Uppenbar Pseudonym

Till Vellinge kommun,

Jag önskar begära ut alla nuvarande giltiga/löpande avtal mellan TietoEvry och kommunens nämnder eller verksamheter.

Bakgrund:
https://archive.is/VuNel
"Mer än tre veckor efter cyberattacken mot Tietoevry står det klart: Mängder med säkerhetskopior förstördes och kommer inte kunna återskapas. Detta trots att avtalet säger att Tietoevry ansvarar för säkerhetskopior, enligt flera kunder.
– Det är Tietoevrys ansvar att säkerställa avtalsenlig hantering av backuperna, säger Thomas Jarbo, it-chef på Vellinge kommun."

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

Jarbo, Thomas, Vellinge kommun

1 Bilaga

Hej!

Bifogar nuvarande avtal med TietoEvry. Underbilagorna är belagda med sekretess men bifogat avtal innehåller en del skrivelser på temat.

mvh

Thomas Jarbo
IT- och digitaliseringschef

TELEFON 040-42 50 00
E-POST [e-postadress]
POST Vellinge kommun, 235 81 Vellinge
BESÖK Norrevångsgatan 3
WEBB Vellinge.se

Vellinge kommun hanterar dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Mer information hittar du på Vellinge.se/personuppgifter

Följ Vellinge i sociala medier:

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Palmer, Rebecca Linn <[e-postadress]>
Skickat: den 16 februari 2024 11:57
Till: Jarbo, Thomas <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Avtal mellan kommunen och TietoEvry

Hej!

Är detta något ni kan svara på?

Mvh
Becca

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Uppenbar Pseudonym <[Registrators #2134 e-postadress]>
Skickat: den 16 februari 2024 11:39
Till: Registrator Vellinge Kommun <[Vellinge kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Avtal mellan kommunen och TietoEvry

[Du får inte e-post ofta från [Registrators #2134 e-postadress]. Läs om varför det här är viktigt på https://aka.ms/LearnAboutSenderIdentific... ]

Till Vellinge kommun,

Jag önskar begära ut alla nuvarande giltiga/löpande avtal mellan TietoEvry och kommunens nämnder eller verksamheter.

Bakgrund:
https://archive.is/VuNel
"Mer än tre veckor efter cyberattacken mot Tietoevry står det klart: Mängder med säkerhetskopior förstördes och kommer inte kunna återskapas. Detta trots att avtalet säger att Tietoevry ansvarar för säkerhetskopior, enligt flera kunder.
- Det är Tietoevrys ansvar att säkerställa avtalsenlig hantering av backuperna, säger Thomas Jarbo, it-chef på Vellinge kommun."

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2134 e-postadress]

Är [Vellinge kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Vellinge kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------