Bläddra och sök bland förfrågningar (page 3)

Omkring 314 förfrågningar funna

Hej! Jag kan ta fram uppgifterna som du eftersöker (infektionsavdelningen på Södersjukhuset), är det enbart yrkeskategori och lön du är intresserad a...
Generaldirektörens instagramposter

Inväntar klassificering.

Hej igen,   I den ifrågavarande begäran om utlämning av allmän handling så har MSB lämnat ut handling i den form och det skick vi förvarar handlin...
Lönestatestik
Svar från Fortifikationsverket till Per Lind den .

Framgångsrik.

Hej,   Tack för din förfrågan om allmän handling.   Bifogar efterfrågad lönestatistik.   Med vänlig hälsning Caroline Hein Hr-Administrat...
Till Registrator, Tack för ert svar. Jag inser att jag inte kommer längre, åtminstone inte just hos Riksrevisionen, för att få statens utlåtande om...
Jag noterar att det i protokollet inte framgår ett enda skäl till varför detta beslutats. Det skulle vara intressant att undersöka vilka underlag som...
#=-  Answer above this line  -=#  Hej Anders, Här kommer de fakturor som vi fått från respektive klubb. Hälsningar Lotta  Återstår det frågor k...
Ärendehantering
Svar från Marks kommun till Sandra Brych den .

Mycket sena.

Hej, tack för ditt mail till kontaktcenter i Marks kommun. Ditt mail har vidaresänts till berörd förvaltning för besvarande. Med vänlig hälsning Marie...
Ärendehantering
Svar från Socialstyrelsen till Sandra Brych den .

Inväntar klassificering.

Hej, Tack för ditt mejl till Socialstyrelsen. Vi måste be dig om att förtydliga vilka allmänna handlingar det är som du begär ut innan vi kan gå vida...
Lönelista skolpersonal/lärare
Svar från Sollentuna kommun till Louise Ahlin den .

Framgångsrik.

Hej, Nedan är begärd lönelista.   OrgResultatenhet Kategoritext Heltidslön Tegelhagens Förstelärare 53850 skola Tegelhagens Förstelärare 54900...
Ang. kommunens överskottslikviditet
Svar från Härnösands kommun till Uppenbar Pseudonym den .

Informationen fanns ej.

Hej! Det finns inte någon sådan handling i kommunen. Med vänlig hälsning Härnösands kommun -----Ursprungligt meddelande----- Från: Uppenbar Pseud...
Begäran om barnrättsarbete
Svar från Härnösands kommun till Uppenbar Pseudonym den .

Lyckades delvis.

Se svar enligt önskemål och bifogad handling: Vi har via sökorden "barnrätt" och "barnrättsarbete" inga dokument att lämna ut. Det finns heller inte...
Önskan om att ta del av fakturor från Hello Future
Svar från Kungsbacka kommun till J Hammarlund den .

Framgångsrik.

          Varsågod.       Från: J Hammarlund <[1][Registrators #2146 e-postadress]> Skickat: den 23 februari 2024 14:37 Till: [2][K...
Önskan om att ta del av faktura från Hello Future
Svar från Skövde kommun till J Hammarlund den .

Framgångsrik.

Hej!   Vanligtvis är rutinen vid externa förfrågningar att vi skickar fakturakopior via postgång. Men eftersom det bara avser en fakturakopia, s...
This is the mail system at host handlingar.se. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients. It'...
Hej, jag bifogar svensk-engelsk och engelsk-svensk ordlista som csv-filer. Det finns tyvärr inte unika id eller URL för varje post i ordlistan. _____...
Begäran om FKFS 2017:01
Svar från Försäkringskassan till Uppenbar Pseudonym den .

Framgångsrik.

Hej!   Du har i ett meddelande som togs emot den 20 februari 2024 begärt ut handlingen FKFS 2017:01 om den finns hos Försäkringskassan.   Vid...
Hej Angående er begäran om utlämnande av utdrag ur diariet på allt som har med barnkonventionen, barnrätt, våld mellan barn, statistik om barn utifrån...
Begäran ordlistan som öppen data
Svar från Konkurrensverket till Uppenbar Pseudonym den .

Framgångsrik.

Hej, jag översänder önskat ordlista som en csv-fil. Det finns tyvärr inte unika id eller URL för varje post i ordlistan. ____________________________...
Begäran om sekretessprövning
Svar från Melleruds kommun till Uppenbar Pseudonym den .

Mycket sena.

Hej! Översänder begärd handling i ärendet Begäran om allmän handling gällande inköp av generatorer från Akero Work AB med diarienummer KS 2023/645. S...
Avtal mellan kommunen och TietoEvry
Svar från Vellinge kommun till Uppenbar Pseudonym den .

Lyckades delvis.

Hej! Bifogar nuvarande avtal med TietoEvry. Underbilagorna är belagda med sekretess men bifogat avtal innehåller en del skrivelser på temat. mvh Tho...
  Begäran har inkommit till Region Västernorrland  om utlämnande av 22RS10220-33 Rutin våld i nära relation Premicare Översändes härmed   Med...
Parkeringsplan och öppna data om parkeringszoner
Uppföljning skickades till Härnösands kommun av Uppenbar Pseudonym den .

Mycket sena.

Även denna begäran verkar ni inte ha klarat av att handlägga enligt lagen. Jag kommer ta ärendet till domstol och begära vite om jag inte får svar inom...
Öppna geodata om grillplatser
Uppföljning skickades till Härnösands kommun av Uppenbar Pseudonym den .

Mycket sena.

Jag kommer även ta detta ärende till domstol och begära vite eftersom ni inte följer lagen om öppna data och handlägger det här korrekt om inte ni lämn...
Öppna data om lekplatser
Uppföljning skickades till Härnösands kommun av Uppenbar Pseudonym den .

Mycket sena.

Till Thomas Jenssen, Det här stämmer inte. Se https://experience.arcgis.com/experience/79fe215274404160a2abb43aef2bd137 och https://harnosand.se/bygg...
Treasury Notice 2023-11
Svar från Finansdepartementet till Nicholas Lee den .

Inväntar klassificering.

Dear Mr. Nicholas Lee, Please find attached, our earlier response to your request. Best regards, Marcus Sjögren Deputy Director Ministry of Finance...