Uppenbar Pseudonym

Till Region Gävleborg,

Jag önskar en översikt över alla bidrag till Propell https://propell.se/ sen 2004 samt en lista på handlingar som omnämner detta bolag från diariet så långt tillbaka det går.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

Region Gävleborg

Hej!
Ditt e-postmeddelande har kommit till den officiella e-postadressen för
Region Gävleborg.
Vi öppnar e-posten regelbundet under kontorstid på helgfria vardagar.

Vid akuta situationer, ring 112.

Vi kommer att behandla den information som inkommer i enlighet med
offentlighets- och sekretesslagen.

Detta innebär att vissa handlingar utgör så kallade allmän handling som
Region Gävleborg ska lämna ut på begäran. Före utlämnandet genomförs en
sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen.

 

 

Hälsningar
Registrator
_____________________________
[1]www.regiongavleborg.se

Region Gävleborg
Regionstab
Enhet för informationsförvaltning

Tillsammans skapar vi goda utsikter för ett livskraftigt Gävleborg

::::::::::::::::::::::::

 

 

De personuppgifter som du lämnar till oss via e-post kan komma att sparas
och behandlas i enlighet med Region Gävleborgs principer för dataskydd.
[2]www.regiongavleborg.se/dataskydd

References

Visible links
1. http://www.regiongavleborg.se/
2. http://www.regiongavleborg.se/dataskydd/

Region Gävleborg

Hej!
Ditt e-postmeddelande har kommit till den officiella e-postadressen för
Region Gävleborg.
Vi öppnar e-posten regelbundet under kontorstid på helgfria vardagar.

Vid akuta situationer, ring 112.

Vi kommer att behandla dina uppgifter i enlighet med offentlighets- och
sekretesslagen.
Notera att vid en begäran av allmän handling kan dina uppgifter komma att
lämnas ut om de inte omfattas av sekretess.

För att se vår hantering av personuppgifter, se [1]behandling av
personuppgifter inom Region Gävleborg

Hälsningar
Registrator
_____________________________
[2]www.regiongavleborg.se

Region Gävleborg
Regionstab
Enhet för informationsförvaltning

Tillsammans skapar vi goda utsikter för ett livskraftigt Gävleborg

De personuppgifter som du lämnar till oss via e-post kan komma att sparas
och behandlas i enlighet med Region Gävleborgs principer för dataskydd.
[3]www.regiongavleborg.se/dataskydd

References

Visible links
1. https://www.regiongavleborg.se/om/behand...
2. http://www.regiongavleborg.se/
3. http://www.regiongavleborg.se/dataskydd/

Kommentarer omfattas inte av vårt utgivningsbevis. Du ansvarar själv för dina artikelkommentarer. Uppenbar Pseudonym lämnade en anteckning ()

Bakgrund:
https://twitter.com/ChPalme/status/17694...
"Christian Palme 🇸🇪🇺🇦🇨🇿
@ChPalme
Titta på den bisarra verksamheten "Propell" i din egen hemstad Hudiksvall. Totala bidragsentreprenörer, levererar nada, men får stora bidrag från kommunen, Vinnova o.a. bidragsgivare. Närmast stöld."

Region Gävleborg

1 Bilaga

Hej,

Bifogat finns lista över handlingar som innehåller Propell, sökningen gäller från 2015 och framåt. Är du intresserad av att söka efter äldre handlingar så kontakta oss igen. Vi har vidarebefordrat frågan om bidrag till Regionalutvecklingsförvaltning och dom kommer kontakta dig.

Med vänlig hälsning
Linn Tovnell
______________________________
Huvudregistrator
Centraldiariet

Region Gävleborg

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Uppenbar Pseudonym <[Registrators #2167 e-postadress]>
Skickat: den 20 mars 2024 11:53
Till: Diariet LG, Gävle <[Region Gävleborg e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Bidrag och handlingar, Propell innovationshub

Till Region Gävleborg,

Jag önskar en översikt över alla bidrag till Propell https://propell.se/ sen 2004 samt en lista på handlingar som omnämner detta bolag från diariet så långt tillbaka det går.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2167 e-postadress]

Är [Region Gävleborg e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Region Gävleborg? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------
De personuppgifter som du lämnar till oss via e-post kan komma att sparas och behandlas i enlighet med Region Gävleborgs principer för dataskydd.
http://www.regiongavleborg.se/dataskydd<http://www.regiongavleborg.se/dataskydd/>

Kommentarer omfattas inte av vårt utgivningsbevis. Du ansvarar själv för dina artikelkommentarer. Uppenbar Pseudonym lämnade en anteckning ()

Jag noterar att det i listan över handlingar verkar saknas ett dokument som beskriver förhållandet mellan propell och regionen.

Det saknas även protokoll med beslut.

Gissningsvis finns information om beslut som rör den här verksamheten i regionfullmäktiges protokoll.

Vi skulle behöva ett digitalt beslutssystem som läser in alla fullmäktiges protokoll och gör dem sökbara på tvären av alla kommuner och regioner.

Det skulle öka transparensen om vad som beslutats och varför och till vilken nytta och göra det enklare att hitta tex alla beslut kopplade till propell.

