Bläddra och sök bland förfrågningar (page 2)

Omkring 138 förfrågningar funna

EU Open Source Policy Summit
Svar från Regeringskansliet till Uppenbar Pseudonym den .

Framgångsrik.

  Hej   Tack för din fråga.   Det finns inte någon uppgift om deltagande i det möte som du nämner.   Hälsningar   Finansdepartementet...
Ärenden relaterade till Bokio Group
Svar från Konsumentverket till Elenor den .

Framgångsrik.

Uppgifter om kurs
Svar från Region Värmland till Mikael Johansson den .

Mycket sena.

Hej, Vi har tagit emot ditt ärende och återkommer så snart som möjligt. Vänliga hälsningar, Region Värmland We have received your e-mail and will...
Uppgifter om övning mot terrorism.
Uppföljning skickades till Försvarsmakten av Mikael Johansson den .

Mycket sena.

Till EXP-HKV, Hej Vad är anledningen till att svaret dröjer? Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för...
Dokumentationsskyldighet - FFFS 2018:10
Svar från Finansinspektionen till Anders Svensson den .

Inväntar klassificering.

Hej!   Du har i e-postmeddelande den 7 augusti 2023 ställt en fråga till FI angående ett försäkringsbolags dokumentationsskyldighet vid tecknande...
Hej, Översänder önskade dokument, se bilagor. Med vänlig hälsning Virpi Torkkola Utskottsassistent • Justitieutskottet • Riksdagsförvaltningen Tel...
Statistik för domar, individ och familj
Svar från Ängelholms kommun till Josefine Beckasin den .

Mycket sena.

Hej ,   Tack för att du kontaktat oss! Jag har fått din begäran om att få utfall på samtliga domar i ärenden hos individ och familj år 2021 samt...
Digital strategi och handlingsplan
Svar från Riksdagsförvaltningen till Uppenbar Pseudonym den .

Lyckades delvis.

Hej Uppenbar Pseudonym, Riksdagsförvaltningens digitala strategi återfinns i myndighetens strategiska plan, bifogas här. Se särskilt sidan 7 i dokumen...
Protokoll från justitieutskottets sammanträde 2023/24:1
Svar från Justitiedepartementet till Mattias Axell den .

Inväntar klassificering.

Hej Mattias, Se bifogat promemoria för regeringens överläggning med justitieutskottet om Europaparlamentets och rådets förordning om förebyggande och...
Parkeringsplan och öppna data om parkeringszoner
Begäran skickad till Härnösands kommun av Uppenbar Pseudonym den .

Mycket sena.

Jag hittade nyligen en parkeringsplan från Sollentuna kommun och undrar om en liknande finns för Härnösand? https://www.sollentuna.se/contentassets/57...
Härmed expedieras regeringsbeslut från 2023-09-14 gällande Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande.     Med vänlig hälsning...
Översikt hallbokningar och ansökningar för idrottshallar
Svar från Stockholms stad till Constantin Nottbeck den .

Inväntar klassificering.

Hej Constantin Din begäran om utlämnande av ansökningar gällande halltider består uppskattningsvis av cirka 1 500 sidor till en kostnad av cirka 3 000...
Hej   Jag tror detta är efterfrågade handlingar. Med vänlig hälsning Örjan Magneson Projektledare ═══════════════════════════════════════════...
Föreningsregister som öppna data
Uppföljning skickades till Ragunda kommun av Uppenbar Pseudonym den .

Mycket sena.

Jag väntar fortfarande på svar. Ni måste svara mig skyndsamt i ärenden om utlämning av data. Vad händer? Om utlämnandet är förknippat med en kostnad...
Öppna geodata om grillplatser
Uppföljning skickades till Härnösands kommun av Uppenbar Pseudonym den .

Mycket sena.

Jag väntar fortfarande på svar. Ni bryter mot lagen när ni inte svarar på sånt här i tid, är ni medvetna om det? Om utlämnandet är förknippat med en...
Uppgifter om övning mot terrorism.
Svar från Säkerhetspolisen till Mikael Johansson den .

Inväntar klassificering.

Säkerhetspolisens beslut finns bifogat.   Med vänlig hälsning, Säkerhetspolisen   Sakerhetspolisen beslut Datum: 2023-08-31 Mottagare: Dia...
Uppgifter om övning SVEA 2017
Svar från Regeringskansliet till Mikael Johansson den .

Informationen fanns ej.

Hej,   Jag har hanterat din begäran om allmänna handlingar, vänligen se bifogat dokument för svar i ditt ärende.   Med vänliga hälsningar, S...
Uppdrag till rapport
Svar från Totalförsvarets forskningsinstitut, Foi till Mikael Johansson den .

Mycket sena.

  Hej,   Du har begärt att få ta del av förfrågan från SÄPO med diarienummer FOI-2022-51:1. FOI bedömer att handlingen inte omfattas av sekretes...
Data om alla beslut som någonsin tagits i kommunfullmäktiga
Svar från Sundsvalls kommun till Uppenbar Pseudonym den .

Informationen fanns ej.

Hej, Det du begärt lämnas inte ut eftersom det inte är en allmän handling. När det gäller en sammanställning av uppgifter betraktas det som en allmä...
Transparens i svenska myndigheter
Svar från Regeringskansliet till Uppenbar Pseudonym den .

Mycket sena.

Hej,   Beslut i ärenden om tillsatta tjänster kan sökas fram i Regeringskansliets diarium som även innehåller ett HR-diarium.   Diariet utgör...
Hej Anders, Regleringen i FAL är inte mer utförlig och konkret än så och, som framgick av föregående svar, bestäms priset (premien) ofta utifrån indi...
Lönelista från skola i Täby kommun
Svar från Täby kommun till Therese den .

Inväntar klassificering.

Du har fått ett Säkert meddelande från Täby kommun. Klicka på länken nedan för att läsa meddelandet. https://sakrameddelanden.taby.se/connectUser/ali...
Öppna data om vandringsleder
Svar från Timrå kommun till Uppenbar Pseudonym den .

Mycket sena.

Hej och tack för ditt mail När du skickar e-post till Timrå kommun ger du oss vissa personuppgifter om dig själv. Din e-postadress loggas och innehåll...
Föreningsregister som öppna data
Uppföljning skickades till Härnösands kommun av Uppenbar Pseudonym den .

Mycket sena.

Väntar fortfarande på svar. Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker....
Handlingar rörande strategi för sociala medier
Svar från Regeringskansliet till Uppenbar Pseudonym den .

Informationen fanns ej.

Hej,   RK Kom har ingen mediestrategi. Det finns en kommunikationspolicy på regeringen.se  [1]https://regeringen.se/regeringskansliet/regeringska...