Bläddra och sök bland förfrågningar

Omkring 308 förfrågningar funna

Hej!   Vi har tagit fram från vår leverantörsreskontra de uppgifter som finns om utbetalda belopp från Region Dalarna. Av bifogade dokument fram...
Fakturaunderlag stomkompletteringsentreprenad slussen bussterminal
Tydliggörandet skickades till Exploateringskontoret av Joel K den .

Inväntar svar.

Till Funktion EXPL Slussen, Hej igen! Jag skulle vilja gå vidare med att begära ut underlag för maj 2023 samt nov 2023. Jag är införstådd i att des...
Lexin som öppna data
Svar från Institutet för språk och folkminnen till Uppenbar Pseudonym den .

Inväntar klassificering.

Hej, Lexin finns nu tillgängligt som öppna data via denna länk. https://sprakresurser.isof.se/lexin/ Observera att ISOF inte äger rättigheterna till...
Bidrag till MHF och/eller NTF
Svar från Region Stockholm till Lennart Berg (Konto avstängt) den .

Inväntar klassificering.

Angående begäran om allmän handling Du har begärt att få ta del av allmänna handlingar från trafikförvaltningen i Region Stockholm. Din begäran avse...
Metadata om naturvårdsverkets öppna datamängder
Svar från Naturvårdsverket till Uppenbar Pseudonym den .

Inväntar klassificering.

Hej! Tack för din begäran om en maskinläsbar fil med metadata för Naturvårdsverkets öppna datamängder. Naturvårdsverket har tre olika metadatakatalo...
Fluoxetin toxicitet
Svar från Läkemedelsverket till Arvid Löfgren den .

Inväntar klassificering.

Hej, Baserat på din begäran så har vi hittat följande bilagor som lämnas ut i sin helhet. Läkemedelsverket Namn Peter Thorildsson Titel Registrat...
Paraquat Documentation Request
Svar från Statens jordbruksverk till Zoe Brewin den .

Inväntar klassificering.

Jordbruksverket har tagit emot ditt meddelande. Vi läser inkommande e-post varje arbetsdag. I princip blir all post till Jordbruksverket allmän hand...
Reports on incidents relating to wolf hunting in Sweden
Svar från Polismyndigheten till Ms mills den .

Inväntar klassificering.

Hi, We have no information about which persons or groups of persons have committed crimes in Sweden. This is not available in our statistical systems....
Dear Mr de Bengy,   Regarding your requests for information pertaining to Gavi and the Global Fund to Fight Giv/Aids, TB and Malaria – please find...
Statistik på användning av elchockvapen
Svar från Polismyndigheten till Uppenbar Pseudonym den .

Inväntar klassificering.

Hej! Här kommer ett svar som efterfrågas på följdfrågan från Uppenbar Pseudonym: Vid avrapporteringen i våldshjälpmedelsrapporten kryssar men i fält...
Lönelista med samtliga anställda
Svar från E-Hälsomyndigheten till Martin Nilsson den .

Inväntar klassificering.

Hej, Här kommer önskad handling bifogad i samma format som du fick den 17 november. Hör gärna av dig om du har några frågor eller funderingar så svara...
Lönlista
Svar från Inera AB till Sahar Amdouni den .

Inväntar klassificering.

Hej, Vi har inga "Informatiker" eller "Hälsoinformatiker" så jag bifogar bara heltidslöner för de Informationsarkitekter vi har anställda. Informati...
Uppföljning status SFS 1999:175
Begäran till Regeringskansliet av Magnus Sälgö. Kommenterad av Magnus Sälgö den .

Inväntar intern granskning.

Verkar som denna förfrågan gett upphov till Ju2023/02684 - Uppdrag om en säker och effektiv tillgång till rättsinformation https://github.com/salg...
Hej!   Vi har respekt för att 46 % av en projektbudget kan vara utmanande att finansiera. Att söka samverkan med andra organisationer som kanske k...
Arkivbeskrivning
Svar från Polismyndigheten till Uppenbar Pseudonym den .

Inväntar klassificering.

Hej igen! Jag ber om ursäkt men jag hänvisade till fel lagrum i tidigare meddelande. Det ska vara 2 kap. 16 § tryckfrihetsförordningen och inget annat...
Kopia på avtal med turistbussföretaget Ocean Bus
Svar från Stockholms stad till Jonas Malm den .

Inväntar klassificering.

Hej Stockholms stads organisation för inköp och upphandling är decentraliserad och ansvaret för försörjningen till den verksamheten ligger i stor utst...
Hej, Det avtal vi har med ME-skolan ligger i vår avtalsdatabas. Direktlänkarna är: https://www.e-avrop.com/skelleftea/e-Avtal/Agreement.aspx?docid...
Kostnadsestimat för AI Sweden's "AI-strategi för Sverige"
Uppföljning skickades till Lindholmen Science park av David Svensson den .

Mycket sena.

Jag har nu fått vänta länge på att få svar på detta ärende, så jag passar på att påminna er. Med vänlig hälsning, David Svensson
Hej, jag är på utbildning och sedan ledig. Åter på kontoret 2024-05-13. Vid brådskande ärenden, kontakta [e-postadress].     Med vänlig hälsning...
Riktlinjer för elchockvapen
Svar från Polismyndigheten till Uppenbar Pseudonym den .

Lyckades delvis.

Hej,   Skickar än en gång det du har efterfrågat om riktlinjer för elchockvapen. Det finns ingen riktlinje på området utan det som styr Polismyndi...
Jag noterar: * MSB har endast kontrollerat 100 skyddsrum utav 65k totalt under 2023. Med den takten så tar det 650 år att kontrollera alla. * MSB har...
Detta är ett automatsvar från Polismyndigheten. Vi har mottagit ditt e-brev. Brevlådan öppnas under kontorstid varje helgfri måndag till fredag. Om d...
Förfrågan om enskilda skyddsrum
Uppföljning skickades till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (msb) av Uppenbar Pseudonym den .

Lyckades delvis.

Till Skyddsrum, Jag saknar handlingar eller information om resterande skyddsrum. Ska jag förstå det så att ni aldrig har kontrollerat dessa skyddsrum...
Representationsuppgifter mm
Svar från Exploateringskontoret till VB den .

Inväntar klassificering.

Hej!   Er begäran om handlingar skickades till ansvarig avdelning som nu har återkommit och meddelar att: Det finns inga representationsuppgifte...
Hej David,   Bifogat finner du IOP från 2021 mellan Norrtälje kommun och Stockholms Stadsmission, i enlighet med din begäran.   Jag önskar dig...