I dagsläget är det helt oklart vilken nytta den här verksamheten bidrar med för medborgarna i regionen.

Det är även helt oklart vilka mål som regionen och de andra bidragsgivare satt upp. Det är också oklart om målen följts upp eller om vi struntar i om biståndet ger den avsedda nytta/samhällseffekt.

Exempel på mål:
huben ska verka för att stödja minst x företag per år
Huben ska redovisa den årliga ekonomiska utvecklingen i de företag de haft kontakt med. Dvs hubens nytta mäts i om de företag de stödjer faktiskt kommer nånvart eller om de bara står och stampar och inte växer.
Huben ska verka för ett starkt lokalt företagsklimat genom att x innan y

Alla dessa mål ska såklart vara mätbara. Då kan bidragsgivarna inför beslut om fortsatt stöd avgöra om det är värt skattepengarna eller inte.

Region Gävleborg

20 Bilagor

Hej!

Här kommer begärd information ang Propell innovationsnod.

 

Med vänlig hälsning

Carina Löfgren

______________________________

Avdelningschef

+4626650236

+46703888900

[1][e-postadress]

[2]www.regiongavleborg.se

 

Region Gävleborg

Regional utvecklingsförvaltning

Näringsliv och innovation

 

Tillsammans skapar vi plats för din framtid

 

De personuppgifter som du lämnar till oss via e-post kan komma att sparas
och behandlas i enlighet med Region Gävleborgs principer för dataskydd.
[3]www.regiongavleborg.se/dataskydd

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://www.regiongavleborg.se/
3. http://www.regiongavleborg.se/dataskydd/

Kommentarer omfattas inte av vårt utgivningsbevis. Du ansvarar själv för dina artikelkommentarer. Uppenbar Pseudonym lämnade en anteckning ()

Jag noterar att följande mål i dokumentet MIGHTY och motsvarande mål för T-Rex inte är SMARTA eller mätbara.

Det här är en risk. Det betyder nämligen att det blir svårt eller omöjligt att i efterhand se om projektet lyckades eller inte. På ett strukturellt plan finns en risk att skattemedel satsas på projekt som aldrig uppnår den avsedda effekten.

"Vad projektets aktiviteter ska leda till för målgruppen på kort sikt:
- En Europeisk Digital Innovation Hub har etablerats genom MIGHTY.
- Målgruppernas insikter om digitalisering och hållbarhet som möjliggörare för varandra
har ökat (twin transition)
- MIGHTY är uppkopplat mot övriga EDIH och därmed DIGITAL. Regionala företag tar del
av det erbjudande som EU's nätverk av EDIH erbjuder. De Inblandade regionerna
samarbetar.
- MIGHTY har säkerställt att medel som riktas till EDIH landar i Norra Mellan Sverige (och
senare även Mellersta Norrland).
- Tillgång till stöd i relation till testning/prototypframtagning/pilotering har ökat.
- Samverkansarenor är skapade - tvärsektoriellt samarbete mellan offentlighet, företag, i
olika branscher, forskning och civilsamhälle - quadrupel helix-modellen.
- Nya processer framtagna för företag och organisationer
MIGHTY bidrar till att:
- Målgrupperna tar del av kompetens och tjänster med utgångspunkt i artificiell
intelligens, högpresterande datorer och cybersäkerhet för teknisk utveckling.
- Organisatorisk mognad och kompetenshöjning i målgrupperna.
- Ökat överregionalt samarbete med de övriga inblandade regionerna och dess aktörer.
- Vi ser ett ökat deltagande av människor med olika kön, ålder och bakgrund i aktiviteter
och arbetsgrupper."

Jag önskar mig att våra folkvalda representanter säkerställer att alla mål i alla projektansökningar är mätbara som minimum och helst uppfyller alla kriterier för smarta mål.

Uppenbar Pseudonym

Till Region Gävleborg,

Jag saknar en sammanställning över fakturor eller utbetalningar kopplade till propell eller projekt där propell medverkar på något sätt.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

Region Gävleborg

Hej!
Ditt e-postmeddelande har kommit till den officiella e-postadressen för
Region Gävleborg.
Vi öppnar e-posten regelbundet under kontorstid på helgfria vardagar.

Vid akuta situationer, ring 112.

Vi kommer att behandla den information som inkommer i enlighet med
offentlighets- och sekretesslagen.

Detta innebär att vissa handlingar utgör så kallade allmän handling som
Region Gävleborg ska lämna ut på begäran. Före utlämnandet genomförs en
sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen.

 

 

Hälsningar
Registrator
_____________________________
[1]www.regiongavleborg.se

Region Gävleborg
Regionstab
Enhet för informationsförvaltning

Tillsammans skapar vi goda utsikter för ett livskraftigt Gävleborg

::::::::::::::::::::::::

 

 

De personuppgifter som du lämnar till oss via e-post kan komma att sparas
och behandlas i enlighet med Region Gävleborgs principer för dataskydd.
[2]www.regiongavleborg.se/dataskydd

References

Visible links
1. http://www.regiongavleborg.se/
2. http://www.regiongavleborg.se/dataskydd/