvall
Växel: 0650-190 00
hudiksvall.se
facebook.com/hudiksvall
Hudiksvalls kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen och kompletterande dataskyddsregler. Besök gärna hudiksvall.se/personuppgifter för att läsa mer om kommunens hantering av personuppgifter.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Uppenbar Pseudonym <[FOI #2166 email]>
Skickat: den 27 mars 2024 10:05
Till: [Hudiksvall Municipality request email]
Ämne: Re: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Bidrag till Propell sen 2004

Till Hudiksvalls kommun,

Kan jag få listan från diariet också?

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

-------------------------------------------------------------------
Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://smtp.hudiksvall.se/fmlurlsvc/?fe...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #2166 email]

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://smtp.hudiksvall.se/fmlurlsvc/?fe...

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Uppenbar Pseudonym

Till [email address],

"en lista på handlingar som omnänmnar detta bolag från diariet så långt tillbaka det går." skrev jag i första meddelandet. Jag önskar alltså ett utdrag ur diariet på handlingar som rör propell.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,

Uppenbar Pseudonym

kommun@hudiksvall.se, Hudiksvall Municipality

Hej igen,
Nuvarande diarium för Hudiksvalls kommunstyrelse inkluderar allmänna handlingar från 2005 till idag. När jag söker på ordet "propell" får jag träff på två handlingar enligt nedan.

- Diarienummer 2013-352-141, "Samverkansavtal Hudiksvalls kommun Fiber Optic Valley om Propell"
- Diarienummer 2022-696-38, "13352–141 Avtal Propell - Hudiksvalls kommun o Fiber Optic Valley"

Jag vidarebefordrar din begäran till Hudiksvalls kommunarkiv avseende sökning för året 2004.
_________________________

Med vänlig hälsning
Registrator

Hudiksvalls kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 4
824 80 Hudiksvall
Växel: 0650-190 00
hudiksvall.se
facebook.com/hudiksvall
Hudiksvalls kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen och kompletterande dataskyddsregler. Besök gärna hudiksvall.se/personuppgifter för att läsa mer om kommunens hantering av personuppgifter.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Uppenbar Pseudonym <[Registrators #2166 e-postadress]>
Skickat: den 17 april 2024 10:07
Till: [Hudiksvalls kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
Ämne: Re: Sv: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Bidrag till Propell sen 2004

Till [Hudiksvalls kommun e-postadress för begäran om allmän handling],

"en lista på handlingar som omnänmnar detta bolag från diariet så långt tillbaka det går." skrev jag i första meddelandet. Jag önskar alltså ett utdrag ur diariet på handlingar som rör propell.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,

Uppenbar Pseudonym

show quoted sections

We don't know whether the most recent response to this request contains information or not – if you are Uppenbar Pseudonym please sign in and let everyone know.