Post and Telecom Authority

A public authority, also called PTS

2 requests
Hej, Bifogat är en förteckning över postnummer och postorter avseende postnummer som har en geografisk koppling, vilket är det som finns tillgängli...
Hej! Här kommer Post- och telestyrelsens arkivbeskrivning. Den har till uppgift att uppfylla både 1) och 2) nedan. Dokumentet är reviderat i våras. U...

Only requests made using handlingar.se are shown. ?