Avtal mellan kommunen och TietoEvry
Svar från Vellinge kommun till Uppenbar Pseudonym den .

Lyckades delvis.

Hej! Bifogar nuvarande avtal med TietoEvry. Underbilagorna är belagda med sekretess men bifogat avtal innehåller en del skrivelser på temat. mvh Tho...

Endast förfrågningar som görs med hjälp av Handlingar.se visas. ?