Avdelningar som öppna data

Svar på denna begäran är mycket försenad. Enligt lag och under alla omständigheter så borde Region Västernorrland ha svarat vid det här laget (detaljer). Du kan överklaga genom begär en intern granskning.

Till Region Västernorrland,

Jag skulle vilja ta del av öppna data om vilka avdelningar som finns inom vården i Region Västernorrland.

Jag begär detta enligt öppna datalagen och ni har 4 veckor på att lämna ut om datan finns vilket jag gissar att den gör eftersom ni använder ekonomistyrningssystem och då måste ni veta vilka avdelningar ni har och inte har.

Jag önskar mig att ni underhåller och ger ut denna data som en öppen offentlig datamängd som uppdateras och förbättras över tid så jag kan bygga system som använder er datamängd som en tillförlitlig källa.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

fb.region.västernorrland, Region Västernorrland

Ditt meddelande har kommit till Region Västernorrlands diarium.
Meddelandet öppnas under dagen eller nästkommande vardag vid helgdag.
Därefter fördelas det till handläggare/enhet/vårdenhet.

Aktuell information om vaccination mot covid-19 finns alltid på
[1]Vaccination mot covid-19 - 1177 Vårdguiden.

Om du önskar kontakta vården, rekommenderar vi i första hand att du gör
det direkt genom [2]1177s säkra e-tjänster. På 1177.se "[3]Hitta Vård"
finns även övrig kontaktinformation om man inte har möjlighet att använda
e-tjänsterna som erbjuds.

 

Med vänlig hälsning

Registrator

Diariet

Region Västernorrland

References

Visible links
1. https://www.1177.se/Vasternorrland/sjukd...
2. https://www.1177.se/Vasternorrland/om-11...
3. https://www.1177.se/Vasternorrland/hitta...

fb.region.västernorrland, Region Västernorrland

Ditt meddelande har kommit till Region Västernorrlands diarium.
Meddelandet öppnas under dagen eller nästkommande vardag vid helgdag.

Därefter fördelas det till handläggare/enhet/vårdenhet.

Med vänlig hälsning

Registrator