Paraquat Documentation Request

Svar på denna begäran är mycket försenad. Enligt lag och under alla omständigheter så borde Statens jordbruksverk ha svarat vid det här laget (detaljer). Du kan överklaga genom begär en intern granskning.

Dear Sir or Madam:

This is a request under the Public Access to Information and Secrecy Act.

Our firm is investigating claims by American individuals who have been diagnosed with Parkinson’s Disease or suffered other serious injuries after dermal or inhalation exposure to Paraquat.

I hereby request that a physical copy of the following documents be provided to me: any Ministry of Agriculture documentation regarding the ban on Paraquat. Additionally, I request that these documents be authenticated and certified as a true copy by the Ministry of Agriculture.

Pursuant to the terms of the Public Access to Information and Secrecy Act, we will pay for copying when you have informed us of the cost. We will pay for any retrieval cost if we are informed of those costs prior to your having incurred them.

Please note that this request deserves expedited review because it is related to an issue of government integrity impacting public health. Please contact the undersigned if you have any questions regarding the scope of the request or the costs of retrieval and copying.

Thank you for your time and attention to this matter.

jordbruksverket@jordbruksverket.se, Statens jordbruksverk

1 Bilaga

Jordbruksverket har tagit emot ditt meddelande. Vi läser inkommande e-post
varje arbetsdag.

I princip blir all post till Jordbruksverket allmän handling. Det innebär
bland annat att allmänheten och massmedier normalt har rätt att ta del av
innehållet i ditt meddelande.

När du kontaktar Jordbruksverket och lämnar dina personuppgifter kommer vi
att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen.

Med vänlig hälsning

Tel: 036 -15 50 00 / e-post: [Statens jordbruksverk e-postadress för begäran om allmän handling] /
Postadress: 551 82 Jönköping / Besöksadress: Skeppsbrogatan 1 /
www.jordbruksverket.se