Begäran har inkommit till Region Västernorrland  om utlämnande av 22RS10220-33 Rutin våld i nära relation Premicare Översändes härmed   Med...
Hej! Bifogar den information vi hittat enligt din begäran. Med vänlig hälsning Registrator REGION VÄSTERNORRLAND Område Stöd och samordning R...
Hej,   Bifogar prisbilaga, uppdelning per område samt tillfällig ändring av pris.   Med vänlig hälsning Inköp och Upphandling Region Väster...
Avdelningar som öppna data
Uppföljning skickades till Region Västernorrland av Uppenbar Pseudonym den .

Lyckades delvis.

Till Ann Holmström, FYI: Den här datan är på nivå 2. Se denna konversation om varför länkad data är stt föredra framför en död lista som bara blir ä...
Hej,   Är det regionens avtal för bemanning läkare och sjuksköterskor som du är intresserad av?   Regionen har avtal med 68 st bolag avseende...
Leverantörsreskontra för september 2022
Svar från Region Västernorrland till Jonas Bränning den .

Framgångsrik.

  Ditt ärende har nu kommit fram till Ekonomiserviceenheten. Vi hanterar ärendet senast dagen efter ankomsten eller påföljande vardag.   Med vän...

Endast förfrågningar som görs med hjälp av Handlingar.se visas. ?