Bläddra och sök bland förfrågningar

Omkring 203 förfrågningar funna

Hej Sara, Jag uppfattar det som att du söker kommunens handlingar och får då hänvisa dig till denna adress [e-postadress]. Vänliga hälsningar Maria...
Varumärken inom IT-infrastruktur
Svar från Totalförsvarets forskningsinstitut, Foi till Emelie den .

Inväntar klassificering.

Hej, Bifogat finner du efterfrågat beslut. Med vänliga hälsningar, ________________________________ Kaj Calissendorff Jurist Forskningsstöd FOI Tot...
Hej Sara, Tack för din fråga. Jag bifogar den efterfrågade handlingen nedan. Med vänliga hälsningar Registrator Box 14095, 104 41 Stockholm Besöksa...
Hej! Bifogar här en länk till den information du söker. https://dalarnasmuseum.se/om-museet/organisation/ Med vänlig hälsning Anna Brorsson Ad...
Det här är inte till oss. Hälsningar STIFTELSEMEDEL.SE Tor-Björn Willberg Skickat i all hast från luren...
Hej Sara. Vi arkiverar enligt vår dokumenthanteringsplan. Avtal förvaras i en diariemapp. De avtal som kommer i pappersform skannas in och förvar...
Hej! Här kommer den senaste versionen av Västerbottens museum arkivbeskrivning. Det kommer att ske en uppdatering av den nu i december, så meddela om...
Hej! Bifogat finns Arkivbeskrivning för Forum för levande historia. Med vänliga hälsningar, Maja Hallerfors Arkivarie och registrator telefon: +46...
Hej!   Regionmuseet Skåne är en stiftelse och inte en del av Kristianstads kommun, så om du söker kommunens arkivbeskrivning får du den genom att...
Hej, Du har skrivit till myndigheten Statens museer för världskultur som inte är en kommun. Vill du ändå begära ut dessa handlingar? Vänliga hälsnin...
Hej! Vi har emottagit din begäran om " kommunens arkivbeskrivning och/eller beskrivning av organisationens allmänna handlingar". Nu har du mejlat ett...
Arkivbeskrivning eller beskrivning av verksamhetens allmänna handlingar
Svar från Moderna Museet till Sara Kleppe den .

Inväntar klassificering.

Hej, Bifogar önskad handling. Registrator Moderna Museet Skeppsholmen, Stockholm Tel: +46 8 5202 3672 Mob: +46 733 060 950 Adress/Postal address: Bo...
Hej Sara, Jag jobbar för närvarande på en uppdatering av museets arkivbeskrivning då nuvarande är över 20 år gammal. Kärnan i den är på många sett den...
Hej! Västergötlands museums arkivbeskrivningar finns på vår hemsida: https://vastergotlandsmuseum.se/samlingar/arkiv/vara-arkiv/ Arkivförteckningarna ö...
Mail
Svar från Sjöbo kommun till Stine Christophersen den .

Försenad.

Hej Sjöbo kommun har tagit emot er begäran och kommer inom kort att återkomma med handlingar.   Med vänlig hälsning Susanne Helgason  Förskole...
Lönelista med samtliga anställda på DIGG
Svar från Myndigheten för digital förvaltning till Martin Nilsson den .

Inväntar klassificering.

  Hej, Vänligen se bifogad handling.   Med vänlig hälsning | Kind regards,   Registrator | Enheten för kundservice Registrar | Customer s...
Hej Sara, Bifogar SMTM:s arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan. Allt gott, Jonna Kindestam Registrator och administrativt stöd / Senior Regi...
Arkivbeskrivning eller beskrivning av verksamhetens allmänna handlingar
Svar från Nationalmuseum till Sara Kleppe den .

Inväntar klassificering.

Hej Sara, Här kommer länk till Nationalmuseums arkivbeskrivning: https://www.nationalmuseum.se/assets/Dokument/Arkivbeskrivning-NM-2018.pdf Den finns t...
Hej, Bifogat finner du arkivbeskrivning för Statens centrum för arkitektur och design (ArkDes). Vänliga hälsningar Registrator Statens centrum för a...
Hej Sara,   Tack för ditt mejl och förfrågan om allmän handling.   Nedan länk är en beskrivning av verksamhetens allmänna handlingar.   htt...
Hej Här kommer den arkivbeskrivning som finns för närvarande. Det pågår ett arbete med att ta fram en ny arkivredovisning som beräknas vara klar nästa...
Hej, Det här är en automatisk bekräftelse på att vi har mottagit ditt mail! Östergötlands museum faller under offentlighetsprincipen, vilket innebä...
Hej!   Tack för att du kontaktat Blekinge museum!  Vanligen återkopplar vi samma dag eller närmaste vardag efter helger.    Aktuella öppettid...
Jag skulle vilja begära ut kommunens arkivbeskrivning och/eller beskrivning av organisationens allmänna handlingar. Om den finns på er hemsida så räc...
Jag skulle vilja begära ut kommunens arkivbeskrivning och/eller beskrivning av organisationens allmänna handlingar. Om den finns på er hemsida så räc...