Uppenbar Pseudonym

Till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (msb),

Jag önskar handlingar som rör kontroll/tillsyn av följande skyddsrum i Härnösand:
154079-2
154081-3
153988-1
162618-8

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

MSB Registrator, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (msb)

Hej!

Vi har tagit emot ditt e-postmeddelande. E-postmeddelanden som inkommer
till MSB är som utgångspunkt allmänna handlingar. Ditt e-postmeddelande
kan därför komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen.

MSB behandlar dina personuppgifter enligt tillämpliga dataskyddsregler,
inklusive EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Om du vill veta mer
om hur MSB behandlar dina personuppgifter kan du läsa vidare här:

[1]https://www.msb.se/sv/om-webbplatsen/beh...

 

Hi

This is to confirm that we have received your email. E-mail messages
received by MSB are generally considered official documents and may be
made available for public access upon request.

 

MSB is processing your personal data according to applicable rules and
regulations, including General Data Protection Regulations (GDPR). If you
wish to read more about MSB:s processing of your personal data, please
click on the following link (only available in Swedish):
[2]https://www.msb.se/sv/om-webbplatsen/beh...

 

Med vänlig hälsning/Sincerely

Registraturen/Registry

_____________________________________

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap/

Swedish Civil Contingencies Agency

 SE: 651 81 Karlstad

Tel: +46771-240 240

[3][MSB e-postadress för begäran om allmän handling]

[4]www.msb.se

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB utvecklar, tillsammans
med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera
olyckor, kriser och konsekvenser av krig.

                                                                         
                                                            

Swedish Civil Contingencies Agency (MSB) is a governmental agency working
in close cooperation with the municipalities, county councils, other
authorities, the private sector and various organisations in order to
develop individuals’, as well as the societies’ ability, to prevent and
handle accidents, crisis, and consequences of war. 

References

Visible links
1. https://www.msb.se/sv/om-webbplatsen/beh...
2. https://www.msb.se/sv/om-webbplatsen/beh...
3. mailto:[MSB e-postadress för begäran om allmän handling]
4. http://www.msb.se/

Skyddsrum, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (msb)

2 Bilagor

Hej,

Bifogar föreläggande och utlåtande för skyddsrum 153988-1.

Med vänlig hälsning

Malin Rindestrand
Skyddsrumshandläggare

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggande
Enheten för skyddsrum
651 81 Karlstad
Tel växel 0771-240 240
Tel 010-240 5522
e-post: [e-postadress]

www.msb.se
www.msb.se/skyddsrum

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Uppenbar Pseudonym <[Registrators #2188 e-postadress]>
Skickat: den 17 april 2024 10:31
Till: MSB Registrator <[MSB e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: [EXTERNT] begäran enligt Offentlighetsprincipen - Förfrågan om enskilda skyddsrum

Till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (msb),

Jag önskar handlingar som rör kontroll/tillsyn av följande skyddsrum i Härnösand:
154079-2
154081-3
153988-1
162618-8

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2188 e-postadress]

Är [MSB e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (msb)? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Uppenbar Pseudonym

Till Skyddsrum,

Jag saknar handlingar eller information om resterande skyddsrum. Ska jag förstå det så att ni aldrig har kontrollerat dessa skyddsrum?

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,

Uppenbar Pseudonym