Bläddra och sök bland förfrågningar (page 2)

Omkring 332 förfrågningar funna

Hej, Din begäran har fått dnr 15-24/1040. Vi återkommer med svar så fort som möjligt. Vänliga hälsningar Registrator Institutet för språk och folkmin...
Kostnadsestimat för AI Sweden's "AI-strategi för Sverige"
Uppföljning skickades till Lindholmen Science park av David Svensson den .

Mycket sena.

Jag har nu fått vänta länge på att få svar på detta ärende, så jag passar på att påminna er. Med vänlig hälsning, David Svensson
Hej, jag är på utbildning och sedan ledig. Åter på kontoret 2024-05-13. Vid brådskande ärenden, kontakta [e-postadress].     Med vänlig hälsning...
Riktlinjer för elchockvapen
Svar från Polismyndigheten till Uppenbar Pseudonym den .

Lyckades delvis.

Hej,   Skickar än en gång det du har efterfrågat om riktlinjer för elchockvapen. Det finns ingen riktlinje på området utan det som styr Polismyndi...
Jag noterar: * MSB har endast kontrollerat 100 skyddsrum utav 65k totalt under 2023. Med den takten så tar det 650 år att kontrollera alla. * MSB har...
Detta är ett automatsvar från Polismyndigheten. Vi har mottagit ditt e-brev. Brevlådan öppnas under kontorstid varje helgfri måndag till fredag. Om d...
Förfrågan om enskilda skyddsrum
Uppföljning skickades till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (msb) av Uppenbar Pseudonym den .

Lyckades delvis.

Till Skyddsrum, Jag saknar handlingar eller information om resterande skyddsrum. Ska jag förstå det så att ni aldrig har kontrollerat dessa skyddsrum...
Trafikverket har nu tagit emot ditt meddelande.   Vi kommer behandla ditt ärende så snart som möjligt.   Vill du anmäla akuta fel, skador eller...
Utredningarna om bidragsfusk hos NTF och MHF; begäran om handlingar
Svar från Trafikverket till Eva Svensson den .

Inväntar klassificering.

Trafikverket har nu tagit emot ditt meddelande.   Vi kommer behandla ditt ärende så snart som möjligt.   Vill du anmäla akuta fel, skador eller...
Representationsuppgifter mm
Svar från Exploateringskontoret till VB den .

Inväntar klassificering.

Hej!   Er begäran om handlingar skickades till ansvarig avdelning som nu har återkommit och meddelar att: Det finns inga representationsuppgifte...
Hej David,   Bifogat finner du IOP från 2021 mellan Norrtälje kommun och Stockholms Stadsmission, i enlighet med din begäran.   Jag önskar dig...
This is the mail system at host handlingar.se. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients. It'...
Konsekvensbedömning, Unikum
Svar från Uppsala kommun till J Johnson den .

Inväntar klassificering.

Hej Jon Arvid, Här kommer din begäran, UBN-2023-01385-2. Med vänlig hälsning Ann-Kristine Hjelte Registrator Enheten för registratur _______________...
This is the mail system at host handlingar.se. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients. It'...
Bidrag till Propell sen 2004
Svar från Hudiksvalls kommun till Uppenbar Pseudonym den .

Inväntar klargörande.

Hej, Det finns inga handlingar i vårt kommunarkiv som rör din förfrågan för året 2004. Vänliga hälsningar Kommunarkivet Hudiksvalls kommun Besöksadr...
Hyra nya äppelvikens ridskola
Svar från Idrottsförvaltningen till david andersson den .

Framgångsrik.

Hej Vi har mottagit och handlagt din begäran om allmänna handlingar. Se bifogad fil med begärda handlingar som lämnas ut i sin helhet. Med vänlig h...
Hej Rutger. Webbplatsen webbutbildning.msb.se använder ingen bakomliggande plattform.   /Vänligen Carina Dorst --------------------------------...
Fakturor gällande produktion av årsredovisning
Svar från Andra Ap-fonden till Anders Brandin den .

Lyckades delvis.

Hej Anders, Med hänvisning till er förfrågan nedan, bifogar vi fakturorna från Solberg avseende åren 2022 och 2023. Vissa uppgifter i fakturorna är ma...
Offentliga upphandlingar statistik
Svar från Försvarsmakten till Anders den .

Inväntar klassificering.

  Hej,   Bifogat finner Du svar gällande de uppgifter Du begärt i ärende FM2024-9401.     Med vänlig hälsning, Utlämningsfunktionen [1...
Lönelista samtliga anställda hos PTS
Svar från Post- och telestyrelsen till Martin Nilsson den .

Inväntar klassificering.

Hej, Här kommer den begärda lönelistan. Vänliga hälsningar, ___________________________   Siamak Dehghan HR-administratör Post- och telestyrelsen...
Vill veta om MHF fått bidrag från Allmänna Arvsfonden
Uppföljning skickades till Arvfondsdelegationen av Eva Smith den .

Framgångsrik.

Till Monica Blomström, Bättre sent än aldrig, tack så mycket för ert uttömmande svar! Med vänliga hälsningar, Eva Smith
Ta del av avtal och fakturor
Svar från Nacka kommun till J Hammarlund den .

Lyckades delvis.

Hej, Här kommer även orderbekräftelsen. Vänliga hälsningar! Registratur Nacka kommun                                                             ...
Kod för parsing av
Svar från Institutet för språk och folkminnen till Uppenbar Pseudonym den .

Framgångsrik.

Hej, Via länkarna nedan kan du nu komma åt kod som hjälper dig att läsa formaten. https://github.com/sprakradet/tbx-conversion https://github.com/s...
Lönelista avd 64, 74 och barnakuten
Svar från Södersjukhuset AB till Anna den .

Inväntar klargörande.

Hej! Jag kan ta fram uppgifterna som du eftersöker. Vi mailar inte den typen av information så du är välkommen att hämta handlingarna i receptionen på...
Avtal eller fakturor från Canucci?
Svar från Skellefteå kommun till J Hammarlund den .

Lyckades delvis.

Hej, Jag har sökt i vår avtalsdatabas och kan inte se att vi har några avtal med Canucci AB.   MVH Inköpsenheten   Från: J Hammarlund <[Re...